woensdag 23 maart 2011

Bewustzijn en bewust zijn; contact, verbinden en ontwikkelen.

Sinds ik met paardencoaching bezig ben heb ik al enorm veel mogen leren van de mensen die bij me kwamen of van mensen die 'toevallig' ineens op mijn pad kwamen tijdens dit leerproces.

Als mens en als paardencoach zal ik daarom nooit uitgeleerd zijn. Het collectief bewustzijn heeft altijd weer nieuwe zaken voor me in petto die dan weer aan de orde zijn en ontdekt mogen worden.

Sinds 2010 geloof ik totaal niet meer in 'toevallig' of 'toeval'! Alles draagt bij en heeft een reden waarom het op je pad komt of aan de orde is in het hier en nu. Zowel voor- als tegenspoed. Beide kunnen een krachtbron voor je zijn of worden. Iedereen heeft recht op zijn of haar eigen lot heb ik inmiddels wel geleerd. Alles draait om (h)erkennen, accepteren en/of loslaten.

Tijdens mijn leerproces als paardencoach ben ik me steeds bewuster van het feit dat lichaam en geest 1 geheel zijn. Daarom kwamen er 'toevallig' ook een aantal mensen op mijn pad de afgelopen tijd die dit nog eens voor me bevestigden.

* Toen ik aan het twijfelen was of leiding geven of coachen iets voor mij was, kwam er via het DIVA netwerk van Achmea 'toevallig' bij een workshop/lezing van Daan Fousert voorbij over Dienstbaar Leiderschap en ook een workshop coaching door Marijke Lingsma op het programma waar ik beide aan deelnam. Tijdens de coachworkshop leerde ik Coby van Beets (http://www.kifungo.nl/) kennen en onderging ik bij haar voor het eerst zelf een paardencoaching. Tijdens deze sessie maakte ik de keuze om de opleiding tot paardencoach te gaan volgen bij Ruud Knaapen (http://www.wind.nu/) en kwam alles dus op gang.
*Via het DIVA netwerk van Achmea kreeg ik vervolgens nog een workshop Enneagram van van Karina van Eck-Cormont.
* Ook kreeg ik via DIVA een workshop "laat je stem horen" van Marjon Landheer.
* Via DIVA kreeg ik ook een lezing van Hanneke van Gompel over haar boek "van denken naar voelen'.
* Ik ging eind 2010 spontaan een keer met collega's naar een show van Derek Ogilvie en kreeg een reading van hem. Totaal verrast en zwaar onder de indruk was ik van wat hij allemaal vertelde. Feiten die hij absoluut niet kon weten en geloof me dat het ook geen gedachtenlezen was of kon zijn. Ik had compleet een blackout en kon voor het eerst van mijn leven geen woord meer zeggen van verbazig en verwondering!
* Ik mocht kennis maken met Sensi-therapie bij Nicola van den Einden. Bij haar mocht ik onder andere een drukpuntmassage ondergaan, nadat zij bij mij een paardencoaching had ondergaan.
* Via Antoine Verhoeven (http://www.kausaypacha.nl/ ) kwam ik in zijn praktijk voor ontspanning van lichaam en geest. Bij hem onderging ik als wederdienst voor zijn paardencoaching bij mij een energetische behandeling.
* Ook heb ik onlangs een Ayurvedische Kookworkshop gehad van Vandevi
(http://www.vandevi-s-powerfood.nl/) . Zowel de mens als zijn omgeving is volgens de ayurveda samengesteld uit de 5 bouwstenen van het hele leven; aarde, water,vuur, lucht en ether. Ieder mens is bij zijn geboorte op een individuele, unieke manier samengesteld uit deze elementen. De menstypen (dosha's) die hierin besproken werden vond ik enorm interessant en direct herkenbaar! En komen bovendien ook overeen met de theorie van Eric Laarakker's paardentypen.
* En waar ik al enorm naar uitkijk is de Reiki ervaring die ik ga opdoen bij Natasja Tijsma.
http://www.reikiloonopzand.nl/ Ook zij had een paardencoaching ondergaan bij mij en in ruil mag ik weer kennis nemen van haar expertise en gave.
* Happinez cadeautjes en het tijdschrift kwamen de afgelopen tijd ineens mijn kant op.
* Ik zocht contact met Josje Feller van http://www.vrouwenpassie.nl/ en had vervolgens ook heel leuk contact met Sascha Feller hierover.

Misschien ben ik nog wat zaken vergeten, maar voordat ik het kanaal paardencoaching en bewustzijn/bewust zijn had opengezet had ik van sommige zaken nog nooit gehoord. Dus blijkbaar verstaat het Universum je wanneer je aangeeft dat je dit soort zaken in het leven oprecht respecteert en hier voor open staat. Of misschien heeft het allemaal weer te maken met mijn 'Tisento' gedachte;
Ik hoor je, ik voel en vul je aan....zo kwamen ook immers de afgelopen tijd precies op het juiste moment ook nog de juiste boeken op mijn pad:
* Griekse Mythen en Sagen. Gustav Schwab
* De kracht van de heks. Laurie Cabot&Tom Cowan
* Innerlijke kracht. Char
* Soul Signs. Rosemary Altea
* Van denken naar Voelen. Hanneke van Gompel
* Spirituele Intelligentie. Marjolein Rikmenspoel
* De zeven eigenschappen. Stephen Covey
* Dienstbaar Leiderschap. Daan Fousert
* Aan de slag met teamcoaching, werkboek teamcoaching, help ik ga coachen & help ik ontplooi mijn talent. Marijke Lingsma en Aty Boers.
* Het slimme onbewuste. Ab Dijksterhuis.
* Het dertigersdilemma. Nienke Wijnants.
* Illusies. Ingeborg Bosch
* De verborgen dynamiek van familiebanden. Bert Hellinger
* Het succes van organisatieopstellingen. Gunthard Weber/Bert Hellinger
* Een paard liegt niet. Chris Irwin
* Paranormale vermogens bij huisdieren. J. Wylder
* De Tao van Equus. Linda Kohanov
* Paarden wijze lessen voor de mens. Monty Roberts
* Natural Horse Man Ship. Pat Parelli
* Het paard als leermeester. Petra Nelstein
* Wat denkt mijn paard? Lesley Bayley
* Het paard als spiegel van de ziel. Nanda van Gestel-van der Schel
* Contact met paarden. Margrit Coates
* Het tevreden paard/paardenwelzijn in de praktijk. Machteld van Dierendonk, Eric Laarakker & Emiel Voest
* De wolvenvrouw. Adam Armstrong

Toeval???
Volgens mij niet ;)

maandag 21 maart 2011

Onderzoek naar paardondersteunde interventies in Nederland.

Welkom bij het onderzoek naar paardondersteunde interventies in Nederland in opdracht van stichting Aaizoo en SHP (stichting helpen met paarden).

U bent benaderd voor dit onderzoek omdat u werkt in het werkveld van beroepen met paardondersteunde interventies. U heeft een bedrijf of organisatie of maakt onderdeel uit van een bedrijf of organisatie en u kunt ons helpen om in Nederland en Europa het werkveld in kaart te brengen, zodat er meer stroomlijning is in informatievoorziening en -uitwisseling en er een beter systeem gerealiseerd kan worden voor financiëring van het werken met paardondersteunde interventies.

Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van stichting Aaizoo en in samenwerking met het Europese Leonardo da Vinci project, dat door de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden - Equitherapie (SHP-E NL) is ingebracht in dit onderzoek.

