donderdag 17 november 2011

Terugblik op 2 jaar CV-coaching voor en door ACHMEA.
November 2009 tot november 2011.

In 2008 begon ik als Acceptatie Adviseur voor AOV bij Interpolis. Inmiddels ben ik na het invoeren van de Gedragscode werkzaam binnen Achmea als Medisch Behandelaar voor AOV sinds juni 2011.

Daarnaast heb ik nog een hele ontwikkeling doorgemaakt binnen dit bedrijf als paardencoach. Via de Keten-werkgroepen van onze afdeling kwam ik in de werkgroep Cultuur terecht, omdat dit iets is dat me voorheen in het onderwijs en nu ook bij Achmea enorm fascineert.

Tijdens mijn Bila’s met mijn teamleider Caroline Provily kwam naar voren dat mijn intrisieke motivatie om een bijdrage te leveren aan het cultuurprogramma toch wel erg groot was. Daarom maakte ik met mijn ideeën hierover op haar advies een afspraak met Peter Marcelis. Vanuit zijn rol als HR manager adviseerde hij me om eens contact op te nemen met Anita Meun (www.natuurlijkleider.nl ) en Sam Verwaijen (www.glazenhuis.nl). Ik ben bij Anita thuis langsgegaan en ze vertelde me hoe zij de paarden inzet voor o.a. leiderschapstrainingen. Ook heb ik op advies van Peter toen Sam gebeld en na dit telefoongesprek heeft hij me doorverwezen naar de opleiding bij Ruud Knaapen (www.wind.nu). Tijdens een DiVA bijeenkomst over coachen kwam ik vervolgens ‘toevallig’ in diezelfde periode Coby van Beets tegen (www.Kifungo.nl) en bij haar heb ik toen zelf voor het eerst een paardencoaching ondergaan om mijn doel scherp te krijgen. Nou en dat werd daar even scherp neergezet met dank aan de indrukwekkende Fries Jasper en Coby natuurlijk!

Mijn doel werd vervolgens om vanuit mijn intrinsieke motivatie met mijn paarden mensen binnen Achmea te coachen tijdens werktijd om hierdoor een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de cultuur.

Vervolgens ben ik in 2010 de opleiding bij Ruud Knaapen gaan doen tot Systemisch Paardencoach. In 2010 ben ik mensen op onze afdeling gaan vragen of er behoefte was aan paardencoaching. Die vraag bleek er voldoende te zijn, maar er kwam dan ook altijd direct de vraag wat dat dan precies inhield. Daarom heb ik toen op eigen initiatief een website laten maken en ben ik twee blogs gestart. Het ene blog bestaat uit ervaringen van deelnemers en het andere blog gaat over mijn persoonlijke ervaringen en ontwikkeling als paardencoach.

De afgelopen 2 jaar zijn er inmiddels 16 medewerkers van Achmea bij mijn paarden geweest om een individuele paardencoaching te ervaren. Sommigen kwamen nog een aantal keer terug en sommigen maakten ook een afspraak voor een familielid. Daarnaast kreeg ik ook in 2010 al het verzoek van team Banciar om bij mijn paarden een teamsessie te doen. Inmiddels had ons team een nieuwe teamleider Ruud Klever en gelukkig stond hij hier ook direct voor open! Vervolgens kwam ook team Administratie naar mijn paarden voor een teamsessie, ook zij hadden toen net een nieuwe teamleider en dit bleek ook voor dit team een bijzondere manier om elkaar beter te leren kennen.

Omdat er ook vanuit Sens en het MT verzoeken kwamen voor een teamsessie heb ik vervolgens bij Inge Kroessen (www.3pk.nl) een verdiepingsblok gedaan voor het coachen van teams begin 2011.

In 2011 heb ik daarna een team Arbeidsdeskundigen mogen ontvangen bij mijn paarden en heb ik een workshop georganiseerd om kennis te maken met paardencoachen voor het DiVA netwerk. Ook in november 2011 is er nog een DiVA bijeenkomst waar ik mijn bijdrage aan Rob van der Wel (http://twitter.com/#!/BureauCentaur)zal leveren tijdens de volgende paardencoachworkshop voor het DiVA-netwerk van ACHMEA in Friesland. In het voorjaar van 2012 staat er dan verder nog een paardencoachworkshop voor DiVA gepland ergens centraal in Nederland. De locatie van Anita Meun is daarvoor al even door mijn gedachten geschoten, omdat het hier allemaal begon voor mij en dit een geschikte locatie daarvoor zou kunnen zijn.

Het Sens team van Fleur van Oirschot en het Sens team van Ruud van Boheemen evenals het MT heeft dus eerder al een verzoek ingediend, maar hiervoor is tot op heden nog geen juiste datum gevonden.
Maar dat maakt niet uit, ik kijk er in ieder geval naar uit om deze teams ook te mogen ontvangen en vermoedelijk was de tijd daar eerder nog niet rijp voor.

Het voordeel van coachen met paarden is dat het voor de deelnemers laagdrempelig en objectief is. Omdat het nog een redelijk onbekend fenomeen is, is er vooraf nog geen verwachting en bovendien is het altijd maatwerk en daardoor altijd anders! Tijdens een sessie bij de paarden hoef je bovendien niet hardop uit te spreken wat je dwars zit of wat je thema is en dat is in groepsverband soms toch wel een veilig idee. De paarden spiegelen het gedrag en/of de innerlijke beleving van de deelnemer en ik kan dan als coach dat gedrag lezen en de juiste vraag stellen. Gedrag van het paard of een vraag van mij kan dan soms verlichting geven op een bepaald thema of vraagstuk voor zowel het individu als in teamverband. Op die manier komt er letterlijk en figuurlijk iets in beweging zowel bij het paard(en) als bij de deelnemer(s)!

Bij teamsessies is het leuk om eens op een andere locatie samen te zijn en met de paarden nieuwe ervaringen op te doen met elkaar. Het ervaren van de rust en het hier en nu is iets wat op de werkvloer vaak over het hoofd gezien wordt of waar geen tijd voor zou zijn. Aandacht en tijd voor elkaar zonder daarover te hoeven praten. Gewoon doen en gewoon zijn en op een andere manier samenwerken is voldoende. Iedere deelnemer en ieder paard heeft bovendien tijdens een paardencoachsessie bij mij de vrijheid om deel te nemen of om af te haken. Alleen dán weet je namelijk of iedereen intrinsiek gemotiveerd is om de verbinding aan te gaan! Ook lijkt het alsof er soms net even iets gezegd kan worden, dat anders nooit was uitgesproken. De zachte paardenogen doen ook blijkbaar iets met de manier van feedback geven van de deelnemers. En vragen waar voorheen geen antwoord op kwam worden nu eens totaal out of the box benaderd en daardoor dienen zich nieuwe oplossingen aan.

Voor team Acceptatie en voor het Administratie team was het een leuke manier voor de nieuwe teamleider om kennis te maken met het team. Door middel van een organisatie opstelling en door een vraag in te brengen van het team krijgt een nieuwe teamleider snel in de gaten wat er leeft, maar ook meteen overzichtelijk hoe de verhoudingen tussen de teams op de afdeling zijn en tussen medewerkers onderling. Ook herkennen en aanspreken van gedrag kan op een heel natuurlijke manier bij de paarden, doordat het paard dit gedrag van nature spiegelt. Vaak wordt dit dan ook wel met humor (h)erkent!

Veiligheid, vertrouwen en samenwerken is de enige manier voor paarden om als kudde te overleven en dit oerinstinct en gedrag kan ons helpen om te werken aan deze cultuuraspecten is mijn ervaring.

Medewerkers van Achmea zijn voor de volgende zaken bij mijn paarden gekomen:
* Bij mijn paarden zijn er vragen op gedragsniveau behandeld. Prachtig om te zien hoe iemand zich bewust wordt van bepaald gedrag en vervolgens door oefeningen met een paard ook ervaart dat het anders kan! Dit stuk ervaren en bewustwording geeft energie en op de werkvloer heeft het direct effect!
* Op intra psychisch niveau zijn er diepgaande gesprekken gevoerd met deelnemers. Soms is het heel fijn om gewoon eens even bij een vertrouwenspersoon je verhaal kwijt te kunnen. Een teamleider is dan een optie, maar soms is een onafhankelijk persoon toegankelijker om je verhaal aan te doen. Doordat de individuele sessies in de buitenlucht en in de natuur plaatsvinden en de persoon zich in de kudde bevindt wordt er al vrij snel verbinding gemaakt en vaak binnen een aantal minuten de kern van het thema geraakt.
* De stap naar het systemisch werken is vervolgens niet zo groot. Iedere persoon is onderdeel van een familie systeem, een organisatie systeem en nog zoveel andere systemen. Zaken waar je privé tegen aan loopt representering zich ook soms op de werkvloer. Door een systemische opstelling met paarden te doen krijgt een deelnemer de kans om zelf objectief naar de situatie te kijken en zelf de oplossing te zoeken door bijvoorbeeld iets te verplaatsen en/of aan te passen in het systeem. Dit kan zeer verhelderen werken en ook invloed hebben op houding en gedrag en genoemde systemen.

Inleven, vernieuwen en waarmaken zijn echt woorden die van toepassing zijn bij deze nieuwe manier van werken aan Cultuur en dat is iets waar ik trots op ben! Ook ben ik heel dankbaar dat ik binnen Achmea deze kans heb gekregen om mezelf als paardencoach te mogen ontwikkelen.

Mijn doel na 2 jaar is om CV-coaching binnen Achmea en DiVA meer bekendheid te geven, zodat er nog veel meer mensen ook buiten mijn afdeling de kans krijgen om kennis te maken met paardencoaching. Zowel het individu als teams zijn welkom om te ervaren wat paardencoaching met je doet.

Het feit dat ik de afgelopen 2 jaar als ‘interne paardencoach’ heb gewerkt heb ik als zeer positief ervaren. Door Achmea worden onkosten worden vergoed. Daarnaast mag ik op deze manier tijdens werktijd doen waar ik intrinsiek het meest voor gemotiveerd ben en ik ontwikkel me ook het makkelijkst omdat dit iets is wat ik echt authentiek ben! Hierdoor kan ik het meeste en beste van mezelf aan mijn werkgever geven en ben ik onwijs gemotiveerd om alles wat er op dit vakgebied te vinden is te lezen, te onderzoeken en uit te pluizen in mijn eigen tijd. Op deze manier lever ik mijn bijdrage aan de ontwikkeling van de Cultuur binnen Achmea en blijft de balans in geven en nemen in orde. Ook kan ik mijn levensmotto waarmaken voor én door Achmea en blijven de kosten voor teamuitjes en coaching beperkt voor dit bedrijf.

Mijn motto:
Droom ’n leven of leef je droom!
Kan ik door middel van mijn paardencoaching binnen Achmea al twee jaar waarmaken en daar ben ik heel dankbaar voor.


Vriendelijke groet,
Charlotte van Iersel

www.CV-coaching.nl
&
Medisch Behandelaar AOV Achmea

Geen opmerkingen:

Een reactie posten