maandag 26 december 2011

CV-coaching Fotography

Wilt u een mooie foto van uzelf met uw huisdier?Werkt u met dieren en wilt u een unieke foto voor op uw website?http://www.kpkoeknuffelen.blogspot.com/Of wilt u gewoon een bijzondere foto van uw huisdier?


Neem dan contact op met CV-coaching via:
Info@CV-coaching.nl

vrijdag 23 december 2011

Merry Christmas and Happy New Year

It is that time of the year again, when you are thankful for everything merry and bright. May this Christmas be a delight!May the good times and treasures of the present become the golden memories of tomorrow. Wish you lots of love, joy and happiness in 2012.

maandag 19 december 2011

Natuurlijke Groei - ONDERWIJS in ZIJN

VRIJ KIND

Ik wil leren, zeg je.
Ik weet, zeg je.
Ik heb jouw vorm niet nodig.
De vorm die mij afleert
wat ik al weet.
Ik hoef niet van de wereld te zijn.
ik ben van mezelf.
Jij hoeft me niet te leren wat ik al weet.
Ik weet!
Ik wil leren wat ik weet.
Ik wil leven wat ik weet.


Tom Ribbens

Voor meer informatie over Tom Ribbens zie:

http://www.dekrachtvaninnerlijkwerk.nl/joomla/biografiek2/item/130-natuurlijke-groei
http://www.werkwaardig.nl/index.html
http://uiteigenbeweging.info/tomr.html

zondag 18 december 2011

Dressuurles met CV-coaching

Het beste paard van de wereld, maakt van jou nog geen winnaar.Volg een workshop van Liesbeth Russel en Charlotte van Iersel.

www.russelsridingschool.nl & www.CV-coaching.nl

Rijtechnische instructies in combinatie met de juiste coachvragen.

Paardencoaching en dressuur versterken elkaar.

Om je paard beter te begrijpen is het soms handig om eerst jezelf beter te begrijpen.

Leer bewuster om te gaan met je dagelijks gedrag en emoties en ervaar wat dit voor effect heeft op je paard.

Herken bepaald gedrag van jezelf/je paard en leer begrijpen waar het vandaan komt.

Ervaar een paardrijles waarbij je ook coaching krijgt op gedragsniveau, op intrapsychisch niveau en/of systemisch niveau.

Ons paard onthult met zijn gedrag veel over onszelf, maar daarnaast gaan we ondertussen dus ook aan de slag om het paardengedrag beter te begrijpen.

Maak op een zachte manier verbinding met jezelf en met je paard.
Werk aan de onderlinge vertrouwensband en geniet!

donderdag 8 december 2011

Natuurlijk ondernemen met CV-coaching

I may look small but I love to think big!

Inspired by:
Ingeborg van den Akker & Jeroen Ostendorf

They got me an invitation to:
De bosdag van 7 december 2011 op de Wageningen Campus.

De 3 thema´s van de dag waren:
1. Wonen in het bos.
2. Financiering van bos en natuur.
3. Meer oogst uit het bos.

Er werd o.a. gesproken door:
Nico Beun (Innovatienetwerk en www.knooperven.nl)
Alex Sievers (Inbo en www.soulifewolf.nl)
Walter Kooy (Nationaal Groenfonds)
Bette Harms (LEI)
Kees Boon (AVIH)
Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer)


Natuurlijk ondernemen met CV-coaching

Op natuurlijke wijze ging ik altijd met mijn klas naar mijn bos in de periode dat ik nog les gaf op Basisschool Jan Ligthart Huibeven.
Op natuurlijke wijze leerden de kinderen spelenderwijs omgaan met hun creativiteit, maakten ze verbinding met de natuur en werd het samenwerken bevorderd in deze omgeving.
Op natuurlijke wijze kwamen er altijd al kinderen op mijn paarden en mij af. Ik liet ze dan voorzichtig een rondje stappen of onder begeleiding mijn paarden borstelen.
Op natuurlijke wijze vinden tot op heden het individu en het team mij voor een paardencoaching.
Op natuurlijke wijze blijft het bij 1 ontmoeting of volgt er soms nog een vervolgafspraak.
Op natuurlijke wijze mogen mijn paarden paard zijn in een natuurlijke omgeving.
Op natuurlijke wijze dienen zich onderwerpen aan voor een workshop en ontwikkel ik mezelf hierdoor.
Op natuurlijke wijze blijf ik mezelf ook ontwikkelen als paardencoach en als persoon door te netwerken via o.a. social media, door veel te lezen, door nascholing en intervisie met andere paardencoaches.
Op natuurlijke wijze denk ik altijd creatief mee met nieuwe vraagstukken van deelnemers.
Op natuurlijke wijze raken mijn paarden gewoon door puur te zijn de ziel van de deelnemers. HIerdoor volgt er soms op natuurlijke wijze een keerpunt in iemands leven.
Op natuurlijke wijze beleef ik mijn leven nu veel bewuster door vaker 1 te zijn met de natuur, mijn paarden en hun natuurlijk gedrag in deze omgeving.
Op natuurlijke wijze is het nu tijd om concreet een stap te zetten met CV-coaching om het ontwikkelen en onderwijzen van kinderen en volwassenen in een natuurlijke omgeving een plaats te gaan geven in de maatschappij.

Bovenstaande is leidend voor mijn volgende stap met CV-coaching.

Ik wil namelijk met CV-coaching van economisch denken naar ecologisch denken.
Ik zou willen leven, wonen, ontwikkelen en onderwijzen in mijn eigen bos en in de natuurlijke omgeving van mijn paarden.

Door ecologisch te gaan ondernemen kunnen de kosten dus voor zowel het individu als voor de groepen en/of teams omlaag en wordt deze manier van onderwijs en ontwikkeling veel toegankelijker. Er zou op die manier een natuurlijk en heel toegankelijk zorg- en leerlandschap kunnen ontstaan.

Door een combinatie van subsidie, giften en inkomsten zou het concreet kunnen worden. Hierbij wil ik heel creatief denken en vooral kunnen bestaan op eigen kracht.
* Ik zou streekproducten kunnen gaan verkopen, zoals o.a. verse eieren, appels en peren, frambozen en bramen.
* Windenergie, opvang van regenwater, zonne-energie en/of biomassa (hout) of zelfs paardenmest kunnen er voor zorgen dat ik aan mijn eigen energie bevoorrading voldoe.
* Paardencoaching aan bedrijven, het onderwijs en de kinderopvang zorgen voor inkomsten.
* Eventueel zouden er mogelijkheden gevonden kunnen worden om er een natuurbegraafplaats te organiseren. Een plek waar mensen hun nabestaanden kunnen herinneren en waar ze een stuk begeleiding/coaching kunnen krijgen m.b.t. de rouwverwerking.

Het landschap van mijn voorouders wil ik inzetten voor de deelnemers van CV-coaching van de toekomst. Door daar natuurlijk te gaan ondernemen zal het mij naast financiële opbrengsten ook emotionele opbrengsten geven. Ik wil op deze manier een relatie opbouwen met de samenleving.

Ik zou ook andere bedrijven willen inspireren om aan de slag te gaan met natuur en landschap. Het omliggende natuurgebied met Schotse Hooglanders zou voor de creatieve en natuurlijke ondernemer misschien ook wel meer mogelijkheden kunnen bieden dan alleen een gebied om naar te kijken! Misschien is het zelfs mogelijk om mijn kudde paarden naast de Schotse Hooglanders in dit gebied te laten grazen.

Wat heb ik nodig?
1. Eigen paarden en mijn eigen stuk natuurgebied. CO2 neutrale energiebronnen. Duurzame energie voorzieningen. Ecologische woning en paardenverblijven.
2. Didactische opleiding+ervaring, coördinerende opleiding+ervaring en paardencoachopleiding+ervaring.
3. Mijn eigen kracht en de kracht van een aantal vrijwilligers. Mensen geven statistisch minder geld aan goede doelen, maar willen wel graag vrijwilligerswerk doen. Men voelt namelijk dan direct wat het effect van de eigen bijdrage is!
4. Ruggensteun van Achmea, het onderwijs/kinderopvang, de Rabobank, de gemeente, de bosvereniging en een ecologisch bouwbedrijf (Green Economy)
-> Samen maatschappelijk & natuurlijk ondernemen.
5. Samenwerken met andere paardencoaches op mijn locatie. Kennis en kunde nog verder vergroten op het gebied van paardencoaching in een natuurlijke omgeving met paarden.

Wat levert het op?
* Voor Achmea zou ik medewerkers kunnen coachen of teamsessies kunnen organiseren. De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers staat centraal en het verbeteren van de samenwerking en verbinding in de teams. Fun- en gunfactor verhogen - balans in geven en nemen - balans tussen werk & privé.
Achmea als meest vertrouwde verzekeraar, doordat er ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden op individueel niveau en op teamniveau voor de medewerkers in een natuurlijke omgeving. Dit is uiteindelijk weer merkbaar voor de klant.

* Voor het onderwijs zou ik hetzelfde kunnen doen voor de organisatie(het team leerkrachten+directie). Maar ik zou ook een extra dependance kunnen zijn waar kinderen zich op natuurlijke wijze verder kunnen ontwikkelen voor-, tijdens- of naschools. Een natuurlijke omgeving waar kinderen aan projecten kunnen werken of waar kinderen gewoon even natuurlijk zichzelf kunnen zijn voor, tijdens of na schooltijd.

* Voor paardencoaches zou het een ontmoetingsplek kunnen zijn voor intervisiemomenten. Kunnen hier samenwerkingsverbanden tot stand komen en heeft het ook opleidings- en stagemogelijkheden voor startende paardencoaches en opleiders.

In de maatschappij zie je al meer van dit soort goede voorbeelden:
-> De Hema werkt bijvoorbeeld samen met natuurmonumenten en heeft leerzame producten voor kinderen voor in en over de natuur.
-> De Rabobank werkt samen met het WNF.
-> Bij Rabobank Flevoland spaart u mee voor het Flevolandse landschap:
Natuur, landschap en cultureel erfgoed, het is allemaal aanwezig in Flevoland. Om dit in stand te houden, zijn particuliere natuurorganisaties zoals het Flevolandse landschap en Landschapsbeheer Flevoland continu op zoek naar nieuwe financieringsbronnen.
Tegelijkertijd zoeken organisaties en bedrijven naar nieuwe vormen van maatschappelijke betrokkenheid op het vlak van duurzaamheid en natuur. Het liefst dicht bij huis en zo concreet mogelijk.
Met de Rabo Streekrekening kunt u nu op een eenvoudige wijze sparen voor het behoud en de ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie, die kenmerkend is voor onze provincie Flevoland. Spaart u mee?


Dit creatieve initiatief van CV-coaching voor Noord-Brabant en het natuurgebied rondom het Bels-lijntje zou een goede investering zijn voor de maatschappij. Samen sparen voor, investeren in en ontwikkelen in de natuur!

Kortom in de maatschappij meer NATUUR als CULTUUR.

Duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Inleven - vernieuwen - waarmaken is wat ik met CV-coaching daaraan wil gaan doen!

De combinatie van natuurbehoud en persoonlijke begeleiding/ontwikkeling van mensen d.m.v. mijn paarden in een natuurlijke omgeving is mijn uiteindelijke doel. Ik hoop dat ik door mijn sterke identiteit en wilskracht dit doel ook ga bereiken.

Het IMAGO en de nieuwe GEDRAGSCODE van toekomstig ondernemerschap wordt wat mij betreft:
Samenwerking tussen Bedrijven, Onderwijs, Natuur & Cultuur.


Op naar wonen, werken en ontwikkelen in het bos!


(Voorbeeld van een ecologische woning.)

zaterdag 3 december 2011

Onze Kleine Zelfstandige met Paarden
´Kan ik zelf!´


Dat was volgens mijn ouders standaard mijn eerste zin toen ik net begonnen was met praten. Mijn vader noemde me dan ook altijd ´Onze Kleine Zelfstandige´.

Een van mijn eerste woordjes was ´paard´. Grappig dat ik er dan toch nog 34 jaar over doe om mijn ziel te volgen en zelfstandig ondernemer met paarden te worden!

De eerste stap in dit proces werd voor mij de juiste opleiding vinden en veel kijken naar paardenmensen die op natuurlijke wijze met hun paarden omgaan op youtube o.a., maar natuurlijk ook in mijn eigen omgeving. Eigenlijk heb ik door voor Vlerk op zoek te gaan naar een stal waar hij op natuurlijke wijze zijn oude dag kon slijten de belangrijkste stap al 8 jaar geleden gemaakt!

De tweede stap werd ´gewoon doen´ en ´ervaren´ wat paardencoaching is en hoe deelnemers het ervaren. Maar ook de rol als coach ervaren was geheel nieuw voor mij. Was ik in staat om de juf in mij los te laten en de deelnemers zelf in verbinding te brengen met hun eigen ziel bij de paarden?

De derde stap werd de link met Achmea leggen. Ik wilde het bedrijf waar ik werk betrekken bij mijn persoonlijke ontwikkeling om de balans in geven en nemen goed te houden. Ik mocht me van Achmea ontwikkelen tot paardencoach en ik wilde daarvoor teruggeven wat ik leerde. Ik ben toen op individueel niveau en op team niveau sessies bij mijn paarden gaan verzorgen voor Achmea.

De vierde stap kwam toen heel natuurlijk via mond op mond reclame. Doordat ik overal waar ik kwam begon te vertellen wie ik ben en wat ik met mijn paarden doe, kreeg ik ook steeds vaker verzoeken van mensen buiten Achmea. Heerlijk om op deze manier verder te mogen groeien en de ander onvoorwaardelijk iets te mogen geven vanuit mijn passie.

De vijfde stap is de fase waar ik nu in zit en waarin ik voel dat ik als ´Kleine Zelfstandige met Paarden´ nu sterk op eigen benen mag gaan staan buiten Achmea. De verbinding zal blijven bestaan en de link met het Achmea DiVA netwerk ook. Maar nu is de tijd gekomen om mijn vleugels wat verder uit te gaan slaan. Verbinding te gaan zoeken met andere zelfstandig ondernemers. Aan de slag te gaan met mijn creativiteit en zo naast individuele- en teamsessies ook te komen tot leuke vernieuwende workshops.

Daarom vandaag eens gaan kijken op:
http://www.kvk.nl/lokale-informatie/brabant/advies--ondersteuning/startersdagen/startersdag-2011-evoluon-eindhoven/tien-stappen/

Dat geeft al een hele Things To Do lijst, waar ik maar eens mee aan de slag ga.

En ik ga me ook maar eens goed buigen over mijn ondernemingsplan met behulp van:
http://www.kvk.nl/ondernemen/bedrijf-starten/een-ondernemingsplan-maken/?refererAliasStat=ondernemingsplan

Here we go!!!!

donderdag 17 november 2011

Terugblik op 2 jaar CV-coaching voor en door ACHMEA.
November 2009 tot november 2011.

In 2008 begon ik als Acceptatie Adviseur voor AOV bij Interpolis. Inmiddels ben ik na het invoeren van de Gedragscode werkzaam binnen Achmea als Medisch Behandelaar voor AOV sinds juni 2011.

Daarnaast heb ik nog een hele ontwikkeling doorgemaakt binnen dit bedrijf als paardencoach. Via de Keten-werkgroepen van onze afdeling kwam ik in de werkgroep Cultuur terecht, omdat dit iets is dat me voorheen in het onderwijs en nu ook bij Achmea enorm fascineert.

Tijdens mijn Bila’s met mijn teamleider Caroline Provily kwam naar voren dat mijn intrisieke motivatie om een bijdrage te leveren aan het cultuurprogramma toch wel erg groot was. Daarom maakte ik met mijn ideeën hierover op haar advies een afspraak met Peter Marcelis. Vanuit zijn rol als HR manager adviseerde hij me om eens contact op te nemen met Anita Meun (www.natuurlijkleider.nl ) en Sam Verwaijen (www.glazenhuis.nl). Ik ben bij Anita thuis langsgegaan en ze vertelde me hoe zij de paarden inzet voor o.a. leiderschapstrainingen. Ook heb ik op advies van Peter toen Sam gebeld en na dit telefoongesprek heeft hij me doorverwezen naar de opleiding bij Ruud Knaapen (www.wind.nu). Tijdens een DiVA bijeenkomst over coachen kwam ik vervolgens ‘toevallig’ in diezelfde periode Coby van Beets tegen (www.Kifungo.nl) en bij haar heb ik toen zelf voor het eerst een paardencoaching ondergaan om mijn doel scherp te krijgen. Nou en dat werd daar even scherp neergezet met dank aan de indrukwekkende Fries Jasper en Coby natuurlijk!

Mijn doel werd vervolgens om vanuit mijn intrinsieke motivatie met mijn paarden mensen binnen Achmea te coachen tijdens werktijd om hierdoor een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de cultuur.

Vervolgens ben ik in 2010 de opleiding bij Ruud Knaapen gaan doen tot Systemisch Paardencoach. In 2010 ben ik mensen op onze afdeling gaan vragen of er behoefte was aan paardencoaching. Die vraag bleek er voldoende te zijn, maar er kwam dan ook altijd direct de vraag wat dat dan precies inhield. Daarom heb ik toen op eigen initiatief een website laten maken en ben ik twee blogs gestart. Het ene blog bestaat uit ervaringen van deelnemers en het andere blog gaat over mijn persoonlijke ervaringen en ontwikkeling als paardencoach.

De afgelopen 2 jaar zijn er inmiddels 16 medewerkers van Achmea bij mijn paarden geweest om een individuele paardencoaching te ervaren. Sommigen kwamen nog een aantal keer terug en sommigen maakten ook een afspraak voor een familielid. Daarnaast kreeg ik ook in 2010 al het verzoek van team Banciar om bij mijn paarden een teamsessie te doen. Inmiddels had ons team een nieuwe teamleider Ruud Klever en gelukkig stond hij hier ook direct voor open! Vervolgens kwam ook team Administratie naar mijn paarden voor een teamsessie, ook zij hadden toen net een nieuwe teamleider en dit bleek ook voor dit team een bijzondere manier om elkaar beter te leren kennen.

Omdat er ook vanuit Sens en het MT verzoeken kwamen voor een teamsessie heb ik vervolgens bij Inge Kroessen (www.3pk.nl) een verdiepingsblok gedaan voor het coachen van teams begin 2011.

In 2011 heb ik daarna een team Arbeidsdeskundigen mogen ontvangen bij mijn paarden en heb ik een workshop georganiseerd om kennis te maken met paardencoachen voor het DiVA netwerk. Ook in november 2011 is er nog een DiVA bijeenkomst waar ik mijn bijdrage aan Rob van der Wel (http://twitter.com/#!/BureauCentaur)zal leveren tijdens de volgende paardencoachworkshop voor het DiVA-netwerk van ACHMEA in Friesland. In het voorjaar van 2012 staat er dan verder nog een paardencoachworkshop voor DiVA gepland ergens centraal in Nederland. De locatie van Anita Meun is daarvoor al even door mijn gedachten geschoten, omdat het hier allemaal begon voor mij en dit een geschikte locatie daarvoor zou kunnen zijn.

Het Sens team van Fleur van Oirschot en het Sens team van Ruud van Boheemen evenals het MT heeft dus eerder al een verzoek ingediend, maar hiervoor is tot op heden nog geen juiste datum gevonden.
Maar dat maakt niet uit, ik kijk er in ieder geval naar uit om deze teams ook te mogen ontvangen en vermoedelijk was de tijd daar eerder nog niet rijp voor.

Het voordeel van coachen met paarden is dat het voor de deelnemers laagdrempelig en objectief is. Omdat het nog een redelijk onbekend fenomeen is, is er vooraf nog geen verwachting en bovendien is het altijd maatwerk en daardoor altijd anders! Tijdens een sessie bij de paarden hoef je bovendien niet hardop uit te spreken wat je dwars zit of wat je thema is en dat is in groepsverband soms toch wel een veilig idee. De paarden spiegelen het gedrag en/of de innerlijke beleving van de deelnemer en ik kan dan als coach dat gedrag lezen en de juiste vraag stellen. Gedrag van het paard of een vraag van mij kan dan soms verlichting geven op een bepaald thema of vraagstuk voor zowel het individu als in teamverband. Op die manier komt er letterlijk en figuurlijk iets in beweging zowel bij het paard(en) als bij de deelnemer(s)!

Bij teamsessies is het leuk om eens op een andere locatie samen te zijn en met de paarden nieuwe ervaringen op te doen met elkaar. Het ervaren van de rust en het hier en nu is iets wat op de werkvloer vaak over het hoofd gezien wordt of waar geen tijd voor zou zijn. Aandacht en tijd voor elkaar zonder daarover te hoeven praten. Gewoon doen en gewoon zijn en op een andere manier samenwerken is voldoende. Iedere deelnemer en ieder paard heeft bovendien tijdens een paardencoachsessie bij mij de vrijheid om deel te nemen of om af te haken. Alleen dán weet je namelijk of iedereen intrinsiek gemotiveerd is om de verbinding aan te gaan! Ook lijkt het alsof er soms net even iets gezegd kan worden, dat anders nooit was uitgesproken. De zachte paardenogen doen ook blijkbaar iets met de manier van feedback geven van de deelnemers. En vragen waar voorheen geen antwoord op kwam worden nu eens totaal out of the box benaderd en daardoor dienen zich nieuwe oplossingen aan.

Voor team Acceptatie en voor het Administratie team was het een leuke manier voor de nieuwe teamleider om kennis te maken met het team. Door middel van een organisatie opstelling en door een vraag in te brengen van het team krijgt een nieuwe teamleider snel in de gaten wat er leeft, maar ook meteen overzichtelijk hoe de verhoudingen tussen de teams op de afdeling zijn en tussen medewerkers onderling. Ook herkennen en aanspreken van gedrag kan op een heel natuurlijke manier bij de paarden, doordat het paard dit gedrag van nature spiegelt. Vaak wordt dit dan ook wel met humor (h)erkent!

Veiligheid, vertrouwen en samenwerken is de enige manier voor paarden om als kudde te overleven en dit oerinstinct en gedrag kan ons helpen om te werken aan deze cultuuraspecten is mijn ervaring.

Medewerkers van Achmea zijn voor de volgende zaken bij mijn paarden gekomen:
* Bij mijn paarden zijn er vragen op gedragsniveau behandeld. Prachtig om te zien hoe iemand zich bewust wordt van bepaald gedrag en vervolgens door oefeningen met een paard ook ervaart dat het anders kan! Dit stuk ervaren en bewustwording geeft energie en op de werkvloer heeft het direct effect!
* Op intra psychisch niveau zijn er diepgaande gesprekken gevoerd met deelnemers. Soms is het heel fijn om gewoon eens even bij een vertrouwenspersoon je verhaal kwijt te kunnen. Een teamleider is dan een optie, maar soms is een onafhankelijk persoon toegankelijker om je verhaal aan te doen. Doordat de individuele sessies in de buitenlucht en in de natuur plaatsvinden en de persoon zich in de kudde bevindt wordt er al vrij snel verbinding gemaakt en vaak binnen een aantal minuten de kern van het thema geraakt.
* De stap naar het systemisch werken is vervolgens niet zo groot. Iedere persoon is onderdeel van een familie systeem, een organisatie systeem en nog zoveel andere systemen. Zaken waar je privé tegen aan loopt representering zich ook soms op de werkvloer. Door een systemische opstelling met paarden te doen krijgt een deelnemer de kans om zelf objectief naar de situatie te kijken en zelf de oplossing te zoeken door bijvoorbeeld iets te verplaatsen en/of aan te passen in het systeem. Dit kan zeer verhelderen werken en ook invloed hebben op houding en gedrag en genoemde systemen.

Inleven, vernieuwen en waarmaken zijn echt woorden die van toepassing zijn bij deze nieuwe manier van werken aan Cultuur en dat is iets waar ik trots op ben! Ook ben ik heel dankbaar dat ik binnen Achmea deze kans heb gekregen om mezelf als paardencoach te mogen ontwikkelen.

Mijn doel na 2 jaar is om CV-coaching binnen Achmea en DiVA meer bekendheid te geven, zodat er nog veel meer mensen ook buiten mijn afdeling de kans krijgen om kennis te maken met paardencoaching. Zowel het individu als teams zijn welkom om te ervaren wat paardencoaching met je doet.

Het feit dat ik de afgelopen 2 jaar als ‘interne paardencoach’ heb gewerkt heb ik als zeer positief ervaren. Door Achmea worden onkosten worden vergoed. Daarnaast mag ik op deze manier tijdens werktijd doen waar ik intrinsiek het meest voor gemotiveerd ben en ik ontwikkel me ook het makkelijkst omdat dit iets is wat ik echt authentiek ben! Hierdoor kan ik het meeste en beste van mezelf aan mijn werkgever geven en ben ik onwijs gemotiveerd om alles wat er op dit vakgebied te vinden is te lezen, te onderzoeken en uit te pluizen in mijn eigen tijd. Op deze manier lever ik mijn bijdrage aan de ontwikkeling van de Cultuur binnen Achmea en blijft de balans in geven en nemen in orde. Ook kan ik mijn levensmotto waarmaken voor én door Achmea en blijven de kosten voor teamuitjes en coaching beperkt voor dit bedrijf.

Mijn motto:
Droom ’n leven of leef je droom!
Kan ik door middel van mijn paardencoaching binnen Achmea al twee jaar waarmaken en daar ben ik heel dankbaar voor.


Vriendelijke groet,
Charlotte van Iersel

www.CV-coaching.nl
&
Medisch Behandelaar AOV Achmea

vrijdag 4 november 2011

Glimlach naar Angst

Eerder heb ik al verwezen naar het boek van Chögyam Trungpa:

Glimlach naar Angst
Ontdek de weg van ware blijmoedigheid.

Krijgerschap betekent aanwezig zijn. Door er eenvoudig te zijn worden we opgewekt en kunnen we glimlachen naar onze angst.
Een krijger zijn wil zeggen dat je echt bent. Echt zijn betekent dat je niet agressief ben en jezelf trouw bent. De krijger is iemand die dapper genoeg is om vredig in deze wereld te leven. Gewoon jezelf zijn, jezelf aanvaarden en je geest en lichaam in harmonie brengen.

Intrinsieke vreugde ervaren!

Ook wordt er in het boek gesproken over het oproepen van WINDPAARD . De beoefening van windpaard is een manier om depressie en twijfel uit te drijven. Ze neemt de vorm aan van een opmonteringsproces. Dat wil zeggen, het oproepen van windpaard maakt het levende aspect van onbevreesheid en vertrouwen actueel. Het betekent dat je de juiste plaats vindt, waar je wilt zijn. Alleen jijzelf kunt die magische plek intuïtief kiezen met een naar voren gerichte visie!

Paarden zijn fantastische dieren. Paarden vertegenwoordigen de wilde dromen die menselijke wezens zouden willen verwezenlijken. Het lichaam van het paard - zijn nek, oren, gezicht, rug, spieren, hoeven, staart - is het ideaalbeeld van iets romantisch, iets energieks, iets wilds, wat we zouden willen veroveren. Het windpaard wordt gebruikt als analogie van de energie en al die dromen.

Dus: Droom 'n leven of leef je droom!

Kom in contact met jouw windpaard en ervaar een andere energie. Maak verbinding met de paarden, de dieren en de natuur om je heen bij CV-coaching. Ervaar wat het met je doet als je geen twijfel en/of grensen kent. Voel hoe het is om met een ander wezen alle emoties en ervaringen in je geest te delen. Vervolgens probeer je los te laten om argumenten of logica op te bouwen om deze ervaring te bevestigen. Je laat het gewoon zijn voor wat het is. Je bent nederig, echt en toch heel erg aanwezig in positieve zin.

Plotseling ben je vrij van een gefixeerde geest. Ervaar je een bepaalde lichtheid en is er ruimte voor humor. Durf direct naar je angst te kijken zonder een analytische benadering. De manier waarop een echte krijger zich voor anderen verstaanbaar kan maken is door persoonlijk inzicht en door af te stemmen op vertrouwen. Dat wil zeggen de ontwikkeling van windpaard.

Onbevreesdheid betekent in de krijgertraditie niet dat je jezelf traint in ultieme paranoia. Ze is gebaseerd op het trainen in ultieme soliditeit - wat fundamentele goedheid is. Tegelijkertijd is het overwinnen van je angsten niet gebaseerd op het blokkeren van je gevoeligheid. Succes én mislukking vormen je levenstocht!

Paardrijden en omgaan met paarden vereist evenwicht, en wanneer je dat evenwicht in het zadel verwerft en/of in de natuurlijke leefomgeving van het paard, ben je je meer bewust van het paard. Het vereist een totale verbondenheid, of een volledig met de ander samenwerken. In de boeddhistische traditie wordt dit mededogen genoemd.

Kom eens ervaren wat een workshop bij CV-coaching met je doet. Glimlach naar angst en vier het leven. Zie de signalen op je pad en geniet er van.

Zie de libelle eind september en besef dat dit kleine diertje in de paar maanden dat het op deze aarde is een ontwikkeling doormaakt van een juveniel dat onvolledig van gedaante verwisselt, men noemt dat een nimf, dat vervolgens ontwikkeld tot het volwassen dier dat een imago heet. Libellen ondergaan hiervoor een serie van negen tot zestien vervellingen. Neem dus je tijd voor je persoonlijke ontwikkeling!

Zie de klaproos die ik met Liberty zag tijdens een buitenrit eind oktober die de kwetsbaarheid symboliseert en het vluchtige van het leven! Die kwetsbaarheid en dat vluchtige van het leven kan je angstig maken, maar het kan ook een gevoel van dankbaarheid oproepen en wanneer je in het hier en nu bent geeft het je des te meer de kans om de schoonheid van die klaproos te zien. Ook kun je het op dat moment als een voorrecht ervaren dat je het moment mocht beleven en ervaren.

Zie de haas begin november en snap de humor van:
"Haas, riep je zo hard om je angst dat de Adelaar je vond?" In de Egyptische hiërogliefen had 'de haas' te maken met het concept ‘bestaan’ of ‘zijn’ .
Haas, leer me mijn angsten onder ogen te komen.
Leen me jouw medicijn om mijn geest van grenzen te bevrijden.

De haas wil je leren dat je niet altijd hoeft te vechten om jezelf te verdedigen. Je kunt je ook beschermen door hard weg te rennen en door je bewust te zijn van de situatie en mogelijke gevaren om je heen. En dan is het soms goed om gewoon te gaan schuilen in je hol als je onweer (gevaar) aan ziet komen en gewoon te wachten totdat het voorbij is. Je hoeft niet met alles een confrontatie of een gevecht aan te gaan in je leven. Stop met vechten, stop met het jezelf moeilijker te maken dan noodzakelijk is, want dat hoeft niet.

Het is je recht om iets niet te willen of om van gedachten te veranderen, daar hoef je niet altijd voor te vechten. De haas en het paard vragen je om je eigen angsten onder ogen te zien. Waar ben je zo bang voor dat je het gevoel hebt te moeten vechten voor jouw plek? Wat is het ergste wat je zou kunnen gebeuren als je het niet deed?

Realiseer je dat je een ontegensprekelijk recht hebt op je eigen plek en je eigen levensruimte, het enige wat je hoeft te doen is die te nemen en gebruik te maken van je geboorterecht. Weet dat de wet van het universum als volgt werkt: dat waartegen je het meeste verzet, waar je het hardste tegen vecht zal steeds groter worden en aanwezig blijven omdat je daar al je energie in stopt.
Een oud gezegde is dan ook: `men lijdt het meest, van datgene dat men vreest`. CV-coaching moedigt je aan om je angsten los te laten en te vertrouwen op jezelf en op het leven. Er is altijd een uitweg of een hol in de buurt! Als je stopt met bezig te zijn met `ja maar` of `maar wat als` geef je jezelf de kans om dit te zien.

Kom er met CV-coaching achter wat je grootste angst is en ervaar bij de paarden hoe je kan glimlachen naar je angst.

Pilot- workshop zaterdag 19-11-2011
9:30-12:30
Deelname is gratis
Aanmelden kan via info@CV-coaching.nl
www.CV-coaching.nl

woensdag 2 november 2011

Intervisie bij www.buitenpaards.nl

Lieve Ageeth en Trinke,

Heel veel succes met al jullie werkzaamheden nu en in de toekomst met BUITENPAARDS .

Op een creatieve manier zijn we als intervisiegroep bij jullie met en zonder paarden weer een stuk dichter bij onze persoonlijke kern van ondernemen gekomen. Iedereen voelde op een geheel eigen manier welke blauwdruk belangrijk is voor de eigen onderneming. We bespraken overeenkomsten en ook verschillen bij al onze ondernemingen met paarden. Alles mocht er zonder oordeel zijn en ik heb dat als heel prettig ervaren.

Bij jullie heb ik op deze dag en op deze manier mogen ervaren hoe het voelt om 'thuis' te komen in mijn eigen bedrijf!

Heel erg bedankt voor deze bijzonder mooie en leerzame dag!

Liefs Charlotte

zaterdag 22 oktober 2011

Dans je levensdans!
Inspired by Vice World Champion Exhibition Dancer Remco JCH Bastiaansen.


Het leven is als een dans. Aanvankelijk voelt het veilig om de voetzetting van de ander te volgen. Maar dan ga je zelf eens een stap zetten, waarmee je de ander uitnodigt om jouw stap te volgen. De verbinding tussen twee danspartners is als magie en geeft energie als je in die dynamiek zit, maar ook wanneer je er naar kijkt. Een dans is als een emotie. Soms is een dans vrolijk, soms krachtig en soms is het een openbaring van de liefde of van verdriet.

Iemand die oprecht liefheeft, kan zich nooit in deze levensdans verliezen! Herinneringen aan liefde gaan nooit verloren. Ze leven voort en vormen een gids en oefenen invloed uit lang nadat de bron ervan is verdwenen. Iedereen die door oprechte liefde wordt geraakt, weet dat liefde blijvende sporen in het hart nalaat. Het effect van liefde is blijvend omdat liefde spiritueel van aard is. Liefde is grillig en temperamentvol. Zij komt als ze daar zin in heeft en vertrekt weer zonder waarschuwing. Geniet van haar in welke vorm dan ook zolang ze er is en maak je geen zorgen over haar vertrek.

Net als een dans heeft het een begin en een einde, net als het leven een ontmoeting en een afscheid.

Ervaar daarom ten alle tijden de volmaaktheid van het hier en nu. Neem de ingredienten voor de volmaakte levensdans weer in acht en vul en voel aan wat er aan de orde is. Soms is dat inspanning, soms ontspanning, creativiteit, inventiviteit, fantasie, geloof, hoop, besluitvaardigheid en doorzettingsvermogen en wat nog meer voor jou van toepassing kan zijn. Dit is jouw dans dus leef jouw dans!

Jouw leven als een oneindig gechoreografeerde dans. Er zijn geen toevalligheden, alleen gelegenheden en kansen om direct op verder te improviseren. De meest wonderbaarlijke mensen met de juiste achtergrond of de juiste connecties verschijnen precies op het juiste moment ook na een tegenslag. Wordt je juist dan weer bewust van de stroomversnelling waarin onze evulutie is geraakt! Neem de tijd en geef de juiste aandacht aan de dingen waar je naar op zoek bent en die onverwachts ineens recht voor je neus staan! Zie de mensen, dieren en signalen om je heen die gezien en gehoord willen worden. Maak weer zuiver contact met jezelf. Ga weer eens in dialoog met de natuur en met je eigen natuur. Zie de synchroniciteit weer van de dingen die om je heen gebeuren en ervaar ze als onderdeel van jouw eigen persoonlijke levensdans.

Maak het een krachtige levensdans die voor jou en anderen de moeite waard is om naar en op terug te kijken! Als een amoebe in staat is om zonder zenuwbanen en spieren op materie in te werken wat voor effecten kunnen wij dan wel niet tot stand brengen met onze levensdans!?

Door het stuk over deze levensdans en de liefde te beschrijven en n.a.v. de workshop paardencoaching en mindfulness vanochtend kom ik nu in gedachten uit bij mijn moeder. Haar verjaardag is op 7 december en dat gaat door mijn gedachten. Via het sterrenbeeld van mijn moeder (boogschutter) kom ik dan ineens op het volgende:
In "Zen in the Art of Archery" schrijft Prof. Herrigel het volgende over boogschutters:
Selfless purposelessness: "By letting go of yourself, leaving yourself and everything yours behind you so decisively that nothing more is left of you but a purposeless tension."
(De juiste manier om een pijl af te schieten wordt verkregen als men zichzelf loslaat en een toestand van doelloze spanning weet te bereiken ofwel een onzelfzuchtige doelloosheid bereikt.)

Om je levensdans ten volste te kunnen dansen is het belangrijk om puur te vertrouwen op het collectieve onbewuste wat in iedereen aanwezig is. Laat je meevoeren op de speciaal voor jou gecomponeerde muziek. Ervaar jouw levensdans als onderdeel van het collectieve onbewuste en voel tot welke danspas, welke beweging, welk ritme en welke richting je intuitief gedreven wordt. Laat je hierdoor leiden alsof het jouw danspartner is. Voel wat de boogschutter voelt als hij op de beschreven manier zijn pijl los laat!

Voel de emoties laat je expressie en je instincten ten volste tot uiting komen in jouw dans. Wat instincten zijn in het biologische leven, dat zijn de archetypen, deze neerslag van menselijke ervaring, in de loop der eeuwen opgedaan, in het zieleleven. Wanneer wij de instincten aangeboren gedragspatronen noemen, dan kunnen we van de archetypen zeggen, dat dit aangeboren denkpatronen zijn.

Worden we ons daar bijvoorbeeld tijdens een paardencoaching weer meer bewust van, dan zijn we in staat om de choreografie van onze levensdans pas echt te verbeelden aan de hand van deze persoonlijke archetypen en instincten. Dan pas zijn we in staat om de rode draad en deze choreografie te (h)erkennen en te uiten.

"Het zijn niet de sterken die overleven en ook niet zij die het meest intelligent zijn, maar zij die zich het best aanpassen aan een veranderende omgeving." -> Charles Darwin. -> Dat noem ik de perfect geimproviseerde dans. Durf te volgen maar durf ook te leiden en andersom. Speel in op de omstandigheden, maar blijf dansen op wat voor manier dan ook!

Het beginpunt van elke verandering is verlangen en iedere dans begint met een eerste danspas. Het onderbewustzijn gebruikt de krachten van oneindige intelligentie ofwel het collectieve onbewuste om iemands verlangen in realiteit om te kunnen zetten. Dit in harmonie met de juiste dosis vertrouwen is wat jouw dans ook zichtbaar en misschien ook wel herkenbaar maakt voor anderen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is in beweging komen.

Dan is er echter nog een verschil tussen iets wensen/verlangen en het kunnen ontvangen. Niemand is klaar om iets te ontvangen tenzij je gelooft dat je het kan krijgen. De mentale houding moet geloof zijn, hopen of wensen alleen is niet voldoende. Een openstaande geest is van essentieel belang voor geloof. Afgesloten geesten zijn niet inspirerend voor vertrouwen, geloof en moed of voor het ervaren van de ultieme levensdans...........Dus zet open die geest!

Ik voel een volgende danspas opwellen en zie een gepasioneerde draai tot stand komen met een danspartner die in verbinding staat met mij. Ik lach en was bijna het plezier vergeten te beschrijven wat deze levensdans me ook nog brengt!

Heerlijk!

Rest mij nog te vragen: Mag ik deze dans van U?

dinsdag 18 oktober 2011

Paard & Levenskunst

Via de website van Carla Rutgers kunt u onder andere kijken welke paardencoach er bij u in de buurt zit in Nederland.

Zeer recent heeft de Stichting AAIZOO een rapport gepubliceerd over het veld van interventies met paarden. Een van de conclusies uit dit rapport is dat er wildgroei is in de wereld van paarden coaches. Niet iedere aanbieder lijkt de kwalificaties te hebben om paarden coaching veilig en kwalitatief goed aan te bieden.

Paard&Levenskunst heeft als doel om u te informeren hoe u een coach, therapeut of begeleider met paarden kunt vinden die u kwaliteit en veiligheid kan garanderen. Zij kunnen u advies geven waar u op kunt letten bij de keuze van een aanbieder. Neem contact op met Paard&Levenskunst en u ontvangt dezelfde dag nog advies.

via www.paardenlevenskunst.nl kiest u dan voor aanbieders en indien u vragen heeft kiest u voor contact

CV-coaching staat ingedeeld in de provincie Noord-Brabant

zaterdag 15 oktober 2011

Paardencoaching & Mindfulness


En dan wordt je op een dag gevraagd of het mogelijk is om een workshop te geven waarbij men mindfulness kan ervaren tijdens een paardencoaching!

'Ja NATUURLIJK!!!':zegt mijn gevoel direct na 3 seconden denktijd. 'We gaan een poging wagen': zeg ik, met mijn verstand na meer dan een minuut denktijd. Mijn geconditioneerde zelf zegt vervolgens na een aantal dagen: Kunnen we dat wel waarmaken???

Dan vervolgens toch maar eerst even google raadplegen: 'Wat is mindfulness?'

Mijn 'weten' zonder te hoeven 'denken'... zegt me daarentegen dat ik dat niet HOEF op te zoeken, omdat het een onderdeel van mijn 'zijn' is en ook bij mijn paarden altijd van nature aanwezig!

Maarrrr........ik ben ook maar een mens met een geconditioneerd zelf, dus vandaar hier meteen de omschrijving aldus google:
„Mindfulness is een manier om aandacht te geven, bewust, in dit moment, zonder oordeel.”
aldus — Kabat-Zinn, ontwikkelaar van Mindfulness Based Stress Reduction en zijn website: http://www.opmerkzaamheid.nl/wat-is-mindfulness.html

Deze website vervolgd:
Het is niet eenvoudig om mindfulness kernachtig in het Nederlands te vertalen.

Je kunt het vertalen als opmerkzaamheid, bewustheid, attent zijn, aandachtig zijn, wakker zijn, alert zijn, aanwezig zijn, directe waarneming.

Mindfulness wordt door Kabat-Zinn gedefinieerd als „het bewust reguleren van de aandacht van moment tot moment, in het moment”

Mindfulness wordt nog op een andere manier gedefinieerd: „Mindfulness is een manier om aandacht te geven, bewust, in dit moment, zonder oordeel”

Mindfulness betekent met onverdeelde aandacht aanwezig-zijn bij dat wat zich dit moment in het veld van gewaarzijn aandient, zonder het anders te willen dan het nu is en zonder ergens anders te willen zijn dan waar je nu bent.

Mindfulness heeft de kwaliteit van helder en objectief waarnemen van wat er nu is aan gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens of emoties, zonder deze te veroordelen,zonder hierover te fantaseren of te piekeren.

Mindfulness gaat over aanwezig zijn bij wat je dit moment bewust bent, zonder iets anders te willen ervaren dan wat je nu ervaart.
Als je meer in het moment bent, gaan gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens of emoties minder met je op de loop. Je kunt ze beter waarnemen zoals ze komen en gaan en er op een nieuwe, meer ondersteunende, manier mee om gaan.

Mindfulness is die kwaliteit in ons die weet, herkent en ziet wat op dit moment aan gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens in ons aanwezig is.

Aspecten van het beoefenen van mindfulness zijn:
Niet oordelen
Geduld
Acceptatie
Niet streven naar resultaat
Mild zijn
Loslaten
Humor

Mindfulness vraagt dagelijkse oefening.

Op zaterdagochtend 22 oktober 2011 om half tien is het dan zover. In onze paradijswei staan dan Vlerk, Liberty, Nisco, Pino en ik klaar om Yvonne, Chris, Theo, Herman en Otto te ontvangen voor een ervaring mindfulness d.m.v. paardencoaching.

Ik ben benieuwd of ook deze deelnemers zich bewust zijn van wat er gebeurt tijdens een paardencoaching. En of ze in contact zijn met wat ze daarbij ervaren.........
Hun ervaringen zullen te lezen zijn op mijn andere blog, waar ook de ervaringen van andere deelnemers staan.

Via www.CV-coaching.nl is dit blog te vinden.

Als aanvulling op dit blog hieronder nog een mogelijkheid om mindfulness alvast in beeld en geluid te ervaren:

http://www.plumvillage.org/songs-for-the-practice/194-the-great-bell-chant.html
of
http://vimeo.com/6518109

Merci Marcel voor deze bijzonder natuurlijke aanvulling!

vrijdag 14 oktober 2011

Hoezo ben ik anders?


Iedereen erft toch het telepatisch vermogen van z'n vader, het zesde zintuig van z'n moeder en het empatisch vermogen m.b.t. mens en dier zoals z'n ouders dat ook hadden?De afgelopen maanden kwamen er veel zaken op mijn pad die me deden inzien dat bovenstaande blijkbaar toch echt niet bij iedereen het geval is!

Ik ben opgegroeid met boodschappen zoals:
Leef en Straal.
Blijf altijd trouw aan jezelf.
Ontdek je innerlijke rijkdom.
Hanteer de 3 seconde-vraag en antwoord dan 'gewoon' op je gevoel.

Wanneer ik verbanden legde als frequentie - hertz en dat vertaalde naar hart keek niemand me thuis raar aan.

Waarnemen met alle 6 je zintuigen ook niets bijzonders bij ons thuis.

Empathie, betrouwbaarheid, correct handelen en verbanden leggen zijn ook met de paplepel ingegoten. Net als achter facades kunnen kijken. Vertrouwen op je innerlijke kracht, leven in de natuur....heel normaal.....tot vorig jaar had ik nog nooit gehoord had van sjamanisme en/of HSP! Hoezo ben ik anders? Dat ziet, voelt en ervaart toch iedereen???

Nonverbaal met dieren communiceren en soms niet begrijpen waarom mensen praten als ze niets te zeggen hebben.......allemaal als heel normaal en bespreekbaar bij ons thuis. Je begrepen en geaccepteerd voelen ook normaal en een optimistische leveninstelling.....hoezo kan dat ook anders dan?

Het besef begint me nu te dagen dat niet iedereen ziet, voelt en ervaart wat ik zie, voel en ervaar. Bewustwording daarvan voelt als nogmaals thuiskomen en kon blijkbaar pas in deze fase van mijn leven na het overlijden van mijn vader en moeder tot stand komen.

Mijn moeder zei weleens dat ik misschien niet altijd alle dieren die ik vond mee naar huis moest nemen of moest redden, maar ook dat zei ze zonder oordeel. Wat een rijkdom besef ik me nu nog meer dan toen al het geval was!
Zo volgde ik in de winter vol sneeuw van 2009 ook mijn hart om een roofvogel uit het water te redden. Hij was daar vermoedelijk in terecht gekomen omdat hij verzwakt was en omdat de aanhoudende sneeuwval de kans op het vinden van een prooi verminderd had. Toen leek mij de meest logische oplossing op dat moment dat ik een dikke boomstam die over het water lag zou beklimmen om deze grote vogel uit het water te vissen. Blijkbaar is dit dus niet iets wat iedereen zou doen.....en toen ik die klauwen rond mijn rechterhand voelde en later bij de huisarts mijn tetanusspuit moest gaan halen besefte ik me eigenlijk ook pas voor het eerst dat het redden van alle dieren op mijn pad misschien wel 'vreemd' was! Maar ik wist wat de vogel bedoelde en ik vertrouwde erop dat ik hem kon helpen gewoon door goed te luisteren naar de signalen op mijn pad. Misschien heeft deze vogel me indirect ook wel een enorm wijze les meegegeven door deze ervaring te delen met mij!


Zoals ik al eerder heb aangegeven komen er namelijk in mijn leven altijd de juiste informatiebronnen op het juiste moment op mijn pad. De afgelopen maanden waren dat de volgende signalen:
* Er kwamen verzoeken van ouders met hoog sensitieve kinderen naar mij.
* Het tijdschrift voor parapsychologie en de website www.parapsy.nl vond ik thuis.
* Kinderen van Nu van Meg Blackburn Losey trok mijn aandacht in de boekwinkel.
* Ik schreef me in voor de workshop bij www.3pk.nl over hoogsensitiviteit herkennen en erop coachen van Marije Verstegen (Duizend Deuren) en Marike Liemburg (Liemburg Paard&Kracht).
* Via mijn beste vriendin kwam het boek Als je teveel voelt... van Jutta Nebel over Hoe Hoog Sensitieve personen het dagelijks leven ervaren naar me toe.
* De paardenjongen van Rupert Isaacson kreeg ik op de dag van de HSP workshop van een collega uit het onderwijs.
* Ik kom verschillende oudcollega's uit het onderwijs tegen.
* Ik krijg een baan aangeboden om weer een groep 7 te gaan draaien op een Jan Lighthart school.

Kinderen en onderwijs zijn nooit helemaal uit mijn systeem gegaan. Alleen de laatste 3 jaar door mijn werk bij Achmea en mijn persoonlijke ontwikkeling als paardencoach even wat naar de achtergrond verdwenen. Er gebeurd namelijk zoveel de laatste jaren met mij persoonlijk en ook met de mensen die bij mijn paarden komen en om me heen, dat ik voel dat ik me eerst zelf verder wil ontwikkelen, voordat ik weer aan onderwijzen kan beginnen. Er is nog zo onwijs veel te leren en te ontdekken! Ik kies er daarom nu voor om gewoon verder te gaan met de mensen en kinderen die toch wel op mijn pad komen en het onderwijs komt vanzelf wel weer meer in beeld als de tijd daar rijp voor is. Paarden, het bos en kinderen zijn in mijn belevingswereld toch al onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe en wanneer ik daar operationeel iets mee ga doen bijvoorbeeld als CV-school, dat komt stapje voor stapje op den duur wel weer steeds helderder in beeld. Daar vertrouw ik gewoon op.

Als reactie op het verzoek om weer terug te keren naar het onderwijs maakte mijn hart namelijk een sprongetje van geluk, maar toen ik bij mijn paarden was voelde ik dat dit nog niet het juiste moment was om hier nu op die manier mee van start te gaan.

Ik ben blijkbaar 'anders' en het onderwijs dat ik in de toekomst wil gaan verzorgen zal ook 'anders' zijn. Veel meer van deze tijd en gericht op de Kinderen van Nu!

Alles wat je aandacht geeft groeit en ik voel dat ik het onderwijs weer meer aandacht mag gaan geven en dat hier nu ook weer ruimte voor is, zonder dat ik mijn paarden of Achmea daarvoor hoef los te laten. Onderwijs met paarden is waar ik naar toe wil! De locatie in het bos is ook een feit. Mijn CV-school zou meer gericht zijn op je plek vinden in de huidige maatschappij. Ieder kind werkt aan zijn of haar persoonlijk CV aan de hand van compas afspraken gemaakt op basis van vertrouwen in ieders persoonlijk innerlijk compas. Het gave is dat luisteren naar het innerlijke kind vermoedelijk een stuk makkelijker zal gaan als je zelf nog een kind bent! In welke fase zit het kind? Waarvoor is het intrinsiek gemotiveerd? Het levensdoel van het kind wordt bereikt door middel van 'onderwijs' op maat! Ik zie flexplekken en parttime-mogelijkheden. Een persoonlijke coach of human resource manager met een enorm netwerk voor het kind/de kinderen zou in mijn ogen geweldig zijn.
Een 'school' waar iedereen het recht heeft om 'anders' te zijn!

Van bovenaf gadegeslagen door een biddende buizerd.......

Symbolische betekenis van Buizerd:
De buizerd staat symbool voor doortastend, scherp en een nieuwe visie ontwikkelen. Ook staat hij symbool voor de dood en wedergeboorte.


Die kwam en komt dus niet zomaar 'toevallig' op, boven of langs mijn pad al heel mijn leven!

zaterdag 10 september 2011

Jean-François Pignon

Eind 2010 tijdens het charity dinner bij Academy Bartels mocht ik samen met mijn moeder Jean-François Pignon voor het eerst live aan het werk zien.

Nu in 2011 tijdens een van de showavonden op Horse Event zag ik hem wederom aan het werk.

Wauw!!! Is mijn ervaring en beleving als ik hier naar mag kijken.

Nog nooit van hem gehoord? Kijk dan eens op:

http://www.jfpignon.com/index.php

Of zoek hem eens op via google of facebook! Veel kijkplezier!

Liefs Charlotte

vrijdag 9 september 2011

Charlotte en Vlerk samen in beeld op youtube

Om een indruk te geven hoe paardencoaching kan gaan, ben ik zelf eens met mijn camera in de wei gaan staan bij Vlerk.

Ik ben gewoon gaan staan en wilde ervaren hoe Vlerk op mijn aanwezigheid zou reageren op dat moment en hoopte dat ik dit dan ook zo enigzins zou kunnen vangen in beeld en geluid met mijn camera.

Op bewust en onbewust gedrag van mij wordt namelijk altijd direct gereageerd door Vlerk en mijn andere paarden. Hetzelfde telt voor deelnemers die de wei inlopen bij mijn paarden.

Het volgende filmpje op Youtube is het resultaat van genoemde momentopname.

YouTube Titel: CV-coaching: Charlotte en Vlerk 2011

Voor mij is persoonlijk helder wat er gebeurd en wat de actie & reactie van ons me te vertellen hebben daar in de wei.

Dat is paardencoaching voor mij. Puur jezelf zijn en met dezelfde zachte ogen als die van het paard waarnemen hoe hij op je reageert. Dit voelt vervolgens namelijk nooit als oordeel, maar geeft toch op een fijne manier feedback voor jezelf en de situatie van dat moment.

Het kan zijn dat je antwoord krijgt op een bepaalde vraag of thema. Het kan ook zijn dat je gevoel door de paarden bevestigd wordt m.b.t. een bepaald onderwerp. Je kan ook op zo'n moment in staat worden gesteld door de paarden om bepaalde zaken bewust te (h)erkennen die voorheen onbewust speelden en/of invloed hadden op je gedrag. Dit kans soms doordat de paarden een bepaalde positie innemen die vergelijkbaar is met een familieopstelling of organisatieopstelling volgens de principes van Bert Hellinger.

Zoals je ziet kan dit zonder woorden en is het heel persoonlijk wat de deelnemer er vervolgens voor waar uit meeneemt of hoe en met welke emotie dit wordt geïnterpreteerd.

Paardencoaching is echt iets dat je het beste zelf kan ervaren.

Gewoon doen dus en niet te veel over nadenken vooraf, maar puur zijn en ondergaan wat er (soms letterlijk) op je afkomt :)

Het inwerken volgt later vanzelf in je systeem en het effect wordt meteen helder de dagen, weken en maanden erna!

maandag 5 september 2011

Hoe werkt CV-coaching?

Tijdens mijn opleiding tot Systemische Paardencoach in 2010 bij Bureau Wind stond ik op een avond eens bij Vlerk in de stal en droomde wat weg toen ik met hem samen uit zijn stal naar buiten aan het kijken was naar de wei met koeien naast onze stallen.

Mensen vragen me wel eens hoe werkt dat nou eigenlijk die paardencoaching? Ik vertel dan meestal aan de hand van wat voorbeelden van er kan gebeuren en hoe ik het gedrag van de paarden dan kan vertalen. Vaak valt bepaald gedrag ineens op, omdat dit niet bij de vaste rol van het paard in de eigen kudde hoort. Paarden zijn namelijk in staat om een persoon te spiegelen of om iets terug te zetten/te representeren in hun gedrag wat bij of door de deelnemer bewust of onbewust wordt weggelaten.

Toch is er voor mijn gevoel meer aan de hand. Bij mijn paarden ben ik beter in staat om mijn 'zesde zintuig', 'mijn onderbewuste' ofwel 'mijn creatieve verbeelding' te gebruiken. Op een bepaalde manier kan ik dan toegang krijgen tot 'oneindige intelligentie/het universum' of samensmelten met de geest van de deelnemer, waardoor we samen een soort 'denktank' worden. Wat ik ook vaak merk is dat het hele proces begint met een bepaald verlangen!

Bij de paarden hebben we daarnaast ook nog het voordeel dat hun geest altijd uitgaat van positieve emoties, want dit vergroot namelijk de kans op overleven! Vanuit die energie ontstaat groei uit eigen beweging en vanuit een nieuw en geheel positief perspectief! Zonder negatieve invloed van het geconditioneerde zelf of vanuit je persoonlijke omgeving.

Wat is je verlangen? Binnen welk kader wil je gaan werken? Wat is je uiteindelijke doel? Wat heb je daar voor nodig?
Met deze vragen stond ik dus op een avond bij Vlerk in de stal toen er vervolgens vanalles in mijn hoofd en in de wei ernaast zich begon af te spelen. 1 voor 1 kwamen er 9 koeien aan de draad staan en 1 voor 1 leken Vlerk en ik boodschappen te ontvangen hoe ik me als paardencoach zou mogen gaan ontwikkelen.

Onderstaande 9 boodschappen ben ik de afgelopen tijd trouw gebleven voor mijn ontwikkeling tot paardencoach en nu ik ze hier in dit blog noteer vraag ik me weer af hoe die boodschappen zijn onstaan.

Vermoedelijk ontstaat er bij paarden voor mij een bepaalde harmonie die synthetisch vermogen (rede) en creatief vermogen met elkaar in verbinding brengt en dit geeft dan een vernieuwd inzicht waar ik weer mee verder kan.

In deze situatie bracht ik mijn opleidingssysteem (vandaar dat ik ze ook alle 9 een naam heb gegeven)van Bureau Wind (2010-I) in verbinding met de situatie/mijn vragen van dat moment. Vlerk en de koeien vulden mijn creatieve vermogen en de rest als vanzelf aan.

Vervolgens herkende ik achteraf de getallensymboliek en het enneagram weer met mijn rede.

Hieronder dan de 9 boodschappen voor mijn ontwikkeling als paardencoach:

1. Annemieke: Ben duidelijk in wat je wilt presenteren en vertellen en vertrouw op je paarden en op jezelf.
2. Paulette: Gebruik de kaders die je aangereikt krijgt, maar weet dat je er buiten mag treden en dat dit goed is als je je hart volgt.
3. Charlotte: Volg je passie voor paarden en ga hiermee in je kracht staan, het verlangen is daar al.
4. Ageeth: Zorg dat je naast je drukke agenda altijd rust vindt bij je paarden om je accu weer op te laden.
5. Francisca: Durf kwetsbaar te zijn in je reflectie, maar laat je hierdoor niet uit balans brengen. Ga aan het werk, om je doel te bereiken.
6. Gerda: Blijf loyaal aan je vrouwelijkheid en heb vertrouwen in je volwassenheid.
7. Monique: Hou je enthousiasme vast, ookal is dit soms lastig, maar blijf altijd je hart en je paarden volgen dan kom je er wel.
8. Elsa: Blijf trouw aan je leiderschapskwaliteiten en zorg dat je met paardencoaching ook geld gaat verdienen.
9. Evelien: Bewaak het tempo van je ontwikkeling en je balans, door op het juiste moment contacten te leggen, ervaringen op te doen en boeken te lezen.


Voor mij was deze sessie heel indrukwekkend en als ik er nog aan terugdenk, dan voel ik en zie ik het weer voor me. Ook is het nog steeds van toepassing en een houvast voor mij!

Als ik dan nu vervolgens ook terug denk aan de hersenscan die ik zag van mijn moeder net voordat ze stierf. Dan voel ik ook gewoon dat we alleen met het gebruik van 'rede' onze hersencapaciteit tekort doen. Zonder spraak en zonder werking van de rechter hersenhelft is er nog heel veel gaande daarbinnen is mijn ervaring met mijn moeder op de intensive care! Ons onderbewuste wordt zeer sterk onderschat en of we het nu ons 'zesde zintuig' noemen of 'ons creatief vermogen' of 'onze intuitie' dat maakt niet uit.

