vrijdag 2 augustus 2013

Teamtraining deel 1- Collectief Verbinden
                               Collectief Verbinden => CV-coaching

Bij teamtrainingen met paarden laat ik het team waar ik mee werk vaak een parcours uitzetten in de wei of rijbak waar we werken. Het team mag dan overleggen hoe dit eruit gaat zien en vervolgens gaan ze dit parcours dan bouwen.


Wanneer het team hierover in dialoog gaat met elkaar en de visie en missie is uiteindelijk helder, dan nodig ik het team uit om dit parcours collectief in verbinding met elkaar te gaan lopen. Het paard is daarbij vrij om aan te sluiten bij het team of om gewoon zijn eigen ding te blijven doen.

Als het team collectief in verbinding is met elkaar en ze hebben een gezamenlijke visie waardoor ze als eenheid het parcours doorlopen, dan sluit het paard wonderbaarlijk als vanzelf aan. Bijna een magisch moment en altijd weer prachtig om te zien en om samen te mogen ervaren. Vaak ook een overwinning voor het team als ze ervaren dat het lukt om wat eerst onmogelijke leek toch samen mogelijk te maken.

Ook heel waardevol om als coach hierbij feedback te mogen geven als het nog even niet lukt en aan de hand van deze oefening in dialoog te gaan met elkaar.

Het fijne van deze manier van ervaringsgericht leren en oefenen met de dialoog (i.v.p. de discussie) is dat het eindeloos geoefend mag worden en er ook gewoon 'fouten' mogen worden gemaakt. Dit geeft namelijk ook weer stof om met elkaar zonder weerstand en zonder oordeel in dialoog te blijven.
Een ervaring m.b.t. Collectief Verbinden van mezelf heb ik in dit blog in beeld gebracht met onze paarden. Onze paarden verzetten we regelmatig van de ene wei naar de andere wei. In de foto's is te zien hoe we 5 paarden met 2 personen naar een nieuwe wei gaan brengen. Onze gemeenschappelijke visie om de paarden veilig naar een nieuwe wei te brengen wordt dan een verlengstuk van onze persoonlijke visies. Iedereen in deze 'opstelling' is zich bewust van zijn rol, zijn plek, eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van de ander. De kracht van de kudde is hierbij sterker dan de onzekerheid van het individu!Een gemeenschappelijke visie is een visie waar veel mensen achter staan, omdat ze een weerspiegeling is van hun eigen visie. Visie leidt tot een overkoepelend doel. Een nieuwe manier van samen denken en doen. 

Als team durven te experimenteren met krachten+kwaliteiten en deze samenbundelen in de richting van een gemeenschappelijk doel. Elke persoon geeft in de dialoog zijn of haar beeld weer van de organisatie op haar best. Ieder deelt de verantwoordelijkheid voor het geheel en dus niet alleen voor het eigen stukje. Ook andersom is het belangrijk om te ervaren met paarden dat er pas werkelijk een gemeenschappelijke visie is als alle mensen er hun persoonlijke visie in terug kunnen vinden.
Het delen van alle persoonlijke visies is hierbij dus een mooi begin. Lukt dit dan sluit het paard als vanzelf aan.

                             

Voor meer informatie en/of een afspraak neem je contact op met Charlotte via:
 info@CV-coaching.nlLiteratuurtip:
De vijfde discipline.
De kunst & praktijk van de lerende organisatie.
Peter M. Senge

Geen opmerkingen:

Een reactie posten