Aaizoo staat voor Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs.“Animal Assisted Interventions” (AAI) hebben betrekking op activiteiten en werkzaamheden waarbij dieren een ondersteunende of assisterende rol hebben in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs. De Stichting zet zich in voor het verbeteren van de kennisinfrastructuur op dit gebied, waardoor wetenschappers, hulp- en zorgverleners en andere beroepsmatige aanbieders van dierondersteunde werkzaamheden de beschikbare kennis beter kunnen delen, onderzoeksprojecten kunnen initiëren en onderwijs kunnen ontwikkelen. Hierdoor kan de kwaliteit van de werkzaamheden in dit werkveld worden verbeterd.

Daarnaast is het de bedoeling dat de werkgroep kwaliteit de contouren voor een registratie- en kwalificatiesysteem van de AAIZOO-deelnemers gaat formuleren, waarna de verdere uitwerking en invulling ervan in de vorm van een Beroepsvereniging zou kunnen plaats vinden.Het doel van een dergelijke beroepsvereniging is het bieden van kwaliteitsgarantie met betrekking tot de zorg en het onderwijs die mensen krijgen met behulp van Animal Assisted Interventions (AAI). Voor meer informatie zie: www.aaizoo-ned.nl

SHP (Nederlandse Stichting Helpen met Paarden) heeft in deze vragenlijst de internationale vragenlijst van het Leonardo da Vinci project ingevoegd. Dit project is er op gericht om in Europees verband kwaliteitsrichtlijnen te omschrijven. Voor meer informatie over het Leonardo da Vinci project zie: http://www.equitherapie.org/page/Leonardo-Da-Vinci-EU-Project

Deze online enquête is bedoeld om het werkveld in Nederland en Europa in kaart te brengen, om daarmee een basis te leggen voor verdere ontwikkelingen. Aan het einde van het onderzoek kunt u aangeven of u geïnteresseerd bent in het ontvangen van een (digitale) versie van de resultaten.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!
Annet Geerling

(Eind mei 2011 volgen de resultaten van dit onderzoek.)

vrijdag 18 maart 2011

De volgende stap als paardencoach!

"To become an artist in your profession means using all your personal qualities as a fundamental resource for awareness and human contact".


2010 'Opleiding Systemische Paardencoach'
2011 'Lezen van de Gestalt'

@

http://www.wind.nu/
http://www.paardencoaching.net/

woensdag 9 maart 2011

CV-coaching de weg naar zelfbewustzijn

De afgelopen tijd kwamen onderstaande zaken 'toevallig' op mijn pad. Ik voel dat ze van toegevoegde waarde zijn voor mijn ontwikkeling als paardencoach. Vandaar dat ik dit graag deel via mijn Blog en ik kijk nu al uit naar het 3 daagse verdiepingsblok bij Bureau Wind!

1. Het boek van Ap Dijksterhuis: Het slimme onbewuste; denken met gevoel.
2. Een reader van Ellie Keizer, M.Sc. Praktijk voor Gestalt-psychotherapie; over HSP (Hoog Sensitief Persoon)
3. Het verdiepingsblok 'Lezen van de Gestalt' bij Bureau Wind door Hermine Biekmann en Ruud Knaapen.

Wat hebben ze gemeen volgens mij:
De verwerkingscapaciteit van ons bewustzijn is echt maar een fractie van onze totale capaciteit!


1. Het boek van Ap Dijksterhuis.
Geest en lichaam kun je niet zomaar losmaken, en ons lichaam neemt allerlei beslissingen, ook als de geest er anders over denkt.
Bij paardencoaching merk ik dat ik in staat ben om van tijd tot tijd mijn onbewuste in te schakelen, zoals dit in het boek van Ap beschreven wordt.

