maandag 15 augustus 2011

Parapsychologie en systemisch paardencoachen wetenschappelijk verklaarbaar door de vernieuwde theorie van Einstein?


Het Europese onderzoeksinstituut CERN heeft mogelijk een enorme ontdekking gedaan. Onderzoekers hebben een meting gedaan waarbij deeltjes sneller zijn gegaan dan het licht. Volgens de relativiteitstheorie van Einstein uit 1905 is dit niet mogelijk.

Albert Einstein zei met zijn bekende formule E=mc2 dat er niets sneller kon gaan dan het licht. CERN heeft nu mogelijk bewezen dat deze relativiteitstheorie herzien moet worden. Omdat Einstein samen met deze formule een fundament is in de theoretische natuurkunde, heeft deze mogelijke ontdekking grote invloed op de hele natuurkunde. Het zou namelijk kunnen betekenen dat tijdreizen mogelijk is. Mocht het resultaat uit het Opera-experiment werkelijk kloppen, is daarmee de relativiteitstheorie van Albert Einstein in één klap omvergeblazen. Tevens zou het in theorie mogelijk zijn om terug in de tijd te reizen.

Zou dit dan de verklaring zijn van de parapsychologie of de reden waarom paarden en HSP's beelden, gevoelens, fysieke pijn en emoties kunnen spiegelen uit het verleden of uit de toekomst van een persoon die bij hen komt staan. Staan deze hoog sensitieve dieren, mensen en de Kinderen van Nu hier al (on)bewust voor open voor deze nieuwe theorie? Is bij deze wezens een moment van 'wegdromen' een onbewuste reis in de toekomst of het verleden?

Onlangs vond ik bij mij thuis een tijdschrift voor parapsychologie, No. 3 en 4 acht en twintigste jaargang mei-juli 1960. Dit boek las ik op het moment dat deze 'nieuwe' theorie in het nieuws kwam en daardoor ging ik dit tijdreizen wat volgens deze nieuwe theorie als vervolg op die van Albert Einstein mogelijk zou zijn meteen aan elkaar verbinden. Zou 'voorspellen' en 'helder zien' dan geen intuitie of werk van ons zesde zintuig zijn? Maar zou het een andere dimensie zijn waarin kan worden waargenomen wanneer we ons daar bewust voor openstellen? Sterrekinderen, kristalkinderen en HSP's lijken dit bijvoorbeelde namelijk de normaalste zaak van de wereld te vinden en voor mezelf zou het ook enorm veel verklaren!

Meten is niet altijd weten. Dat is nu wel gebleken en niet alles wat wetenschappelijk bewezen is, is dus de algemene waarheid! Het is de waarheid die op dat moment voor het grootste percentage van de bevolking de meest aannemelijke en minst angstaanjagende is!

Ik blijf gewoon lekker bij mijn ervaringsgericht leren en continu open staan voor nieuwe ontwikkelingen m.b.t. deze theorie van Einstein, het lezen over HSP's, de Kinderen van Nu, parapsychologie en onderwerpen m.b.t. paardencoaching. Het fijne daarvan is dat ik niet met 'harde' wetenschappelijke bewijzen hoef te komen, maar gewoon kan blijven vertrouwen op mijn gevoel en intuitie en gaandeweg door veel te lezen en kennis op te doen via andere mensen die op mijn pad mogen komen en het internet toch wel ontdek wat de 'waarheid' is. Mijn gevoel zegt namelijk dat de denktank rond de theorie van genie Albert Einstein die nu op scherp is gezet weer mooie nieuwe dingen gaat opleveren voor de toekomst! Ik kijk er nu al vol verlangen en verwondering naar uit!

In deze tijd van skype, digitale televisie, GSM's met tal van mogelijkheden, sociale netwerken en twitter lijkt het wel of ook de wetenschap door heeft dat netwerken en verbinden ons verder kan helpen naar onze bron. Waarom zou dan bovenstaande niet mogelijk zijn? Alsof de gemiddelde aardbewoner aan de andere kan uitleggen hoe de genoemde technische hoogstandjes daadwerkelijk functioneren en/of tot stand zijn gekomen!

Ik hoop van harte dat het nauwelijks waarneembaar licht dat door een klein percentage van de bevolking al gezien wordt (h)erkent wordt. Een aantal mensen die zeer gevoelig reageren op zenuwimpulsen hebben namelijk al via EEG en meetbare hersengolven aangetoond dat de hersenschors ook een groot bereik heeft wat betreft zenden en ontvangen! Hopelijk worden deze mensen na verloop van jaren dan ook niet meer als 'vreemd' of 'anders' gezien, maar wordt deze eigenschap uiteindelijk door de wetenschap en de maatschappij als een geschenk en een grote gave gezien die in dienst staat voor de hele bevolking ten alle tijden!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten