woensdag 28 maart 2012

Retraite Weekend

MET CV-COACHING EN KP-KOEKNUFFELEN

Een weekend voor jezelf om uit te rusten, te helen wat om aandacht vraagt en om terug te keren naar innerlijke rust en balans. Deze individuele- en/of groepsretraite bij de paarden en/of koeien is een uitnodiging om ervaringsgericht op gevoelsniveau een onderzoek aan te gaan met betrekking tot jezelf en je omgeving. Het retraite onderdeel bij de paarden wordt wordt begeleid door Charlotte van Iersel en het retraite onderdeel bij de koeien door Kathleen Paeshuyse.
Door werkelijk contact maken met je binnenwereld zal je ook in staat zijn contact te maken met je omgeving, die andere persoon, het paard, de koe etc.. Wees daarin niet streng voor jezelf. Wordt zacht en heb jezelf weer onvoorwaardelijk lief.

LISTEN TO YOUR HEART,
IT MAY BE ON YOUR LEFT,
BUT IT IS ALWAYS RIGHT!


We helpen je om je te verbinden met je gevoel, je diepere wensen en je hogere weten. Het bijzondere is dat je daar niet extra je best voor hoeft te doen, maar dat het veel meer gaat over loslaten, over contact maken met je natuurlijke stroom en dat je ervaart hoe je je kunt laten leiden door je innerlijk weten. We doen dat door zonder oordeel te luisteren naar wat zich aandient, door te ontspannen, te delen en liefdevolle aandacht te geven en te ontvangen. Je mag gewoon helemaal zijn zoals je bent.

Mindfulness is hierbij de basis. Gewoon een weekend PUUR ZIJN met wat er is, zonder oordeel, met aandacht, mildheid en acceptatie tussen de paarden en de koeien.


Voor meer informatie over Kathleen Paeshuyse en haar bedrijf KP Koeknuffelen neem gerust eens een kijkje op http://kpkoeknuffelen.blogspot.com/Voor overnachtingsmogelijkheden werken we voor dit retraiteweekend samen met:


B&B DEN BUITEN

Wil je er een weekendje tussenuit en dit combineren met een heerlijke dag tussen de paarden en/of de koeien? Neem dan een kijkje op http://denbuiten.wordpress.com/

Jan en Karin houden een super mooie bed & breakfast open en bieden je een zeer gastvrije ontvangst. Mogelijkheden om te fietsen en te wandelen zijn er ook genoeg, aangevuld met paardencoaching en/of een koeknuffel, kan dit weekend niet meer stuk, toch?


LANDGOED DE HOEVENS

Hou je van natuurlijk genieten? Dan is Landgoed "De Hoevens" de perfecte accomodatie. Tussen de akkers, graslanden, lanen en bossen van Landgoed de Hoevens vindt u de rust en ruimte die u zoekt. Voor meer info kan u kijken op:
http://www.dehoevens.nl

Kamperen, verblijven in een blokhut of tipitent behoort allemaal tot de mogelijkheden om u een onvergetelijke, natuurlijk weekend te doen beleven. Ook in combinatie met een verblijf op deze locatie is een paardencoach- en/of koeknuffelervaring mogelijk.

Interventie Toolkit Achmea

SCHADE EN SOCIALE ZEKERHEIDSpiegelend coachen met paarden.
Voor teams en individuele vraagstukken.
Er is geen ervaring met paarden nodig om deel te nemen aan deze training.


Wil je meer inzicht in je persoonlijke ontwikkeling? Een beter perspectief krijgen van blokkades in je communicatie? Weten waar je accenten in je interactie en presentatie kan veranderen om je performance te verbeteren? De team-interactie beter op elkaar afstemmen? Dan biedt het spiegelen met paarden je concrete handvatten om daar mee aan de slag te gaan!

DOEL
Reflecteren op je (non-) verbale communicatie, je presentatievermogen en je manier van samenwerken & verbinden. Zicht krijgen op de competenties: authenticiteit, autonomie, doelgerichtheid, stijlflexibiliteit, luisteren, overtuigend en proactief. Houding & gedrag integreren tot een ontwikkelplan.

OPZET
Woorden zeggen veel, maar niet alles. Onderzoeken wijzen uit dat 80% van onze communicatie bestaat uit het lezen van non-verbale communicatie. Non-verbale communicatie bestaat uit lichaamstaal, intonatie maar ook geur en kleur. Tijdens de coaching gaan we in op die onderwerpen die jou inzichten geven op je persoonlijke & team ontwikkeling verder op weg te helpen. Er is vast al veel over gezegd en gesproken, maar juist datgene wat nog niet is gezegd en je hindert in het bereiken van jouw vervolgstappen, zullen tijdens deze coaching aan bod komen.

Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats om de coachvraag duidelijk te formuleren en op basis hiervan het passende aanbod vast te stellen. Dit kan bestaan uit een aantal gesprekken, gecombineerd met één of meerdere coachsessies met paarden. Dat kan zowel individueel als met een groep of team plaatsvinden. De evaluatie is er op gericht om een (vervolg-) ontwikkelplan op te stellen.

RESULTAAT
Het resultaat is dat de deelnemers:
• meer inzicht hebben in hun non-verbale communicatie
• de in/effectiviteit van hun gedrag hebben ervaren
• meer zicht hebben op hun eigen rol en de samenhang in het systeem
• hebben kunnen experimenteren met andere/nieuwe gedragingen
• makkelijker kunnen benoemen wat hen hindert of blokkeert
• van hoofd naar hart, gevoel en verstand komen samen
…van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam!


Deelnemers ervaren wat het effect van hun handelen is op het oordeel loze paard. Het eigen oordeel hindert veelal in het kiezen voor ander gedrag. De training biedt volop mogelijkheid om hiermee te experimenteren en nieuwe ervaringen op te doen, waardoor er ruimte gecreëerd wordt in het aangaan van nieuw gedrag.

VOOR WIE?
Deze training is voor alle medewerkers, managers en teams van Achmea.


PROGRAMMA
Het programma is altijd maatwerk op basis van het intakegesprek voor zowel individuele als teamcoaching.

WAAR&WIE
Zuid-NL (Tilburg eo)
www.cv-coaching.nl
Charlotte van Iersel

Midden-NL (Utrecht eo)
www.natuurlijkleider.nl
Anita Meun

West-NL (Amsterdam eo)
www.onbewuster.nl
Wendela den Tonkelaar

Noord/Oost (Bergen NH)
www.aarden-met-paarden.nl
Sascha Schalkwijk

Voor meer informatie neem contact op met je leidinggevende of HR-adviseur.

zondag 18 maart 2012

Gestalt Methodiek Opleiding (GMO) of de Gestalt Therapie Opleiding (GTO)

WAT IS GESTALTTHERAPIE?
Gestalttherapie: psychotherapie van het contact.
Volgens de Gestalttheorie is contact voor mensen even noodzakelijk als zuurstof en water. Gestalttherapie wordt dan ook de psychotherapie van het contact genoemd.

De mens in zijn omgeving.
Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving. Zijn omgeving omvat gezin, werk, vrienden en relaties. Dit geheel is te beschouwen als onderdeel van de grotere wereld. Volgens de Gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen als het contact met hun omgeving verstoord is en ze dit niet kunnen herstellen. Deze opvatting wijkt af van de meeste psychotherapieën, die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

Zintuigelijke en lijfelijke bewustwording.
In de Gestaltbenadering, staat de therapeut niet alleen stil bij de problemen zelf, maar legt vooral nadruk op de manier waarop je deze problemen ervaart, binnen jouw omgeving. Welke betekenis hebben ze in je leven en hoe ga je ermee om? De aandacht richt zich ook sterk op wat je zintuigen waarnemen, wat je lijfelijk ervaart. Hierdoor krijg je vaak een passender antwoord op levensvragen dan wanneer je je alleen door je gedachten laat leiden. Door gewaar te zijn van lichamelijke en zintuiglijke signalen, leer je opnieuw contact maken met je eigen beleving en leer je om op een creatieve manier met je problemen om te gaan. Gestalttherapie is daarom een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is, maar ook humoristisch en bevrijdend.
DATA Introductiedagen of Informatieavonden voor cursusjaar 2012-2013
Nederlandse Stichting Gestalt, 40 jaar topopleider.

Wil je meer weten over de Gestalt Methodiek Opleiding (GMO) of de Gestalt Therapie Opleiding (GTO), of wil je met ons kennismaken? Kom dan naar een informatieavond (kosteloos) of een introductiedag (50,- euro)

Wanneer kan dat:
- Dinsdag 27/03/2012 om 19.30 uur Informatie-avond
- Maandag 14/05/2012 om 19.30 uur Informatie-avond
- Zaterdag 28/04/2012 van 10.00 tot 17.00 uur Introductiedag
- Zaterdag 26/05/2012 van 10.00 tot 17.00 uur Introductiedag


Supervisiedagen door de NSG in april in mei

Supervisiedagen op 20 april (Otteline Lamet) en 18 mei (Dick Lompa).
- 20 april een supervisiedag met bewustzijn voor familiesystemen, onder leiding van Otteline Lamet.
- 18 mei een Engelstalige workshop / an English spoken workshop: Supervision for caregivers that work with persons in a different language.
Kosten: € 95,- / Costs € 95,-

Ga naar de NSG site:
http://www.nsgestalt.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=4

maandag 5 maart 2012

Ode aan Zerxes - Vlerk 25-05-1981 ~ 01-03-2012


Datum foto: 29-02-2012


Vorige week donderdag 01-03-2012 werd ik geheel onverwacht gebeld met het bericht dat Vlerk plotseling in de wei was gaan liggen en niet meer opstond. Ik ben meteen naar stal gereden en daar trof ik mijn allerbeste vriend aan en zag dat hij klaar was om te gaan. In mijn armen mocht hij rustig inslapen en gelukkig kon ik hem hierbij al mijn liefde meezenden, zodat dit in alle rust omgeven door veel ruimte heel vredig mocht zijn.

Diezelfde dag was hij gewoon vanaf 's ochtends met onze kudde in de wei geweest. Woensdagavond had hij nog met Liberty, Amor en mij in de rijbak gespeeld. Mocht ik nog op zijn rug zitten en maakte ik bijgaande foto's. Kleine Amor naast Vlerk, vol bewondering en altijd aan het observeren en leren van alles wat Vlerk deed. Vertrouwen is wat Vlerk aan alle mensen en dieren in zijn omgeving gaf! Bij Vlerk verdwenen angsten en onzekerheden en fleurde iedereen op. Hij maakte me aan het lachen en sloeg soms letterlijk zijn lijf om me heen als dat even nodig was!

Bijzonder dat zoveel mensen hem mee mochten maken en dankbaar ben ik dat hij tien jaar mijn beste vriend en grote liefde mocht zijn! Dankbaar ben ik ook dat ik Daphne en Annet via hem heb mogen ontmoeten. Bijzonder dat dit paard ons bij elkaar bracht. Van Annet kocht ik Vlerk tien jaar geleden en we deelden vanaf het begin bijzondere momenten met elkaar. Afgelopen jaar kwam als bij 'toeval' Daphne ook nog op ons pad en mocht zij na 27 jaar haar eerste paard nog eens in de armen sluiten samen met haar prachtige gezin bij ons op stal.

Vlerk droeg me door een aantal moeilijke periodes in mijn leven letterlijk en figuurlijk en dat zal ik nooit vergeten! Maar wat hebben we ook veel lol samen gehad!Wat een paard! Wat een leeftijd! En wat een onvoorwaardelijke liefde!

Rust zacht mijn lieve Vlerkje,

We zullen je missen op stal, maar je zit voor altijd in mijn hart!

Liefs Charlotte


Datum foto: 29-02-2012