woensdag 31 juli 2013

Competenties Vernieuwen


                                 Competenties Vernieuwen => CV -coaching

Zelden wordt uw visie en zienswijze/perspectief publiekelijk aangevochten en toch met zachte ogen bekeken en zonder oordeel waargenomen of ervaren. Wij zijn de dragers van defensieve routines en de systemen waar we ons in bevinden zijn de gastheren. De paarden brengen deze defensieve routines echter haarfijn voor u naar voren en in het juiste perspectief.

Onze defensieve routines slagen er ogenschijnlijk ook in om directe pijn te voorkomen, zodat we kunnen 'overleven'. Maar ze verhinderen ons om de oorzaak van de pijn echt weg te nemen.

De paarden brengen uw defensieve routine aan het ligt en door er via deze bijzondere manier van coaching taal aan te geven worden ze bespreekbaar. Kunt u ze herkennen, voelen en erkennen.

Als het ware maken we op deze manier het oude verdedigingsmechanisme met taal en deze bijzondere ervaring met paarden 'onklaar'. Bij de paarden gaan we aan de slag om onze competenties te vernieuwen. De 'micro' wereld bij de paarden geeft de vrijheid om hiermee te experimenteren.
Zo kunt u de 'echte' wereld vervolgens in de toekomst met een geheel nieuw perspectief en nieuwe competenties betreden.Voor meer informatie en/of een afspraak neem je contact op met Charlotte via:
 info@CV-coaching.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten