woensdag 9 maart 2011

CV-coaching de weg naar zelfbewustzijn

De afgelopen tijd kwamen onderstaande zaken 'toevallig' op mijn pad. Ik voel dat ze van toegevoegde waarde zijn voor mijn ontwikkeling als paardencoach. Vandaar dat ik dit graag deel via mijn Blog en ik kijk nu al uit naar het 3 daagse verdiepingsblok bij Bureau Wind!

1. Het boek van Ap Dijksterhuis: Het slimme onbewuste; denken met gevoel.
2. Een reader van Ellie Keizer, M.Sc. Praktijk voor Gestalt-psychotherapie; over HSP (Hoog Sensitief Persoon)
3. Het verdiepingsblok 'Lezen van de Gestalt' bij Bureau Wind door Hermine Biekmann en Ruud Knaapen.

Wat hebben ze gemeen volgens mij:
De verwerkingscapaciteit van ons bewustzijn is echt maar een fractie van onze totale capaciteit!


1. Het boek van Ap Dijksterhuis.
Geest en lichaam kun je niet zomaar losmaken, en ons lichaam neemt allerlei beslissingen, ook als de geest er anders over denkt.
Bij paardencoaching merk ik dat ik in staat ben om van tijd tot tijd mijn onbewuste in te schakelen, zoals dit in het boek van Ap beschreven wordt.

Wetenschappers en kunstenaars zijn bijna zonder uitzondering overtuigd van het belang van het onbewuste bij creativiteit.
Goethe zag bijvoorbeeld in dat creativiteit gebaat was bij onbewuste processen.
Leonardo da Vinci, misschien de meest geniale persoon die ooit heeft geleefd, wist dat je soms op je onbewuste moest vertrouwen bij het vinden van een oplossing voor een intellectueel probleem.
De Griekse wijsgeer Plotinus zei ooit: 'De afwezigheid van bewuste waarneming is geen bewijs voor de afwezigheid van mentale activiteit.'
Freud beweerde dat we onbewust ook ideeen en doelen hebben. Hij maakte onderscheid tussen het voorbewuste en het onbewuste. Het voorbewuste bevat informatie waarvan we ons niet van bewust zijn, maar waarvan we ons wel bewust kunnen worden als we dat willen. Volgens Freud is het echter nodig om sommige informatie te censureren, omdat het te pijnlijk is om eraan te denken. Wij zouden niet geconfronteerd willen worden met infantiele driften en pijnlijke, traumatische herinneringen.

Het is zo dat het onbewuste een aantal dingen regelt die in feite het allerbelangrijkst zijn, namelijk de dingen die een rechtstreeks verband houden met veiligheid en overleven. Hierdoor kunnen soms zaken uit beeld raken voor jezelf. Tijdens een sessie paardencoaching merk ik dat dit beeld dat weergegeven wordt door de paarden bij de deelnemer vaak voor verwondering zorgt, maar ook direct (h)erkent wordt!2. Wat is HSP?
Een Hoog Sensitief Persoon is iemand die gevoeliger is voor indrukken van de buitenwereld dan gemiddeld. Het gaat over oog voor details, het waarnemen van subtiele nuances die anderen ontgaan en deze persoon is in staat om zaken op een dieper niveau te verwerken. Het intensief ondergaan van indrukken via al onze zintuigen is ook hetgeen bij paarden heel mooi is af te lezen. Volgens de Gestaltvisie ligt in de acceptatie van de hoge gevoeligheid de sleutel om tot creatieve aanpassing te komen. Door er meer over te lezen herkende ik veel dingen bij de paarden (o.a. bij Liberty), bij mezelf en ook onmiddelijk bij kinderen die bij mij kwamen voor een coaching.
Volgens de Gestalttheorie is 'contact' echter even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Tijdens systemisch paardencoachen komt dit helder zichtbaar in beeld bij de paarden en wordt het hierdoor ook helder voor de deelnemer. Het uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. Volgens de Gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving en zichzelf verstoord is en ze niet in staat zijn om dat te herstellen. Bewust leven en aanwezig zijn in hier-en-nu en 'gewaarzijn' komt makkelijker tot stand tijdens een sessie bij de paarden is mijn ervaring en kan heel goed helpen om inzichtelijk te krijgen wat het is dat houvast kan bieden om beter om te gaan met HSP. Doordat HSP-ers heel gevoelig zijn, is het belangrijk een goede balans te vinden tussen denken en voelen.3. Bureau Wind: Lezen van de Gestalt.
In dit blok staat het waarnemingsvermogen van de Paardencoach centraal. Ze gebruiken hiervoor het perspectief van de gestalt ontwikkeld door Fritz Perls.
Fritz Perls was er van overtuigd dat wat we weglaten bij onze waarneming op een onbewuste laag toch wordt geregistreerd. In de paardencoaching vervult het paard vooral de rol van spiegel van juist datgene dat weggelaten wordt.
Opbrengst van dit verdiepingsblok is dat deelnemers het bereik van hun waarnemingsvermogen vergroten en verdiepen doordat ze beter in staat zijn het gehele beeld of gestalt te zien. Hoewel het paard dit van nature al doet, het is voor de paardencoach vaak nog lastig de reacties van het paard en de betekenis daarvan te (laten) ervaren. Tijdens het blok werken de coaches aan de aspecten die ze nog lastig vinden zodat “het bereik” ook daadwerkelijk groter wordt.

Inhoud van het verdiepingsblok:
* Achtergronden en implicaties van het gestalt perspectief in begeleiding
* Oefenen onder intensieve persoonlijke begeleiding in het waarnemen en interveniëren
* Werken met gastcliënten
* Leren van en met collega's

Begeleiders:
Hermine Biekmann
Ruud Knaapen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten