donderdag 27 september 2012

Lezen van de Gestalt als vervolg op Systemisch Paardencoachen

In 2010 heb ik de opleiding Systemisch Paardencoachen gedaan bij Bureau Wind en in 2012 zet ik een volgende stap als paardencoach door deel te nemen aan het verdiepingsblok 'Lezen van de Gestalt'. Morgen ga ik deelnemen aan het eerste en tweede dagdeel van dit verdiepingsblok 'Lezen van de Gestalt' wederom bij Bureau Wind.
Voor de liefhebbers hieronder nog wat uitleg over 'Systemisch Werken' en 'Lezen van de Gestalt' met een verwijzing naar de website van Bureau Wind.

Wat is Systemisch Paardencoachen?


Het Systemisch werken heeft vooral bekendheid gekregen door het werk van Bert Hellinger. Systemisch betekent dat verschijnselen gezien worden binnen de context waarin ze zich tonen en in relatie tot de geschiedenis waarmee ze samenhangen. Het houdt zich bezig met wederzijdse beïnvloedingen en niet met rechtlijnig oorzaak-gevolg denken. Er wordt dus niet naar geïsoleerde personen met hun eigenschappen en hun gedrag gekeken, maar naar interacties binnen het systeem.
Voor ieder mens geldt dat hij/zij functioneert in het systeem van het gezin waarin het opgroeit met de daarbij behorende familie. Wanneer we daar naar kijken is het van belang welke feitelijke gebeurtenis(sen) in de geschiedenis van de familie het systeem uit evenwicht heeft gebracht. Ook voor mensen individueel of teams binnen een organisatie geldt dat ze functioneren binnen het systeem van de organisatie. Als een systeem (familie of organisatie) verstoord raakt, proberen mensen binnen dat systeem, onbewust, het evenwicht weer te herstellen. Veelal gaat dit ten koste van het individu en ten gunste van het totale systeem.

Uit Hellinger's onderzoek, dat vele culturen en stammen omvatte, komt een aantal universele "wetten" ofwel principes naar voren die spelen binnen familie- en organisatiesystemen.

De 3 voornaamste wetten van Systemisch Paardenoachen zijn:

1. Binding: Iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem.

2. Volgorde: In het systeem is een rangorde.

3. Balans in nemen en geven.

Waarom Systemisch Coachen met Paarden

Bij systemische paardencoaching richt ik me als coach niet alleen op de deelnemer in de wei of rijbak maar op het totale systeem. Ik neem waar wat er gebeurt in het systeem dat paard/de paarden en de deelnemer vormen en vraag me dan af welke informatie het paard/de paarden daarin geeft/geven. Het paard is als intuïtief kuddedier heel gevoelig voor systemische informatie. Hij zal in relatie met de mens vaak reageren op hetgeen wat de deelnemer niet kan of wil waarnemen. Je zou kunnen zeggen dat het paard daarbij een brug slaat tussen het bewuste en het onderbewuste van de mens. Het paard wil als het ware een systeem compleet maken. Als coach benoem ik wat ik zie en stel vragen zonder het doel te hebben iets op te lossen. Ook kan het zo zijn dat het paard onderdelen of mensen uit het systeem van de deelnemer representeert, hier kan een opstelling uit voort komen in de kudde.

Verdiepingsblok “Lezen van de Gestalt”

Doel van het verdiepingsblok “Lezen van de Gestalt” is om de deelnemers verder te bekwamen in het waarnemen van het geheel (deelnemer- paard- coach en directe omgeving) om vandaar uit interventies te plegen.


We gebruiken daarvoor het perspectief van de ‘gestalt’*), een specifieke invulling van de psychologie van de waarneming. Frits Perls heeft op basis van dat psychologische concept een therapievorm ontwikkeld die bekend is geworden als ‘gestalttherapie’. Kenmerkend vertrekpunt daarvan is de overtuiging dat we in onze waarnemingen selectief zijn en op basis van incomplete beelden (incomplete gestalt) conclusies trekken over onszelf, de wereld en onze plek daarin. In de paardencoaching neemt het paard vanzelf de rol op zich van het ‘compleet maken van de gestalt’. Het spiegelt dat wat de deelnemer heeft weggelaten in zijn/haar bewuste waarneming van gebeurtenissen en situaties. Frits Perls was er van overtuigd dat wat we weglaten bij onze waarneming op een onbewuste laag toch wordt geregistreerd. En ons onderbewuste laat op allerlei manieren weten wat we hebben weggelaten. Door versprekingen, voorkeuren voor mensen, situaties of spontane aversies enz. Als we eenmaal de ‘gestalt’ weer compleet hebben, dus alle aspecten van het beeld weer in ons bewustzijn toelaten, kan de levensenergie (Perls noemt het “elan vital”) weer vrijuit stromen. We zijn dan weer in staat tot compleet ‘gewaarzijn’.

Opbrengst van dit verdiepingsblok is dat ik het bereik van mijn waarnemingsvermogen vergroot en verdiep doordat ik beter in staat ben het gehele beeld of gestalt te zien. Hoewel het paard dit van nature al doet, is het voor de paardencoach vaak nog lastig de reacties van het paard en de betekenis daarvan te (laten) ervaren.

Inhoud van het verdiepingsblok "Lezen van de Gestalt":

* Achtergronden en implicaties van het gestalt perspectief in begeleiding.

* Oefenen onder intensieve persoonlijke begeleiding in het waarnemen en interveniëren.

Naast de inzet van gastcliënten zullen we ook eigen videomateriaal van de deelnemende coaches inzetten als reflectiemateriaal.

Docenten: Hermine Bieckmann & Leonique van Tol


Voor meer informatie over de opleiding 'Systemisch Paardencoachen' en/of het verdiepingsblok 'Lezen van de Gestalt' kijk dan gerust eens op de website van Bureau Wind:

http://www.wind.nu/

of

http://www.paardencoaching.net/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten