maandag 21 maart 2011

Onderzoek naar paardondersteunde interventies in Nederland.

Welkom bij het onderzoek naar paardondersteunde interventies in Nederland in opdracht van stichting Aaizoo en SHP (stichting helpen met paarden).

U bent benaderd voor dit onderzoek omdat u werkt in het werkveld van beroepen met paardondersteunde interventies. U heeft een bedrijf of organisatie of maakt onderdeel uit van een bedrijf of organisatie en u kunt ons helpen om in Nederland en Europa het werkveld in kaart te brengen, zodat er meer stroomlijning is in informatievoorziening en -uitwisseling en er een beter systeem gerealiseerd kan worden voor financiëring van het werken met paardondersteunde interventies.

Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van stichting Aaizoo en in samenwerking met het Europese Leonardo da Vinci project, dat door de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden - Equitherapie (SHP-E NL) is ingebracht in dit onderzoek.

Aaizoo staat voor Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs.“Animal Assisted Interventions” (AAI) hebben betrekking op activiteiten en werkzaamheden waarbij dieren een ondersteunende of assisterende rol hebben in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs. De Stichting zet zich in voor het verbeteren van de kennisinfrastructuur op dit gebied, waardoor wetenschappers, hulp- en zorgverleners en andere beroepsmatige aanbieders van dierondersteunde werkzaamheden de beschikbare kennis beter kunnen delen, onderzoeksprojecten kunnen initiëren en onderwijs kunnen ontwikkelen. Hierdoor kan de kwaliteit van de werkzaamheden in dit werkveld worden verbeterd.

Daarnaast is het de bedoeling dat de werkgroep kwaliteit de contouren voor een registratie- en kwalificatiesysteem van de AAIZOO-deelnemers gaat formuleren, waarna de verdere uitwerking en invulling ervan in de vorm van een Beroepsvereniging zou kunnen plaats vinden.Het doel van een dergelijke beroepsvereniging is het bieden van kwaliteitsgarantie met betrekking tot de zorg en het onderwijs die mensen krijgen met behulp van Animal Assisted Interventions (AAI). Voor meer informatie zie: www.aaizoo-ned.nl

SHP (Nederlandse Stichting Helpen met Paarden) heeft in deze vragenlijst de internationale vragenlijst van het Leonardo da Vinci project ingevoegd. Dit project is er op gericht om in Europees verband kwaliteitsrichtlijnen te omschrijven. Voor meer informatie over het Leonardo da Vinci project zie: http://www.equitherapie.org/page/Leonardo-Da-Vinci-EU-Project

Deze online enquête is bedoeld om het werkveld in Nederland en Europa in kaart te brengen, om daarmee een basis te leggen voor verdere ontwikkelingen. Aan het einde van het onderzoek kunt u aangeven of u geïnteresseerd bent in het ontvangen van een (digitale) versie van de resultaten.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!
Annet Geerling

(Eind mei 2011 volgen de resultaten van dit onderzoek.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten