zondag 18 augustus 2013

Petit Grandeur

Soms kan iets kleins van grootse invloed zijn...


BE SMALL...THINK BIG!!!

'Geen enkele daad van vriendelijkheid, hoe klein ook, is ooit verspilde moeite.' Aesopus


Je hebt de kleine dingen nodig om
de grote dingen groot te doen zijn.
 

Jose Ortega y GassetHeb vertrouwen in kleine dingen,
want daarin ligt je kracht.
Moeder Theresa

De CV-coaching kudde heeft er een nieuw telgje bij.

Graag stel ik aan u voor:

 'Dotje'
Wilt u graag eens komen kennismaken met Dotje en/of met onze andere paarden?

Neem dan contact op met Charlotte via de socialnetworkbuttons op www.CV-coaching.nl 
en/of via info@CV-coaching.nl

Graag tot ziens!

zaterdag 3 augustus 2013

Teamtraining deel 2- Coöperatieve Verantwoordelijkheid

Vliegen en dazen...
Ook deze zomer weer hebben de paarden last van deze beestjes en op bovenstaande foto laten de paarden zien dat ze door samen te werken er eigenlijk niemand hoeft rond te lopen met vliegen rond de ogen en/of dazen op het lijf. Door met het hoofd bij de staart van een ander paard te gaan staan, slaat namelijk deze staart de vliegen rond de ogen, het hoofd en de hals weg. Door af en toe in beweging te komen met elkaar of door met de huid langs een ander paard te schuren raken ze ook de dazen kwijt, want soms is een trilling van de eigen huid hiervoor niet genoeg. Op deze manier kan de kudde in twee- of drietallen toch heel rustig een 'middagdutje' doen in de boswei in deze tijd van het jaar. En kunnen ze met een minimale fysieke inspanning de dazen kwijt raken. Rennen is namelijk ook een optie op dazen kwijt te raken, maar wanneer de paardenhuid gaat zweten komen daar dan uiteindelijk alleen maar meer dazen en ander ongedierte op af. Slim van de paarden? Of is hier sprake van natuurlijke Coöperatieve Verantwoordelijkheid om met minimale inspanning het maximale uit het team/de kudde te halen?

In een Teamtraining wil ik de mensen bewust maken van de kracht van:
                       Coöperatieve Verantwoordelijkheid => CV- Coaching

We stellen tijdens de training de volgende vragen aan het team:
1. Wat is jullie gezamenlijke doel?
2. Bewustwording van je eigen rol, plek en kwaliteiten in het geheel. Ben je een kartrekker? Ben je een volger? Ben je een drijver? Of hang je achter aan de kar en zet je jouw hakken in het zand?
3. Wat is de plek en de rol van de leidinggevende in dit team?
4. Met wie werk je meestal samen en waarom?
5. Hoe raak je intrinsiek gemotiveerd?

Tijdens de Teamtraining wil ik met het team gaan kijken naar de diversiteit in het team en zoeken we een weg om alle individuele visies en intrinsieke motivaties te harmoniseren. Verkregen inzichten worden hierbij direct in daden omgezet. En de dialogen die er dan ontstaan geven inzichten die eerder niet tot stand konden komen. In deze dialogen bij de paarden worden we waarnemer van ons eigen denken.
Door middel van deze dialogen kunnen we elkaar helpen bewust worden van het gebrek aan samenhang van onze individuele gedachten, waardoor het collectieve denken steeds meer samenhang en onderlinge verbondenheid krijgt.

Je gaat naar huis met een verrijkt beeld van de onderlinge wisselwerkingen waar je iedere dag mee te maken hebt en met de overtuiging dat er meer mogelijkheden tot verbetering van jouw en andermans visie zijn dan je had durven dromen!


Wanneer ieder teamlid zich volledig inzet met een energie, een hartstocht en een enthousiasme, die nooit gegenereerd zouden kunnen worden door alleen volgzaamheid, ook geen oprechte volgzaamheid kan het team boven zichzelf uitstijgen.
Wanneer ieder teamlid individueel verantwoordelijk is voor de teamafspraken zal de harmonie voelbaar  en zichtbaar zijn.
En wanneer iedereen zijn of haar rol erkent dan kan het schijnbaar onmogelijke tot stand gebracht worden met een team.


Voor meer informatie en/of een afspraak neem je contact op met Charlotte via:
 info@CV-coaching.nl


vrijdag 2 augustus 2013

Teamtraining deel 1- Collectief Verbinden
                               Collectief Verbinden => CV-coaching

Bij teamtrainingen met paarden laat ik het team waar ik mee werk vaak een parcours uitzetten in de wei of rijbak waar we werken. Het team mag dan overleggen hoe dit eruit gaat zien en vervolgens gaan ze dit parcours dan bouwen.


Wanneer het team hierover in dialoog gaat met elkaar en de visie en missie is uiteindelijk helder, dan nodig ik het team uit om dit parcours collectief in verbinding met elkaar te gaan lopen. Het paard is daarbij vrij om aan te sluiten bij het team of om gewoon zijn eigen ding te blijven doen.

Als het team collectief in verbinding is met elkaar en ze hebben een gezamenlijke visie waardoor ze als eenheid het parcours doorlopen, dan sluit het paard wonderbaarlijk als vanzelf aan. Bijna een magisch moment en altijd weer prachtig om te zien en om samen te mogen ervaren. Vaak ook een overwinning voor het team als ze ervaren dat het lukt om wat eerst onmogelijke leek toch samen mogelijk te maken.

Ook heel waardevol om als coach hierbij feedback te mogen geven als het nog even niet lukt en aan de hand van deze oefening in dialoog te gaan met elkaar.

Het fijne van deze manier van ervaringsgericht leren en oefenen met de dialoog (i.v.p. de discussie) is dat het eindeloos geoefend mag worden en er ook gewoon 'fouten' mogen worden gemaakt. Dit geeft namelijk ook weer stof om met elkaar zonder weerstand en zonder oordeel in dialoog te blijven.
Een ervaring m.b.t. Collectief Verbinden van mezelf heb ik in dit blog in beeld gebracht met onze paarden. Onze paarden verzetten we regelmatig van de ene wei naar de andere wei. In de foto's is te zien hoe we 5 paarden met 2 personen naar een nieuwe wei gaan brengen. Onze gemeenschappelijke visie om de paarden veilig naar een nieuwe wei te brengen wordt dan een verlengstuk van onze persoonlijke visies. Iedereen in deze 'opstelling' is zich bewust van zijn rol, zijn plek, eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van de ander. De kracht van de kudde is hierbij sterker dan de onzekerheid van het individu!Een gemeenschappelijke visie is een visie waar veel mensen achter staan, omdat ze een weerspiegeling is van hun eigen visie. Visie leidt tot een overkoepelend doel. Een nieuwe manier van samen denken en doen. 

Als team durven te experimenteren met krachten+kwaliteiten en deze samenbundelen in de richting van een gemeenschappelijk doel. Elke persoon geeft in de dialoog zijn of haar beeld weer van de organisatie op haar best. Ieder deelt de verantwoordelijkheid voor het geheel en dus niet alleen voor het eigen stukje. Ook andersom is het belangrijk om te ervaren met paarden dat er pas werkelijk een gemeenschappelijke visie is als alle mensen er hun persoonlijke visie in terug kunnen vinden.
Het delen van alle persoonlijke visies is hierbij dus een mooi begin. Lukt dit dan sluit het paard als vanzelf aan.

                             

Voor meer informatie en/of een afspraak neem je contact op met Charlotte via:
 info@CV-coaching.nlLiteratuurtip:
De vijfde discipline.
De kunst & praktijk van de lerende organisatie.
Peter M. Senge