donderdag 27 september 2012

Lezen van de Gestalt als vervolg op Systemisch Paardencoachen

In 2010 heb ik de opleiding Systemisch Paardencoachen gedaan bij Bureau Wind en in 2012 zet ik een volgende stap als paardencoach door deel te nemen aan het verdiepingsblok 'Lezen van de Gestalt'. Morgen ga ik deelnemen aan het eerste en tweede dagdeel van dit verdiepingsblok 'Lezen van de Gestalt' wederom bij Bureau Wind.
Voor de liefhebbers hieronder nog wat uitleg over 'Systemisch Werken' en 'Lezen van de Gestalt' met een verwijzing naar de website van Bureau Wind.

Wat is Systemisch Paardencoachen?


Het Systemisch werken heeft vooral bekendheid gekregen door het werk van Bert Hellinger. Systemisch betekent dat verschijnselen gezien worden binnen de context waarin ze zich tonen en in relatie tot de geschiedenis waarmee ze samenhangen. Het houdt zich bezig met wederzijdse beïnvloedingen en niet met rechtlijnig oorzaak-gevolg denken. Er wordt dus niet naar geïsoleerde personen met hun eigenschappen en hun gedrag gekeken, maar naar interacties binnen het systeem.
Voor ieder mens geldt dat hij/zij functioneert in het systeem van het gezin waarin het opgroeit met de daarbij behorende familie. Wanneer we daar naar kijken is het van belang welke feitelijke gebeurtenis(sen) in de geschiedenis van de familie het systeem uit evenwicht heeft gebracht. Ook voor mensen individueel of teams binnen een organisatie geldt dat ze functioneren binnen het systeem van de organisatie. Als een systeem (familie of organisatie) verstoord raakt, proberen mensen binnen dat systeem, onbewust, het evenwicht weer te herstellen. Veelal gaat dit ten koste van het individu en ten gunste van het totale systeem.

Uit Hellinger's onderzoek, dat vele culturen en stammen omvatte, komt een aantal universele "wetten" ofwel principes naar voren die spelen binnen familie- en organisatiesystemen.

De 3 voornaamste wetten van Systemisch Paardenoachen zijn:

1. Binding: Iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem.

2. Volgorde: In het systeem is een rangorde.

3. Balans in nemen en geven.

Waarom Systemisch Coachen met Paarden

Bij systemische paardencoaching richt ik me als coach niet alleen op de deelnemer in de wei of rijbak maar op het totale systeem. Ik neem waar wat er gebeurt in het systeem dat paard/de paarden en de deelnemer vormen en vraag me dan af welke informatie het paard/de paarden daarin geeft/geven. Het paard is als intuïtief kuddedier heel gevoelig voor systemische informatie. Hij zal in relatie met de mens vaak reageren op hetgeen wat de deelnemer niet kan of wil waarnemen. Je zou kunnen zeggen dat het paard daarbij een brug slaat tussen het bewuste en het onderbewuste van de mens. Het paard wil als het ware een systeem compleet maken. Als coach benoem ik wat ik zie en stel vragen zonder het doel te hebben iets op te lossen. Ook kan het zo zijn dat het paard onderdelen of mensen uit het systeem van de deelnemer representeert, hier kan een opstelling uit voort komen in de kudde.

Verdiepingsblok “Lezen van de Gestalt”

Doel van het verdiepingsblok “Lezen van de Gestalt” is om de deelnemers verder te bekwamen in het waarnemen van het geheel (deelnemer- paard- coach en directe omgeving) om vandaar uit interventies te plegen.


We gebruiken daarvoor het perspectief van de ‘gestalt’*), een specifieke invulling van de psychologie van de waarneming. Frits Perls heeft op basis van dat psychologische concept een therapievorm ontwikkeld die bekend is geworden als ‘gestalttherapie’. Kenmerkend vertrekpunt daarvan is de overtuiging dat we in onze waarnemingen selectief zijn en op basis van incomplete beelden (incomplete gestalt) conclusies trekken over onszelf, de wereld en onze plek daarin. In de paardencoaching neemt het paard vanzelf de rol op zich van het ‘compleet maken van de gestalt’. Het spiegelt dat wat de deelnemer heeft weggelaten in zijn/haar bewuste waarneming van gebeurtenissen en situaties. Frits Perls was er van overtuigd dat wat we weglaten bij onze waarneming op een onbewuste laag toch wordt geregistreerd. En ons onderbewuste laat op allerlei manieren weten wat we hebben weggelaten. Door versprekingen, voorkeuren voor mensen, situaties of spontane aversies enz. Als we eenmaal de ‘gestalt’ weer compleet hebben, dus alle aspecten van het beeld weer in ons bewustzijn toelaten, kan de levensenergie (Perls noemt het “elan vital”) weer vrijuit stromen. We zijn dan weer in staat tot compleet ‘gewaarzijn’.

Opbrengst van dit verdiepingsblok is dat ik het bereik van mijn waarnemingsvermogen vergroot en verdiep doordat ik beter in staat ben het gehele beeld of gestalt te zien. Hoewel het paard dit van nature al doet, is het voor de paardencoach vaak nog lastig de reacties van het paard en de betekenis daarvan te (laten) ervaren.

Inhoud van het verdiepingsblok "Lezen van de Gestalt":

* Achtergronden en implicaties van het gestalt perspectief in begeleiding.

* Oefenen onder intensieve persoonlijke begeleiding in het waarnemen en interveniëren.

Naast de inzet van gastcliënten zullen we ook eigen videomateriaal van de deelnemende coaches inzetten als reflectiemateriaal.

Docenten: Hermine Bieckmann & Leonique van Tol


Voor meer informatie over de opleiding 'Systemisch Paardencoachen' en/of het verdiepingsblok 'Lezen van de Gestalt' kijk dan gerust eens op de website van Bureau Wind:

http://www.wind.nu/

of

http://www.paardencoaching.net/

zondag 23 september 2012

CV-Coaching & Verkoop + Aankoop Paard.

De verkoop en de aankoop van een paard blijkt soms nog best lastig.
Wanneer dit soepel verloopt en beide partijen hebben hier een goed gevoel bij dan komt dit altijd ten goede van het paard.
Daarom ben ik dankbaar dat ik in onderstaande beschreven situatie de verbinding tussen koper en verkoper tot stand mocht brengen, waardoor er weer een paard een fijne nieuwe thuis heeft gevonden!

Pleun en Verrocchio


Afhankelijk van het type mens dat je zelf bent stel je jezelf misschien onderstaande vragen bij de aankoop van je eerste paard:

Wat vind ik een mooie kleur voor een paard?
Wat vind ik van de naam?
Wil ik een groen of juist een ervaren paard?
Vind ik de stamboekpapieren belangrijk?
Wat wil ik er voor uitgeven? Tot welke prijs wil ik gaan?
Hoe groot is mijn droompaard?
Hoe is het karakter van het paard? Past dit wel bij mijn eigen karakter?
Hoe zit het met het temperament van het paard?
Is er sprake van stalgebreken en hoe ga ik daar mee om?
Hoe voel ik me bij de verkopers van het paard?
Wat moet het paard voor mij allemaal kunnen?
Wat wil ik er zelf allemaal mee gaan doen?
Wil ik mijn toekomstige paard veel op stal zetten of liever de hele dag in de kudde in de wei?
Heeft een verandering van stal/leefomgeving en leefpatroon veel effect op het gedrag van mijn paard?
Wat heb ik allemaal nog meer nodig en wat gaat me dat allemaal kosten?
Hoe zit het met de verzekering?
Wat geef ik het paard te eten?
Hoe beloon ik mijn paard?
En ga zo maar door.............
Ilse en Verrocchio


Ook als verkoper zit je natuurlijk met een aantal vragen:

Wie komt er mijn paard kopen?
Wat zijn het voor mensen?
Wat gaan ze er straks allemaal mee doen?
Op welke stal komt mijn paard straks terecht?
En zo verder........