Bij paardencoaching gebruikt het onderbewustzijn de krachten van oneindige intelligentie/het universum om iemands verlangen in realiteit om te kunnen zetten. Ieder plan, verlangen of doel dat daar wordt aangereikt en wat u verwezenlijkt wilt zien kan u al even getoond worden tijdens een opstelling met paarden. Sterker nog u kunt het al echt voelen alsof u het doel al werkelijk bereikt hebt!

Achteraf kunt u dan net als ik zeggen:
Ik heb het gedaan, omdat ik niet wist dat het onmogelijk was!

Naast mijn ontwikkeling als paardencoach is er ook al een ander mooi concreet voorbeeld van hoe CV-coaching kan werken, namelijk het verhaal van
Kathleen Paeshuyse.
Bij de paarden ontdekte ze haar ware passie voor koeien en op haar blogspot is te zien hoe ze haar droom al gerealiseerd heeft:

http://www.kpkoeknuffelen.blogspot.com/

maandag 15 augustus 2011

Parapsychologie en systemisch paardencoachen wetenschappelijk verklaarbaar door de vernieuwde theorie van Einstein?


Het Europese onderzoeksinstituut CERN heeft mogelijk een enorme ontdekking gedaan. Onderzoekers hebben een meting gedaan waarbij deeltjes sneller zijn gegaan dan het licht. Volgens de relativiteitstheorie van Einstein uit 1905 is dit niet mogelijk.

Albert Einstein zei met zijn bekende formule E=mc2 dat er niets sneller kon gaan dan het licht. CERN heeft nu mogelijk bewezen dat deze relativiteitstheorie herzien moet worden. Omdat Einstein samen met deze formule een fundament is in de theoretische natuurkunde, heeft deze mogelijke ontdekking grote invloed op de hele natuurkunde. Het zou namelijk kunnen betekenen dat tijdreizen mogelijk is. Mocht het resultaat uit het Opera-experiment werkelijk kloppen, is daarmee de relativiteitstheorie van Albert Einstein in één klap omvergeblazen. Tevens zou het in theorie mogelijk zijn om terug in de tijd te reizen.

Zou dit dan de verklaring zijn van de parapsychologie of de reden waarom paarden en HSP's beelden, gevoelens, fysieke pijn en emoties kunnen spiegelen uit het verleden of uit de toekomst van een persoon die bij hen komt staan. Staan deze hoog sensitieve dieren, mensen en de Kinderen van Nu hier al (on)bewust voor open voor deze nieuwe theorie? Is bij deze wezens een moment van 'wegdromen' een onbewuste reis in de toekomst of het verleden?

Onlangs vond ik bij mij thuis een tijdschrift voor parapsychologie, No. 3 en 4 acht en twintigste jaargang mei-juli 1960. Dit boek las ik op het moment dat deze 'nieuwe' theorie in het nieuws kwam en daardoor ging ik dit tijdreizen wat volgens deze nieuwe theorie als vervolg op die van Albert Einstein mogelijk zou zijn meteen aan elkaar verbinden. Zou 'voorspellen' en 'helder zien' dan geen intuitie of werk van ons zesde zintuig zijn? Maar zou het een andere dimensie zijn waarin kan worden waargenomen wanneer we ons daar bewust voor openstellen? Sterrekinderen, kristalkinderen en HSP's lijken dit bijvoorbeelde namelijk de normaalste zaak van de wereld te vinden en voor mezelf zou het ook enorm veel verklaren!

Meten is niet altijd weten. Dat is nu wel gebleken en niet alles wat wetenschappelijk bewezen is, is dus de algemene waarheid! Het is de waarheid die op dat moment voor het grootste percentage van de bevolking de meest aannemelijke en minst angstaanjagende is!

Ik blijf gewoon lekker bij mijn ervaringsgericht leren en continu open staan voor nieuwe ontwikkelingen m.b.t. deze theorie van Einstein, het lezen over HSP's, de Kinderen van Nu, parapsychologie en onderwerpen m.b.t. paardencoaching. Het fijne daarvan is dat ik niet met 'harde' wetenschappelijke bewijzen hoef te komen, maar gewoon kan blijven vertrouwen op mijn gevoel en intuitie en gaandeweg door veel te lezen en kennis op te doen via andere mensen die op mijn pad mogen komen en het internet toch wel ontdek wat de 'waarheid' is. Mijn gevoel zegt namelijk dat de denktank rond de theorie van genie Albert Einstein die nu op scherp is gezet weer mooie nieuwe dingen gaat opleveren voor de toekomst! Ik kijk er nu al vol verlangen en verwondering naar uit!

In deze tijd van skype, digitale televisie, GSM's met tal van mogelijkheden, sociale netwerken en twitter lijkt het wel of ook de wetenschap door heeft dat netwerken en verbinden ons verder kan helpen naar onze bron. Waarom zou dan bovenstaande niet mogelijk zijn? Alsof de gemiddelde aardbewoner aan de andere kan uitleggen hoe de genoemde technische hoogstandjes daadwerkelijk functioneren en/of tot stand zijn gekomen!

Ik hoop van harte dat het nauwelijks waarneembaar licht dat door een klein percentage van de bevolking al gezien wordt (h)erkent wordt. Een aantal mensen die zeer gevoelig reageren op zenuwimpulsen hebben namelijk al via EEG en meetbare hersengolven aangetoond dat de hersenschors ook een groot bereik heeft wat betreft zenden en ontvangen! Hopelijk worden deze mensen na verloop van jaren dan ook niet meer als 'vreemd' of 'anders' gezien, maar wordt deze eigenschap uiteindelijk door de wetenschap en de maatschappij als een geschenk en een grote gave gezien die in dienst staat voor de hele bevolking ten alle tijden!

Droom 'n leven of leef je droom!

Ik wil u in dit blog een indruk geven van mijn locatie in Tilburg. De lievelingsplek van onze ouders en een bijzondere plek voor mij en mijn broer. De plek om vriendjes en vriendinnetjes mee naar toe te nemen om daar als kind te spelen. De plek om familiefeesten te vieren. Mijn thuisbasis en mijn plek om met mijn paarden even te stoppen, stil te staan en tot rust te komen in het dagelijks leven.

Het perceel ligt aan het Bels lijntje en in het gebied waar de Schotse Hooglanders als natuurbeheerders hun werk doen.

Om te beginnen een gedicht dat een impressie van de sfeer in ons bos weergeeft:

De Schotse Hooglander:
Hij leeft zijn eigen leven, en dat is wat hij jou ook gunt.
Bang voor niemand, er is niets dat hem vreest.
Zo leeft hij nu, en zo is het altijd geweest.
Grazend tussen groene zoden, drinkend uit een waterpoel.
Simpelweg leven, dat is zijn enige doel.
Peter Kleine

Het Bels lijntje is voor mij de verbinding tussen Tilburg en Turnhout. Het traject dat ik bijna dagelijks afleg. Het Bels lijntje waar ik als kind samen met mijn broer bramen ging plukken langs het spoor. Waar we op de bielzen speelden en waar we ons oor op de rails legden om te horen of er al een stoomtrein aankwam om naar te zwaaien.

Tussen Turnhout en Tilburg ligt sinds 1990 een prachtig en drukbereden fietspad. Over een afstand van meer dan 30 km - waarvan ongeveer 22 op Nederlands gebied en 8 km op Belgisch grondgebied - kunt u genieten van waardevolle stukjes natuur, akkerland en Kempische dorpjes. In 1992 fietst men op dit pad exact over 125 jaar geschiedenis: de geschiedenis van het Bels lijntje. Het Bels lijntje is de volkse benaming voor de spoorlijn Turnhout-Tilburg. Op 1 oktober 1867 werd deze lijn in alle stilte geopend. In totaal waren er op de lijn vier stations gebouwd.

Vanaf 1974 begon de 'Stichting Stoomtrein Tilburg-Turnhout' (S.S.T.T.) met toeristische stoomtreinritten van Tilburg tot de grens en terug. De Belgische Spoorwegen weigerden echter de trein te laten rijden over het Belgisch gedeelte. In 1982 ten slotte kreeg de vereniging geen toelating meer voor het berijden van de spoorlijn. De aftakeling van het 'Bels lijntje' was van dan af onafwendbaar. In 1986 verdwenen op het Belgische gedeelte de bielzen. Nederland deed kort daarop zijn deel van het werk. Sommigen vreesden even dat de bedding aangewend zou worden voor de aanleg van de T.G.V. (Train à Grande Vitesse). Gelukkig heeft men er anders over beslist zodat wij nu kunnen genieten van een prachtig fietspad tussen Turnhout en Tilburg.

Ik hoop u op deze plek te mogen ontmoeten en wie weet voelt het voor u ook als een droom!