donderdag 8 december 2011

Natuurlijk ondernemen met CV-coaching

I may look small but I love to think big!

Inspired by:
Ingeborg van den Akker & Jeroen Ostendorf

They got me an invitation to:
De bosdag van 7 december 2011 op de Wageningen Campus.

De 3 thema´s van de dag waren:
1. Wonen in het bos.
2. Financiering van bos en natuur.
3. Meer oogst uit het bos.

Er werd o.a. gesproken door:
Nico Beun (Innovatienetwerk en www.knooperven.nl)
Alex Sievers (Inbo en www.soulifewolf.nl)
Walter Kooy (Nationaal Groenfonds)
Bette Harms (LEI)
Kees Boon (AVIH)
Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer)


Natuurlijk ondernemen met CV-coaching

Op natuurlijke wijze ging ik altijd met mijn klas naar mijn bos in de periode dat ik nog les gaf op Basisschool Jan Ligthart Huibeven.
Op natuurlijke wijze leerden de kinderen spelenderwijs omgaan met hun creativiteit, maakten ze verbinding met de natuur en werd het samenwerken bevorderd in deze omgeving.
Op natuurlijke wijze kwamen er altijd al kinderen op mijn paarden en mij af. Ik liet ze dan voorzichtig een rondje stappen of onder begeleiding mijn paarden borstelen.
Op natuurlijke wijze vinden tot op heden het individu en het team mij voor een paardencoaching.
Op natuurlijke wijze blijft het bij 1 ontmoeting of volgt er soms nog een vervolgafspraak.
Op natuurlijke wijze mogen mijn paarden paard zijn in een natuurlijke omgeving.
Op natuurlijke wijze dienen zich onderwerpen aan voor een workshop en ontwikkel ik mezelf hierdoor.
Op natuurlijke wijze blijf ik mezelf ook ontwikkelen als paardencoach en als persoon door te netwerken via o.a. social media, door veel te lezen, door nascholing en intervisie met andere paardencoaches.
Op natuurlijke wijze denk ik altijd creatief mee met nieuwe vraagstukken van deelnemers.
Op natuurlijke wijze raken mijn paarden gewoon door puur te zijn de ziel van de deelnemers. HIerdoor volgt er soms op natuurlijke wijze een keerpunt in iemands leven.
Op natuurlijke wijze beleef ik mijn leven nu veel bewuster door vaker 1 te zijn met de natuur, mijn paarden en hun natuurlijk gedrag in deze omgeving.
Op natuurlijke wijze is het nu tijd om concreet een stap te zetten met CV-coaching om het ontwikkelen en onderwijzen van kinderen en volwassenen in een natuurlijke omgeving een plaats te gaan geven in de maatschappij.

Bovenstaande is leidend voor mijn volgende stap met CV-coaching.

Ik wil namelijk met CV-coaching van economisch denken naar ecologisch denken.
Ik zou willen leven, wonen, ontwikkelen en onderwijzen in mijn eigen bos en in de natuurlijke omgeving van mijn paarden.

Door ecologisch te gaan ondernemen kunnen de kosten dus voor zowel het individu als voor de groepen en/of teams omlaag en wordt deze manier van onderwijs en ontwikkeling veel toegankelijker. Er zou op die manier een natuurlijk en heel toegankelijk zorg- en leerlandschap kunnen ontstaan.

Door een combinatie van subsidie, giften en inkomsten zou het concreet kunnen worden. Hierbij wil ik heel creatief denken en vooral kunnen bestaan op eigen kracht.
* Ik zou streekproducten kunnen gaan verkopen, zoals o.a. verse eieren, appels en peren, frambozen en bramen.
* Windenergie, opvang van regenwater, zonne-energie en/of biomassa (hout) of zelfs paardenmest kunnen er voor zorgen dat ik aan mijn eigen energie bevoorrading voldoe.
* Paardencoaching aan bedrijven, het onderwijs en de kinderopvang zorgen voor inkomsten.
* Eventueel zouden er mogelijkheden gevonden kunnen worden om er een natuurbegraafplaats te organiseren. Een plek waar mensen hun nabestaanden kunnen herinneren en waar ze een stuk begeleiding/coaching kunnen krijgen m.b.t. de rouwverwerking.

Het landschap van mijn voorouders wil ik inzetten voor de deelnemers van CV-coaching van de toekomst. Door daar natuurlijk te gaan ondernemen zal het mij naast financiële opbrengsten ook emotionele opbrengsten geven. Ik wil op deze manier een relatie opbouwen met de samenleving.

Ik zou ook andere bedrijven willen inspireren om aan de slag te gaan met natuur en landschap. Het omliggende natuurgebied met Schotse Hooglanders zou voor de creatieve en natuurlijke ondernemer misschien ook wel meer mogelijkheden kunnen bieden dan alleen een gebied om naar te kijken! Misschien is het zelfs mogelijk om mijn kudde paarden naast de Schotse Hooglanders in dit gebied te laten grazen.

Wat heb ik nodig?
1. Eigen paarden en mijn eigen stuk natuurgebied. CO2 neutrale energiebronnen. Duurzame energie voorzieningen. Ecologische woning en paardenverblijven.
2. Didactische opleiding+ervaring, coördinerende opleiding+ervaring en paardencoachopleiding+ervaring.
3. Mijn eigen kracht en de kracht van een aantal vrijwilligers. Mensen geven statistisch minder geld aan goede doelen, maar willen wel graag vrijwilligerswerk doen. Men voelt namelijk dan direct wat het effect van de eigen bijdrage is!
4. Ruggensteun van Achmea, het onderwijs/kinderopvang, de Rabobank, de gemeente, de bosvereniging en een ecologisch bouwbedrijf (Green Economy)
-> Samen maatschappelijk & natuurlijk ondernemen.
5. Samenwerken met andere paardencoaches op mijn locatie. Kennis en kunde nog verder vergroten op het gebied van paardencoaching in een natuurlijke omgeving met paarden.

Wat levert het op?
* Voor Achmea zou ik medewerkers kunnen coachen of teamsessies kunnen organiseren. De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers staat centraal en het verbeteren van de samenwerking en verbinding in de teams. Fun- en gunfactor verhogen - balans in geven en nemen - balans tussen werk & privé.
Achmea als meest vertrouwde verzekeraar, doordat er ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden op individueel niveau en op teamniveau voor de medewerkers in een natuurlijke omgeving. Dit is uiteindelijk weer merkbaar voor de klant.

* Voor het onderwijs zou ik hetzelfde kunnen doen voor de organisatie(het team leerkrachten+directie). Maar ik zou ook een extra dependance kunnen zijn waar kinderen zich op natuurlijke wijze verder kunnen ontwikkelen voor-, tijdens- of naschools. Een natuurlijke omgeving waar kinderen aan projecten kunnen werken of waar kinderen gewoon even natuurlijk zichzelf kunnen zijn voor, tijdens of na schooltijd.

* Voor paardencoaches zou het een ontmoetingsplek kunnen zijn voor intervisiemomenten. Kunnen hier samenwerkingsverbanden tot stand komen en heeft het ook opleidings- en stagemogelijkheden voor startende paardencoaches en opleiders.

In de maatschappij zie je al meer van dit soort goede voorbeelden:
-> De Hema werkt bijvoorbeeld samen met natuurmonumenten en heeft leerzame producten voor kinderen voor in en over de natuur.
-> De Rabobank werkt samen met het WNF.
-> Bij Rabobank Flevoland spaart u mee voor het Flevolandse landschap:
Natuur, landschap en cultureel erfgoed, het is allemaal aanwezig in Flevoland. Om dit in stand te houden, zijn particuliere natuurorganisaties zoals het Flevolandse landschap en Landschapsbeheer Flevoland continu op zoek naar nieuwe financieringsbronnen.
Tegelijkertijd zoeken organisaties en bedrijven naar nieuwe vormen van maatschappelijke betrokkenheid op het vlak van duurzaamheid en natuur. Het liefst dicht bij huis en zo concreet mogelijk.
Met de Rabo Streekrekening kunt u nu op een eenvoudige wijze sparen voor het behoud en de ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie, die kenmerkend is voor onze provincie Flevoland. Spaart u mee?


Dit creatieve initiatief van CV-coaching voor Noord-Brabant en het natuurgebied rondom het Bels-lijntje zou een goede investering zijn voor de maatschappij. Samen sparen voor, investeren in en ontwikkelen in de natuur!

Kortom in de maatschappij meer NATUUR als CULTUUR.

Duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Inleven - vernieuwen - waarmaken is wat ik met CV-coaching daaraan wil gaan doen!

De combinatie van natuurbehoud en persoonlijke begeleiding/ontwikkeling van mensen d.m.v. mijn paarden in een natuurlijke omgeving is mijn uiteindelijke doel. Ik hoop dat ik door mijn sterke identiteit en wilskracht dit doel ook ga bereiken.

Het IMAGO en de nieuwe GEDRAGSCODE van toekomstig ondernemerschap wordt wat mij betreft:
Samenwerking tussen Bedrijven, Onderwijs, Natuur & Cultuur.


Op naar wonen, werken en ontwikkelen in het bos!


(Voorbeeld van een ecologische woning.)

1 opmerking:

  1. Hoi Charlotte,
    Geweldig om te mogen lezen waar jij, zo diep van binnen, mee bezig bent. Wat je raakt en wat je wil betekenen voor de maatschappij. Hoe jij je leven vorm gaat geven. Het leven overkomt jou niet, je creëert het.
    Groetjes Rob, Oudehorne

    BeantwoordenVerwijderen