Wetenschappers en kunstenaars zijn bijna zonder uitzondering overtuigd van het belang van het onbewuste bij creativiteit.
Goethe zag bijvoorbeeld in dat creativiteit gebaat was bij onbewuste processen.
Leonardo da Vinci, misschien de meest geniale persoon die ooit heeft geleefd, wist dat je soms op je onbewuste moest vertrouwen bij het vinden van een oplossing voor een intellectueel probleem.
De Griekse wijsgeer Plotinus zei ooit: 'De afwezigheid van bewuste waarneming is geen bewijs voor de afwezigheid van mentale activiteit.'
Freud beweerde dat we onbewust ook ideeen en doelen hebben. Hij maakte onderscheid tussen het voorbewuste en het onbewuste. Het voorbewuste bevat informatie waarvan we ons niet van bewust zijn, maar waarvan we ons wel bewust kunnen worden als we dat willen. Volgens Freud is het echter nodig om sommige informatie te censureren, omdat het te pijnlijk is om eraan te denken. Wij zouden niet geconfronteerd willen worden met infantiele driften en pijnlijke, traumatische herinneringen.

Het is zo dat het onbewuste een aantal dingen regelt die in feite het allerbelangrijkst zijn, namelijk de dingen die een rechtstreeks verband houden met veiligheid en overleven. Hierdoor kunnen soms zaken uit beeld raken voor jezelf. Tijdens een sessie paardencoaching merk ik dat dit beeld dat weergegeven wordt door de paarden bij de deelnemer vaak voor verwondering zorgt, maar ook direct (h)erkent wordt!2. Wat is HSP?
Een Hoog Sensitief Persoon is iemand die gevoeliger is voor indrukken van de buitenwereld dan gemiddeld. Het gaat over oog voor details, het waarnemen van subtiele nuances die anderen ontgaan en deze persoon is in staat om zaken op een dieper niveau te verwerken. Het intensief ondergaan van indrukken via al onze zintuigen is ook hetgeen bij paarden heel mooi is af te lezen. Volgens de Gestaltvisie ligt in de acceptatie van de hoge gevoeligheid de sleutel om tot creatieve aanpassing te komen. Door er meer over te lezen herkende ik veel dingen bij de paarden (o.a. bij Liberty), bij mezelf en ook onmiddelijk bij kinderen die bij mij kwamen voor een coaching.
Volgens de Gestalttheorie is 'contact' echter even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Tijdens systemisch paardencoachen komt dit helder zichtbaar in beeld bij de paarden en wordt het hierdoor ook helder voor de deelnemer. Het uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. Volgens de Gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving en zichzelf verstoord is en ze niet in staat zijn om dat te herstellen. Bewust leven en aanwezig zijn in hier-en-nu en 'gewaarzijn' komt makkelijker tot stand tijdens een sessie bij de paarden is mijn ervaring en kan heel goed helpen om inzichtelijk te krijgen wat het is dat houvast kan bieden om beter om te gaan met HSP. Doordat HSP-ers heel gevoelig zijn, is het belangrijk een goede balans te vinden tussen denken en voelen.3. Bureau Wind: Lezen van de Gestalt.
In dit blok staat het waarnemingsvermogen van de Paardencoach centraal. Ze gebruiken hiervoor het perspectief van de gestalt ontwikkeld door Fritz Perls.
Fritz Perls was er van overtuigd dat wat we weglaten bij onze waarneming op een onbewuste laag toch wordt geregistreerd. In de paardencoaching vervult het paard vooral de rol van spiegel van juist datgene dat weggelaten wordt.
Opbrengst van dit verdiepingsblok is dat deelnemers het bereik van hun waarnemingsvermogen vergroten en verdiepen doordat ze beter in staat zijn het gehele beeld of gestalt te zien. Hoewel het paard dit van nature al doet, het is voor de paardencoach vaak nog lastig de reacties van het paard en de betekenis daarvan te (laten) ervaren. Tijdens het blok werken de coaches aan de aspecten die ze nog lastig vinden zodat “het bereik” ook daadwerkelijk groter wordt.

Inhoud van het verdiepingsblok:
* Achtergronden en implicaties van het gestalt perspectief in begeleiding
* Oefenen onder intensieve persoonlijke begeleiding in het waarnemen en interveniëren
* Werken met gastcliënten
* Leren van en met collega's

Begeleiders:
Hermine Biekmann
Ruud Knaapen