zaterdag 22 oktober 2011

Dans je levensdans!
Inspired by Vice World Champion Exhibition Dancer Remco JCH Bastiaansen.


Het leven is als een dans. Aanvankelijk voelt het veilig om de voetzetting van de ander te volgen. Maar dan ga je zelf eens een stap zetten, waarmee je de ander uitnodigt om jouw stap te volgen. De verbinding tussen twee danspartners is als magie en geeft energie als je in die dynamiek zit, maar ook wanneer je er naar kijkt. Een dans is als een emotie. Soms is een dans vrolijk, soms krachtig en soms is het een openbaring van de liefde of van verdriet.

Iemand die oprecht liefheeft, kan zich nooit in deze levensdans verliezen! Herinneringen aan liefde gaan nooit verloren. Ze leven voort en vormen een gids en oefenen invloed uit lang nadat de bron ervan is verdwenen. Iedereen die door oprechte liefde wordt geraakt, weet dat liefde blijvende sporen in het hart nalaat. Het effect van liefde is blijvend omdat liefde spiritueel van aard is. Liefde is grillig en temperamentvol. Zij komt als ze daar zin in heeft en vertrekt weer zonder waarschuwing. Geniet van haar in welke vorm dan ook zolang ze er is en maak je geen zorgen over haar vertrek.

Net als een dans heeft het een begin en een einde, net als het leven een ontmoeting en een afscheid.

Ervaar daarom ten alle tijden de volmaaktheid van het hier en nu. Neem de ingredienten voor de volmaakte levensdans weer in acht en vul en voel aan wat er aan de orde is. Soms is dat inspanning, soms ontspanning, creativiteit, inventiviteit, fantasie, geloof, hoop, besluitvaardigheid en doorzettingsvermogen en wat nog meer voor jou van toepassing kan zijn. Dit is jouw dans dus leef jouw dans!

Jouw leven als een oneindig gechoreografeerde dans. Er zijn geen toevalligheden, alleen gelegenheden en kansen om direct op verder te improviseren. De meest wonderbaarlijke mensen met de juiste achtergrond of de juiste connecties verschijnen precies op het juiste moment ook na een tegenslag. Wordt je juist dan weer bewust van de stroomversnelling waarin onze evulutie is geraakt! Neem de tijd en geef de juiste aandacht aan de dingen waar je naar op zoek bent en die onverwachts ineens recht voor je neus staan! Zie de mensen, dieren en signalen om je heen die gezien en gehoord willen worden. Maak weer zuiver contact met jezelf. Ga weer eens in dialoog met de natuur en met je eigen natuur. Zie de synchroniciteit weer van de dingen die om je heen gebeuren en ervaar ze als onderdeel van jouw eigen persoonlijke levensdans.

Maak het een krachtige levensdans die voor jou en anderen de moeite waard is om naar en op terug te kijken! Als een amoebe in staat is om zonder zenuwbanen en spieren op materie in te werken wat voor effecten kunnen wij dan wel niet tot stand brengen met onze levensdans!?

Door het stuk over deze levensdans en de liefde te beschrijven en n.a.v. de workshop paardencoaching en mindfulness vanochtend kom ik nu in gedachten uit bij mijn moeder. Haar verjaardag is op 7 december en dat gaat door mijn gedachten. Via het sterrenbeeld van mijn moeder (boogschutter) kom ik dan ineens op het volgende:
In "Zen in the Art of Archery" schrijft Prof. Herrigel het volgende over boogschutters:
Selfless purposelessness: "By letting go of yourself, leaving yourself and everything yours behind you so decisively that nothing more is left of you but a purposeless tension."
(De juiste manier om een pijl af te schieten wordt verkregen als men zichzelf loslaat en een toestand van doelloze spanning weet te bereiken ofwel een onzelfzuchtige doelloosheid bereikt.)

Om je levensdans ten volste te kunnen dansen is het belangrijk om puur te vertrouwen op het collectieve onbewuste wat in iedereen aanwezig is. Laat je meevoeren op de speciaal voor jou gecomponeerde muziek. Ervaar jouw levensdans als onderdeel van het collectieve onbewuste en voel tot welke danspas, welke beweging, welk ritme en welke richting je intuitief gedreven wordt. Laat je hierdoor leiden alsof het jouw danspartner is. Voel wat de boogschutter voelt als hij op de beschreven manier zijn pijl los laat!

Voel de emoties laat je expressie en je instincten ten volste tot uiting komen in jouw dans. Wat instincten zijn in het biologische leven, dat zijn de archetypen, deze neerslag van menselijke ervaring, in de loop der eeuwen opgedaan, in het zieleleven. Wanneer wij de instincten aangeboren gedragspatronen noemen, dan kunnen we van de archetypen zeggen, dat dit aangeboren denkpatronen zijn.

Worden we ons daar bijvoorbeeld tijdens een paardencoaching weer meer bewust van, dan zijn we in staat om de choreografie van onze levensdans pas echt te verbeelden aan de hand van deze persoonlijke archetypen en instincten. Dan pas zijn we in staat om de rode draad en deze choreografie te (h)erkennen en te uiten.

"Het zijn niet de sterken die overleven en ook niet zij die het meest intelligent zijn, maar zij die zich het best aanpassen aan een veranderende omgeving." -> Charles Darwin. -> Dat noem ik de perfect geimproviseerde dans. Durf te volgen maar durf ook te leiden en andersom. Speel in op de omstandigheden, maar blijf dansen op wat voor manier dan ook!

Het beginpunt van elke verandering is verlangen en iedere dans begint met een eerste danspas. Het onderbewustzijn gebruikt de krachten van oneindige intelligentie ofwel het collectieve onbewuste om iemands verlangen in realiteit om te kunnen zetten. Dit in harmonie met de juiste dosis vertrouwen is wat jouw dans ook zichtbaar en misschien ook wel herkenbaar maakt voor anderen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is in beweging komen.

Dan is er echter nog een verschil tussen iets wensen/verlangen en het kunnen ontvangen. Niemand is klaar om iets te ontvangen tenzij je gelooft dat je het kan krijgen. De mentale houding moet geloof zijn, hopen of wensen alleen is niet voldoende. Een openstaande geest is van essentieel belang voor geloof. Afgesloten geesten zijn niet inspirerend voor vertrouwen, geloof en moed of voor het ervaren van de ultieme levensdans...........Dus zet open die geest!

Ik voel een volgende danspas opwellen en zie een gepasioneerde draai tot stand komen met een danspartner die in verbinding staat met mij. Ik lach en was bijna het plezier vergeten te beschrijven wat deze levensdans me ook nog brengt!

Heerlijk!

Rest mij nog te vragen: Mag ik deze dans van U?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten