woensdag 10 november 2010

Een geslaagd groeiplan! Nieuwsflits AOV - nr. 13 - 2010: ACHMEA

nieuwsflits AOV - nr. 13 - 2010

Divisie Sociale Zekerheid / Verzekeren / AOV

Medewerkers AOV – Nr. 13 / 10 november 2010 Informatiebulletin door en over AOVIn het kader van mijn compasafspraken en mijn groeiplan ben ik met Caroline Provily en Peter Marcelis eind 2009 nauwkeurig gaan onderzoeken wat mijn effectiviteit binnen mijn werk en onze afdeling kan vergroten.

Al gauw kwamen we uit op creativiteit, mijn paarden, mijn betrokkenheid bij collega's, het gehele team en verbeterprocessen voor de afdeling. Tja, het is even zoeken geweest, maar uiteindelijk wist ik door mijn passie voor paarden, mijn kracht te ontdekken in het coachen.

Vandaar dat ik na nog wat verder onderzoek en genetwerkt te hebben, uitkwam bij www.wind.nu en Ruud Knaapen. Bij hem en zijn vrouw Muriel Daal heb ik het afgelopen jaar de opleiding Systemische Paardencoaching gevolgd en op 1 november met succes mijn meesterproef gehaald en hiermee deze opleiding afgerond.

'Wat ga je toch in hemelsnaam telkens met die mensen in de wei of rijbak met je paarden doen?' was de vraag die ik afgelopen jaar zowel hier uit Ravels kreeg, als op het werk. Twee werelden die zo ver van elkaar af lijken te staan, zijn in mijn optiek echter onlosmakelijk met elkaar verbonden.We werken immers voor de afdeling Sociale Zekerheid en dat is wat een paard als eerste levensbehoefte ook heeft! In de kudde moet je samenwerken om te overleven, als het gras op is (of de aanvragen stromen niet meer binnen) is er een authentieke leider nodig die vertrouwen geeft en de kudde meeneemt naar oorden waar weer voedsel is om te kunnen overleven. Wanneer er een onveilige situatie ontstaat, beschermt de drijvende hengst de kudde tegen gevaar en drijft de kudde naar een veiliger oord. Als een paard ziek is of nog jong en onervaren, wordt er vanuit de kudde direct hulp geboden. Want pas als de kudde in balans is, is de kans om te overleven het grootst. Wanneer een kudde niet in balans is, in het Engels heel mooi at 'dis-ease' dreigt er dus gevaar. Dit kun je omdraaien in een werkklimaat: is er geen veilige cultuur en/of klimaat, dan ontstaat er disease/ziekte.

Kortom samenwerking, inleven, vernieuwen en waarmaken zijn begrippen die voor paarden authentiek zijn en voor vakmanschap, verbinding en veiligheid zorgen. En iedereen heeft recht op zijn of haar eigen plek in de kudde. De balans in geven en nemen is heel belangrijk daarbij.

Daarnaast is het ook belangrijk om eerbied te hebben voor degene die het eerst bij de kudde was of de kudde zelf heeft opgericht. Respect voor een voorganger hoort ook bij het erkennen van je plek bijvoorbeeld en wordt vaak vergeten bewust of onbewust.

Naast meten = weten, is paardencoaching een mooie aanvulling en mijn bijdrage om ons gewaagd doel te bereiken namelijk 'De meest vertrouwde verzekeraar zijn'. Door middel van een paardencoachsessie ben ik met collega's op zoek gegaan naar antwoorden m.b.t. persoonlijke vraagstukken, compasafspraken, groeiplannen etc.

Wanneer ik met een collega of een team bij een paard ga staan, laat het paard direct zien wat er weg gelaten wordt of waar de druk het hoogst is. Soms wordt op hilarische wijze het gedrag gespiegeld. Maar een onverwerkte emotie die lang veilig is weggestopt dient zich soms ook aan.

Het mooie wat ik het afgelopen jaar heb geleerd, is dat paardencoaching enorm veel over jezelf vertelt en iedereen op een creatieve, natuurlijke en holistische manier laat zien hoe je je effectiviteit kan vergroten. Bewustwording van houding en gedrag krijg je terug. Je kwaliteiten en valkuilen kunnen eens in een ander perspectief geplaatst worden, zonder dat je in je afweer of allergie schiet en dat is zeer leerzaam en een heel bijzondere ervaring.

Ik heb er in ieder geval van genoten en ik wil iedereen die bij mijn leertraject betrokken was enorm bedanken voor hun bijdrage. Het MT voor het vertrouwen om vanuit de werkgroep Keten&Klant deze cultuur-pilot geheel op mijn authentieke wijze invulling te mogen geven. Maar zeker ook alle collega's die mij hun vertrouwen gaven om mijn kwaliteit en kracht te mogen ontwikkelen door zich beschikbaar en open te stellen voor een paardencoachsessie bij mij in Ravels. Natuurlijk ook mijn eigen team waar ik samen met Danielle Driessen de eerste teamsessie met paarden voor mocht organiseren. Team direct en Team Verkoopsupport&Behoud dat ik bij jullie teamdagen ook mocht deelnemen en waarnemen. En last but not least Team Administratie dat op 16 november met mij een organisatie opstelling gaat doen met Vlerk. Voor foto's en ervaringen kun je eens een kijkje nemen op http://www.cv-coaching.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten