zaterdag 22 oktober 2011

Dans je levensdans!
Inspired by Vice World Champion Exhibition Dancer Remco JCH Bastiaansen.


Het leven is als een dans. Aanvankelijk voelt het veilig om de voetzetting van de ander te volgen. Maar dan ga je zelf eens een stap zetten, waarmee je de ander uitnodigt om jouw stap te volgen. De verbinding tussen twee danspartners is als magie en geeft energie als je in die dynamiek zit, maar ook wanneer je er naar kijkt. Een dans is als een emotie. Soms is een dans vrolijk, soms krachtig en soms is het een openbaring van de liefde of van verdriet.

Iemand die oprecht liefheeft, kan zich nooit in deze levensdans verliezen! Herinneringen aan liefde gaan nooit verloren. Ze leven voort en vormen een gids en oefenen invloed uit lang nadat de bron ervan is verdwenen. Iedereen die door oprechte liefde wordt geraakt, weet dat liefde blijvende sporen in het hart nalaat. Het effect van liefde is blijvend omdat liefde spiritueel van aard is. Liefde is grillig en temperamentvol. Zij komt als ze daar zin in heeft en vertrekt weer zonder waarschuwing. Geniet van haar in welke vorm dan ook zolang ze er is en maak je geen zorgen over haar vertrek.

Net als een dans heeft het een begin en een einde, net als het leven een ontmoeting en een afscheid.

Ervaar daarom ten alle tijden de volmaaktheid van het hier en nu. Neem de ingredienten voor de volmaakte levensdans weer in acht en vul en voel aan wat er aan de orde is. Soms is dat inspanning, soms ontspanning, creativiteit, inventiviteit, fantasie, geloof, hoop, besluitvaardigheid en doorzettingsvermogen en wat nog meer voor jou van toepassing kan zijn. Dit is jouw dans dus leef jouw dans!

Jouw leven als een oneindig gechoreografeerde dans. Er zijn geen toevalligheden, alleen gelegenheden en kansen om direct op verder te improviseren. De meest wonderbaarlijke mensen met de juiste achtergrond of de juiste connecties verschijnen precies op het juiste moment ook na een tegenslag. Wordt je juist dan weer bewust van de stroomversnelling waarin onze evulutie is geraakt! Neem de tijd en geef de juiste aandacht aan de dingen waar je naar op zoek bent en die onverwachts ineens recht voor je neus staan! Zie de mensen, dieren en signalen om je heen die gezien en gehoord willen worden. Maak weer zuiver contact met jezelf. Ga weer eens in dialoog met de natuur en met je eigen natuur. Zie de synchroniciteit weer van de dingen die om je heen gebeuren en ervaar ze als onderdeel van jouw eigen persoonlijke levensdans.

Maak het een krachtige levensdans die voor jou en anderen de moeite waard is om naar en op terug te kijken! Als een amoebe in staat is om zonder zenuwbanen en spieren op materie in te werken wat voor effecten kunnen wij dan wel niet tot stand brengen met onze levensdans!?

Door het stuk over deze levensdans en de liefde te beschrijven en n.a.v. de workshop paardencoaching en mindfulness vanochtend kom ik nu in gedachten uit bij mijn moeder. Haar verjaardag is op 7 december en dat gaat door mijn gedachten. Via het sterrenbeeld van mijn moeder (boogschutter) kom ik dan ineens op het volgende:
In "Zen in the Art of Archery" schrijft Prof. Herrigel het volgende over boogschutters:
Selfless purposelessness: "By letting go of yourself, leaving yourself and everything yours behind you so decisively that nothing more is left of you but a purposeless tension."
(De juiste manier om een pijl af te schieten wordt verkregen als men zichzelf loslaat en een toestand van doelloze spanning weet te bereiken ofwel een onzelfzuchtige doelloosheid bereikt.)

Om je levensdans ten volste te kunnen dansen is het belangrijk om puur te vertrouwen op het collectieve onbewuste wat in iedereen aanwezig is. Laat je meevoeren op de speciaal voor jou gecomponeerde muziek. Ervaar jouw levensdans als onderdeel van het collectieve onbewuste en voel tot welke danspas, welke beweging, welk ritme en welke richting je intuitief gedreven wordt. Laat je hierdoor leiden alsof het jouw danspartner is. Voel wat de boogschutter voelt als hij op de beschreven manier zijn pijl los laat!

Voel de emoties laat je expressie en je instincten ten volste tot uiting komen in jouw dans. Wat instincten zijn in het biologische leven, dat zijn de archetypen, deze neerslag van menselijke ervaring, in de loop der eeuwen opgedaan, in het zieleleven. Wanneer wij de instincten aangeboren gedragspatronen noemen, dan kunnen we van de archetypen zeggen, dat dit aangeboren denkpatronen zijn.

Worden we ons daar bijvoorbeeld tijdens een paardencoaching weer meer bewust van, dan zijn we in staat om de choreografie van onze levensdans pas echt te verbeelden aan de hand van deze persoonlijke archetypen en instincten. Dan pas zijn we in staat om de rode draad en deze choreografie te (h)erkennen en te uiten.

"Het zijn niet de sterken die overleven en ook niet zij die het meest intelligent zijn, maar zij die zich het best aanpassen aan een veranderende omgeving." -> Charles Darwin. -> Dat noem ik de perfect geimproviseerde dans. Durf te volgen maar durf ook te leiden en andersom. Speel in op de omstandigheden, maar blijf dansen op wat voor manier dan ook!

Het beginpunt van elke verandering is verlangen en iedere dans begint met een eerste danspas. Het onderbewustzijn gebruikt de krachten van oneindige intelligentie ofwel het collectieve onbewuste om iemands verlangen in realiteit om te kunnen zetten. Dit in harmonie met de juiste dosis vertrouwen is wat jouw dans ook zichtbaar en misschien ook wel herkenbaar maakt voor anderen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is in beweging komen.

Dan is er echter nog een verschil tussen iets wensen/verlangen en het kunnen ontvangen. Niemand is klaar om iets te ontvangen tenzij je gelooft dat je het kan krijgen. De mentale houding moet geloof zijn, hopen of wensen alleen is niet voldoende. Een openstaande geest is van essentieel belang voor geloof. Afgesloten geesten zijn niet inspirerend voor vertrouwen, geloof en moed of voor het ervaren van de ultieme levensdans...........Dus zet open die geest!

Ik voel een volgende danspas opwellen en zie een gepasioneerde draai tot stand komen met een danspartner die in verbinding staat met mij. Ik lach en was bijna het plezier vergeten te beschrijven wat deze levensdans me ook nog brengt!

Heerlijk!

Rest mij nog te vragen: Mag ik deze dans van U?

dinsdag 18 oktober 2011

Paard & Levenskunst

Via de website van Carla Rutgers kunt u onder andere kijken welke paardencoach er bij u in de buurt zit in Nederland.

Zeer recent heeft de Stichting AAIZOO een rapport gepubliceerd over het veld van interventies met paarden. Een van de conclusies uit dit rapport is dat er wildgroei is in de wereld van paarden coaches. Niet iedere aanbieder lijkt de kwalificaties te hebben om paarden coaching veilig en kwalitatief goed aan te bieden.

Paard&Levenskunst heeft als doel om u te informeren hoe u een coach, therapeut of begeleider met paarden kunt vinden die u kwaliteit en veiligheid kan garanderen. Zij kunnen u advies geven waar u op kunt letten bij de keuze van een aanbieder. Neem contact op met Paard&Levenskunst en u ontvangt dezelfde dag nog advies.

via www.paardenlevenskunst.nl kiest u dan voor aanbieders en indien u vragen heeft kiest u voor contact

CV-coaching staat ingedeeld in de provincie Noord-Brabant

zaterdag 15 oktober 2011

Paardencoaching & Mindfulness


En dan wordt je op een dag gevraagd of het mogelijk is om een workshop te geven waarbij men mindfulness kan ervaren tijdens een paardencoaching!

'Ja NATUURLIJK!!!':zegt mijn gevoel direct na 3 seconden denktijd. 'We gaan een poging wagen': zeg ik, met mijn verstand na meer dan een minuut denktijd. Mijn geconditioneerde zelf zegt vervolgens na een aantal dagen: Kunnen we dat wel waarmaken???

Dan vervolgens toch maar eerst even google raadplegen: 'Wat is mindfulness?'

Mijn 'weten' zonder te hoeven 'denken'... zegt me daarentegen dat ik dat niet HOEF op te zoeken, omdat het een onderdeel van mijn 'zijn' is en ook bij mijn paarden altijd van nature aanwezig!

Maarrrr........ik ben ook maar een mens met een geconditioneerd zelf, dus vandaar hier meteen de omschrijving aldus google:
„Mindfulness is een manier om aandacht te geven, bewust, in dit moment, zonder oordeel.”
aldus — Kabat-Zinn, ontwikkelaar van Mindfulness Based Stress Reduction en zijn website: http://www.opmerkzaamheid.nl/wat-is-mindfulness.html

Deze website vervolgd:
Het is niet eenvoudig om mindfulness kernachtig in het Nederlands te vertalen.

Je kunt het vertalen als opmerkzaamheid, bewustheid, attent zijn, aandachtig zijn, wakker zijn, alert zijn, aanwezig zijn, directe waarneming.

Mindfulness wordt door Kabat-Zinn gedefinieerd als „het bewust reguleren van de aandacht van moment tot moment, in het moment”

Mindfulness wordt nog op een andere manier gedefinieerd: „Mindfulness is een manier om aandacht te geven, bewust, in dit moment, zonder oordeel”

Mindfulness betekent met onverdeelde aandacht aanwezig-zijn bij dat wat zich dit moment in het veld van gewaarzijn aandient, zonder het anders te willen dan het nu is en zonder ergens anders te willen zijn dan waar je nu bent.

Mindfulness heeft de kwaliteit van helder en objectief waarnemen van wat er nu is aan gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens of emoties, zonder deze te veroordelen,zonder hierover te fantaseren of te piekeren.

Mindfulness gaat over aanwezig zijn bij wat je dit moment bewust bent, zonder iets anders te willen ervaren dan wat je nu ervaart.
Als je meer in het moment bent, gaan gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens of emoties minder met je op de loop. Je kunt ze beter waarnemen zoals ze komen en gaan en er op een nieuwe, meer ondersteunende, manier mee om gaan.

Mindfulness is die kwaliteit in ons die weet, herkent en ziet wat op dit moment aan gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens in ons aanwezig is.

Aspecten van het beoefenen van mindfulness zijn:
Niet oordelen
Geduld
Acceptatie
Niet streven naar resultaat
Mild zijn
Loslaten
Humor

Mindfulness vraagt dagelijkse oefening.

Op zaterdagochtend 22 oktober 2011 om half tien is het dan zover. In onze paradijswei staan dan Vlerk, Liberty, Nisco, Pino en ik klaar om Yvonne, Chris, Theo, Herman en Otto te ontvangen voor een ervaring mindfulness d.m.v. paardencoaching.

Ik ben benieuwd of ook deze deelnemers zich bewust zijn van wat er gebeurt tijdens een paardencoaching. En of ze in contact zijn met wat ze daarbij ervaren.........
Hun ervaringen zullen te lezen zijn op mijn andere blog, waar ook de ervaringen van andere deelnemers staan.

Via www.CV-coaching.nl is dit blog te vinden.

Als aanvulling op dit blog hieronder nog een mogelijkheid om mindfulness alvast in beeld en geluid te ervaren:

http://www.plumvillage.org/songs-for-the-practice/194-the-great-bell-chant.html
of
http://vimeo.com/6518109

Merci Marcel voor deze bijzonder natuurlijke aanvulling!

vrijdag 14 oktober 2011

Hoezo ben ik anders?


Iedereen erft toch het telepatisch vermogen van z'n vader, het zesde zintuig van z'n moeder en het empatisch vermogen m.b.t. mens en dier zoals z'n ouders dat ook hadden?De afgelopen maanden kwamen er veel zaken op mijn pad die me deden inzien dat bovenstaande blijkbaar toch echt niet bij iedereen het geval is!

Ik ben opgegroeid met boodschappen zoals:
Leef en Straal.
Blijf altijd trouw aan jezelf.
Ontdek je innerlijke rijkdom.
Hanteer de 3 seconde-vraag en antwoord dan 'gewoon' op je gevoel.

Wanneer ik verbanden legde als frequentie - hertz en dat vertaalde naar hart keek niemand me thuis raar aan.

Waarnemen met alle 6 je zintuigen ook niets bijzonders bij ons thuis.

Empathie, betrouwbaarheid, correct handelen en verbanden leggen zijn ook met de paplepel ingegoten. Net als achter facades kunnen kijken. Vertrouwen op je innerlijke kracht, leven in de natuur....heel normaal.....tot vorig jaar had ik nog nooit gehoord had van sjamanisme en/of HSP! Hoezo ben ik anders? Dat ziet, voelt en ervaart toch iedereen???

Nonverbaal met dieren communiceren en soms niet begrijpen waarom mensen praten als ze niets te zeggen hebben.......allemaal als heel normaal en bespreekbaar bij ons thuis. Je begrepen en geaccepteerd voelen ook normaal en een optimistische leveninstelling.....hoezo kan dat ook anders dan?

Het besef begint me nu te dagen dat niet iedereen ziet, voelt en ervaart wat ik zie, voel en ervaar. Bewustwording daarvan voelt als nogmaals thuiskomen en kon blijkbaar pas in deze fase van mijn leven na het overlijden van mijn vader en moeder tot stand komen.

Mijn moeder zei weleens dat ik misschien niet altijd alle dieren die ik vond mee naar huis moest nemen of moest redden, maar ook dat zei ze zonder oordeel. Wat een rijkdom besef ik me nu nog meer dan toen al het geval was!
Zo volgde ik in de winter vol sneeuw van 2009 ook mijn hart om een roofvogel uit het water te redden. Hij was daar vermoedelijk in terecht gekomen omdat hij verzwakt was en omdat de aanhoudende sneeuwval de kans op het vinden van een prooi verminderd had. Toen leek mij de meest logische oplossing op dat moment dat ik een dikke boomstam die over het water lag zou beklimmen om deze grote vogel uit het water te vissen. Blijkbaar is dit dus niet iets wat iedereen zou doen.....en toen ik die klauwen rond mijn rechterhand voelde en later bij de huisarts mijn tetanusspuit moest gaan halen besefte ik me eigenlijk ook pas voor het eerst dat het redden van alle dieren op mijn pad misschien wel 'vreemd' was! Maar ik wist wat de vogel bedoelde en ik vertrouwde erop dat ik hem kon helpen gewoon door goed te luisteren naar de signalen op mijn pad. Misschien heeft deze vogel me indirect ook wel een enorm wijze les meegegeven door deze ervaring te delen met mij!


Zoals ik al eerder heb aangegeven komen er namelijk in mijn leven altijd de juiste informatiebronnen op het juiste moment op mijn pad. De afgelopen maanden waren dat de volgende signalen:
* Er kwamen verzoeken van ouders met hoog sensitieve kinderen naar mij.
* Het tijdschrift voor parapsychologie en de website www.parapsy.nl vond ik thuis.
* Kinderen van Nu van Meg Blackburn Losey trok mijn aandacht in de boekwinkel.
* Ik schreef me in voor de workshop bij www.3pk.nl over hoogsensitiviteit herkennen en erop coachen van Marije Verstegen (Duizend Deuren) en Marike Liemburg (Liemburg Paard&Kracht).
* Via mijn beste vriendin kwam het boek Als je teveel voelt... van Jutta Nebel over Hoe Hoog Sensitieve personen het dagelijks leven ervaren naar me toe.
* De paardenjongen van Rupert Isaacson kreeg ik op de dag van de HSP workshop van een collega uit het onderwijs.
* Ik kom verschillende oudcollega's uit het onderwijs tegen.
* Ik krijg een baan aangeboden om weer een groep 7 te gaan draaien op een Jan Lighthart school.

Kinderen en onderwijs zijn nooit helemaal uit mijn systeem gegaan. Alleen de laatste 3 jaar door mijn werk bij Achmea en mijn persoonlijke ontwikkeling als paardencoach even wat naar de achtergrond verdwenen. Er gebeurd namelijk zoveel de laatste jaren met mij persoonlijk en ook met de mensen die bij mijn paarden komen en om me heen, dat ik voel dat ik me eerst zelf verder wil ontwikkelen, voordat ik weer aan onderwijzen kan beginnen. Er is nog zo onwijs veel te leren en te ontdekken! Ik kies er daarom nu voor om gewoon verder te gaan met de mensen en kinderen die toch wel op mijn pad komen en het onderwijs komt vanzelf wel weer meer in beeld als de tijd daar rijp voor is. Paarden, het bos en kinderen zijn in mijn belevingswereld toch al onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe en wanneer ik daar operationeel iets mee ga doen bijvoorbeeld als CV-school, dat komt stapje voor stapje op den duur wel weer steeds helderder in beeld. Daar vertrouw ik gewoon op.

Als reactie op het verzoek om weer terug te keren naar het onderwijs maakte mijn hart namelijk een sprongetje van geluk, maar toen ik bij mijn paarden was voelde ik dat dit nog niet het juiste moment was om hier nu op die manier mee van start te gaan.

Ik ben blijkbaar 'anders' en het onderwijs dat ik in de toekomst wil gaan verzorgen zal ook 'anders' zijn. Veel meer van deze tijd en gericht op de Kinderen van Nu!

Alles wat je aandacht geeft groeit en ik voel dat ik het onderwijs weer meer aandacht mag gaan geven en dat hier nu ook weer ruimte voor is, zonder dat ik mijn paarden of Achmea daarvoor hoef los te laten. Onderwijs met paarden is waar ik naar toe wil! De locatie in het bos is ook een feit. Mijn CV-school zou meer gericht zijn op je plek vinden in de huidige maatschappij. Ieder kind werkt aan zijn of haar persoonlijk CV aan de hand van compas afspraken gemaakt op basis van vertrouwen in ieders persoonlijk innerlijk compas. Het gave is dat luisteren naar het innerlijke kind vermoedelijk een stuk makkelijker zal gaan als je zelf nog een kind bent! In welke fase zit het kind? Waarvoor is het intrinsiek gemotiveerd? Het levensdoel van het kind wordt bereikt door middel van 'onderwijs' op maat! Ik zie flexplekken en parttime-mogelijkheden. Een persoonlijke coach of human resource manager met een enorm netwerk voor het kind/de kinderen zou in mijn ogen geweldig zijn.
Een 'school' waar iedereen het recht heeft om 'anders' te zijn!

Van bovenaf gadegeslagen door een biddende buizerd.......

Symbolische betekenis van Buizerd:
De buizerd staat symbool voor doortastend, scherp en een nieuwe visie ontwikkelen. Ook staat hij symbool voor de dood en wedergeboorte.


Die kwam en komt dus niet zomaar 'toevallig' op, boven of langs mijn pad al heel mijn leven!