Ilse en Verrocchio

Enfin heel wat vragen en er zullen vast nog veel meer vragen bij je opkomen wanneer je ervoor kiest om voor het eerst een paard te verkopen of juist aan te schaffen.

Een tijdje geleden vroeg Ilse mij daarom om coaching bij de aankoop van haar eerste paard.
Ze kon me al wat antwoorden geven op bovenstaande vragen en hierdoor had ik al wel een beeld welk paard er bij haar zou kunnen passen.

 
 
Charlotte en Verrocchio

Vrij snel kwam er toen een paard op haar pad via mij. Toevallig kende ik dit leuke paard voor haar en kon haar er daarom al wat meer over vertellen.  We planden op korte termijn een bezoekje om te zien of de klik er ook daadwerkelijk was.

Van de eigenaresse Pleun kregen we alle ruimte om op onderzoek te gaan. Ilse mocht een aantal keer komen kijken en op haar eigen tempo een beslissing nemen, maar dezelfde ruimte was er ook voor Pleun.

 
 
Eva en Verrocchio & Charlotte

Beide dames waren bekend met mijn manier van werken met CV-coaching. Zo ontstond er op een natuurlijke  en respectvolle manier bij de verkoop van deze merrie ruimte voor afscheid tussen Pleun en Verrocchio en ruimte voor een nieuwe start tussen Verrocchio en Ilse. Intussen staat Verrocchio nu 2 dagen op haar nieuwe stal bij Ilse en haar dochter Eva en stelt ze het super goed! Pleun en Ilse houden op een fijne manier contact en hebben voor altijd een speciaal plekje in hun hart voor dit lieve paard.

Ilse en Verrocchio & Eva

Lieve Pleun bedankt voor de rust en ruimte die je Ilse en Eva hebt gegeven om tot deze beslissing te komen en Ilse en Eva heel veel geluk met jullie prachtige merrie Verrocchio!


Ilse en Verrocchio

vrijdag 21 september 2012

De verbinding tussen psyche, hersenen en orgaan.

De laatste tijd komen er steeds meer voorbeelden op mijn pad die me laten zien dat het huidige medische systeem niet altijd de juiste weg hoeft te zijn voor iedereen. Soms heeft de medische wetenschap namelijk geen antwoorden op klachten die er wel degelijk blijken te zijn.

Ook hoor je soms in je omgeving verhalen dat iemand bewust niet kiest voor behandeling en dan ineens op onverklaarbare wijze steeds gezonder wordt en soms zelfs helemaal de 'ongeneeslijke' situatie te boven komt. Zo las ik deze week o.a. op Niburu.nl ook het verhaal van deze opa:
http://www.niburu.nl/gezondheid/opa-geneest-van-ongeneesbare-kanker-door-dieetaanpassing.html

En vandaag kwam er ineens 'toevallig' in mijn bijzijn een gesprek opgang over Dr. Ryke Geerd Hamer. Hij beschrijft exact de medisch-biologische samenhang van het levende organisme, als eenheid van psyche, hersenen en orgaan. Alle gebeurtenissen van psyche en orgaan zijn door de hersenen volgens hem verbonden en worden daar gecoördineerd. Het gaat om een empirische natuurwetenschap - gebaseerd op 5 biologische natuurwetten waar ik me heel goed mee kan verbinden. Hij heeft het over dramatische conflict beleving met een moment van psychische isolatie daarop volgend. Dus de heftige conflict beleving werd vastgehouden en er was niemand om mee te praten.......

Als men zich de biologische natuurwetten eigen heeft gemaakt, dan zijn de volgende consequenties te voorzien:
Men is minder ontvankelijk voor ziektes;
  • Men kan zelf ziektes in een vroegtijdig stadium herkennen, voorspellen en oplossen;
  • Men krijgt een andere kijk op het leven en de herstellende vermogens van alles wat leeft, zoals ook van het eigen lichaam;
  • Men wordt met vertrouwen ouder, wetende dat men niet hoeft te lijden in of met gebreken;
  • Men is in staat, andere mensen te helpen bij voor hen onoverkomelijke zaken;
  • Men is in staat, zichzelf en daarbij zijn medemens beter te begrijpen;
  • Men ziet de wereld en onze samenleving in een ander daglicht.
Dit ligt voor iedereen binnen handbereik. Het is geen moeilijke materie en men hoeft geen onderscheidingen te hebben of te halen.
Alleen interesse en een beetje tijd. Het moeilijkste is het, om de eerste stap te zetten. De deur te openen naar en voor een revolutionair nieuw inzicht betreffende "ziekte" en alles wat daar mee samenhangt, door bereid te zijn alle in ons gevestigde opvattingen dienaangaande te heronderzoeken. De rest gaat bijna vanzelf.
Voor meer info kijk gerust eens op http://www.gnm-nl.be/

Bewondering heb ik voor deze man, omdat hij ook zijn eigen droom wist waar te maken.
Het was de droom van Dr. Hamer om met de inkomsten die hij uit zijn patenten ontving een artsenpraktijk voor arme mensen in Zuid-Italië te beginnen, zonder geld voor consulten te vragen.


Ik vraag me af met bovenstaande in gedachten hoe Systemische Paardencoaching of 'Lezen van de Gestalt' met behulp van paarden hier op aan zou kunnen sluiten?

Ik ben benieuwd wat het verdiepingsblok van Bureau Wind me de komende maanden gaat brengen!

http://www.wind.nu/index.asp?p106r06=EL

of
http://www.paardencoaching.net/2012/06/verdiepingsblok-lezen-van-de-gestalt-in.html#!/2012/06/verdiepingsblok-lezen-van-de-gestalt-in.html
 

zaterdag 8 september 2012

De Hartsverbinding tussen Mens en Paard!

Zaterdag 8 september Horse Event 2012

Een experiment van Inge Kroesen van 3PK over de hartsverbinding tussen mens en paard.

Tijdens een normale coachsessie hadden het paard en ik (Charlotte van Iersel) een apparaat aan ons lijf dat iets zegt over het hartritme. Die hartslag-lijnen werden synchroon getoond in een grafiek op een scherm boven de bak tijdens de coachsessie die ik mocht ervaren op Horse Event.

Er gebeurden een aantal keer opmerkelijke zaken op het moment dat er verbinding tot stand kwam tussen paard en mens, maar zeker ook wanneer ik met mijn coachvraag en de bijbehorende emotie in verbinding stond!

Een heel bijzondere ervaring en ik hoop dat er op dit gebied nog veel onderzoek gedaan gaat worden!

Bedankt Inge Kroesen voor de uitnodiging en de super leuke en leerzame dag op Horse Event 2012!

En natuurlijk niet te vergeten bedankt voor het nieuwe inzicht dat je me samen met het paard weer hebt gegeven. Er is zeker een geheel nieuw licht gevallen op het thema dat ik had ingebracht!

Liefs Charlottewoensdag 5 september 2012

DiVA-workshop ACHMEA 5 oktober 2012

Beste collega van ACHMEA,
Diva nodigt je uit voor de workshop Paardencoachen op vrijdag 5 oktober:

 
Bijzonder en inspirerend is de uitleg over coaching met paarden. Op 5 oktober kunnen geïnteresseerden vanaf 13:00 kennismaken met deze vorm van coaching.

 
Voor de tweede keer dit jaar wordt de workshop gehouden in het paardenrusthuis ‘de Paardenkamp’ in Soest. (http://www.paardenkamp.nl/)

 
In de ontvangstruimte van het paardenrusthuis, onthaalt Charlotte van Iersel ons op uitleg en er kunnen een paar coachvragen behandeld worden met behulp van de prachtige paarden van dit unieke paardenrusthuis . De coachsessie zal buiten in de wei plaatsvinden, zodat het natuurlijk gedrag van de paarden in de kudde goed te lezen is. Kleding aangepast aan de weersomstandigheden en weidebodem zijn daarom een aanrader.

 
Rond 16:00 sluiten we af met een drankje.
Het adres van de Paardenkamp is Boerderij Vosseveld, Birkstraat 96, Soest.

 
Er is ruimte voor 15 deelnemers dus is het noodzakelijk om je intern op te geven bij DiVA.
Bij teveel aanmeldingen wordt geloot wie mee kan doen. Collega’s die in het voorjaar op de reservelijst stonden krijgen voorrang in de loting.

 
Charlotte draagt het paardenrusthuis een zeer warm hart toe en zij schenkt daarom haar opbrengst van deze workshop aan het rusthuis.

 
Voor een algemene indruk van paardencoaching en Charlotte van Iersel kijk dan eens op www.CV-coaching.nl

 

 
Tot ziens in Soest!
DiVA bestuur.
 
 
 

zondag 2 september 2012

Vechten of Vluchten?


Vechten of Vluchten?

Hoe komt het toch dat vechten of vluchten vaak de primaire reactie is van de mens wanneer de emoties hoog oplopen? Schieten we soms onbewust in deze modus, omdat we simpelweg denken dat dit de enige manier van overleven is op dat moment? Of zijn we onbewust toch vaker bezig met rangorde en het opeisen van onze eigen plek in het systeem waar we ons op dat moment in bevinden?

Een paar weken terug kwam er bij ons in de kudde een nieuw paard bij. En zoals jullie hebben kunnen zien in mijn vorige blog gaf dat heel wat dynamiek in de groep. Ieder paard ging in die eerste paar minuten op de vlucht of in gevecht voor zijn of haar eigen plek in de kudde. De rangorde diende in korte tijd bepaald te worden, opdat de kudde zo snel mogelijk weer in balans zou zijn en daardoor de grootste kans op overleven heeft.

De enige foto die ik in het vorige blog nog geen plaats kon geven was bovenstaande foto van Nisco. In deze foto en op dat moment herkende ik hem niet, omdat ik toen zowel het vechten als vluchten zag en voelde in onze kudde door hem. Iets wat ik niet gewend ben en waar ik dus op dat moment ook ineens onderdeel van leek te zijn. In deze foto vond ik de oerkracht van de emotie zo heftig overkomen dat ik er eigenlijk ook wel een beetje van schrok. Normaal kan Nisco namelijk met zijn zachte ogen naar iedere situatie en naar ieder ander paard in zijn kudde kijken en de situatie heel rustig en beheerst beoordelen. Vaak is dan een gerichte blik van hem genoeg om de situatie te corrigeren en/of bij te sturen. Soms geeft hij dit soort signalen ook door subtiel een oor naar achter te leggen of door een achterbeen heel eventjes van de grond te halen nog zonder uit te hoeven slaan. De kudde respecteerd zijn kleine gebaar dan en deze zelfbeheersing en dit zelfbewustzijn is dus normaal heel kenmerkend voor Nisco. Waarom dan ineens deze emotionele explosie met vechten en vluchten? Was hij daadwerkelijk in levensgevaar of vocht hij voor zijn eigen plek op deze manier?

Zitten deze emoties en deze primaire reactie in ons allemaal als het om 'overleven' en/of 'het opeisen van je eigen plek' gaat? Of hebben we altijd de keuze om vanuit liefde met zelfbeheersing en zelfbewustzijn naar oplossingen te zoeken?

Bewustwording en erkenning van deze vecht- of vluchtmodus is vermoedelijk al de eerste stap.
Kies je dan vervolgens voor vechten of vluchten of maak je de keuze om vanuit liefde de situatie aan te pakken en kleiner te maken dan hij vanuit emotie aanvankelijk leek te zijn?

De rust was in ieder geval gelukkig in korte tijd weer terug in onze kudde. Iedereen leek toen weer zijn of haar eigen plek te (h)erkennen en 5 paar zachte paardenogen werden de start van de huidige serene rust in de wei aan het bos waar ik me altijd zo goed bij voel!