zaterdag 12 februari 2011

Boerderijschool Zijldijk: een onvergetelijke stage bij Jeannette Kappé en Ton Kotterer.

Even een aantal jaren terug in de tijd:

Tijdens mijn kunstacademie periode genoot ik van mijn vrijheid om me creatief te uiten en daarnaast voldoende tijd te hebben om bij mijn paarden te zijn. Leven in het hier en nu en alles vastleggen in beeld, geluid, dans, woorden en/of kleding. Daarbij vooral uitgaan van natuurlijke materialen en altijd vertrekken vanuit je gevoel en verbinding met de opdracht, de paarden, andere dieren en de gehele natuur in mijn omgeving.

Daarna de PABO. Heerlijk werken met kinderen. Zien en ervaren hoe een groep kinderen dezelfde dynamieken heeft als een kudde paarden. Dezelfde drang heeft naar een leidende merrie of soms een drijvende hengst. Op zoek naar grenzen, kaders, structuur, verbinding en vrijheid.
Een eindopdracht voor levensbeschouwing gekregen in PABO 4, waarbij ik door middel van deze visie op onderwijs beschreef dat paarden de kinderen stimuleren tot ontdekken en ontwikkelen van lichaam, geest en ziel. Om zo de ware zin van het leven te achterhalen en in het onderwijs te kunnen streven naar een totale persoonlijkheidsvorming!
Ik begonnen mijn verhaal met wat de paarden mij o.a. hadden laten ervaren. Doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, succes, onvoorwaardelijke liefde geven en nemen, inlevingsvermogen en angsten overwinnen. In mijn verhaal probeerde ik de paardenlichaamstaal uit te leggen en de overeenkomst te beschrijven van het vinden van de juiste golflengte bij een kind. Oprekken van grenzen in de ontwikkeling door vertrouwen en veiligheid te voelen bij de begeleider.
Ik ben daarna in mijn manier van lesgeven altijd uitgegaan van het boek van journalist Chris Irwin dat ik in deze periode gelezen heb "Een paard liegt niet".

Ik voelde me dan ook enorm thuis op mijn stage die ik bewust gekozen had in deze periode. De kinderen voelden zich daar echt begrepen en veilig. Er was sprake van een bepaalde rust en voldoende tijd om te reflecteren en er was oprechte belangstelling, openheid en respect voor elkaar. Vandaar dat ik dit blog afsluit met hun prachtige visie op onderwijs:


Stichting Boerderijschool Zijldijk (BSZ),

Het doel van de Stichting Boerderijschool Zijldijk is het financieel mogelijk maken van onderwijs en ondersteunende begeleiding aan kinderen op de Boerderijschool Zijldijk. Ons aanbod is bestemd voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook voor kinderen met een bijzondere ontwikkelingsweg bestaat de mogelijkheid de Boerderijschool Zijldijk te bezoeken. Voor deze kinderen gelden geen leeftijdscriteria.

De Boerderijschool is ontstaan in 1991. Kunstzinnige, cognitieve en ambachtelijke vakken zijn evenredig over de schooluren verdeeld. Zij vormen de basis voor de algehele ontwikkeling van ieder kind. De school is in principe voor alle kinderen toegankelijk, onafhankelijk van hun achtergronden en niveaus. Uitgangspunt voor het onderwijs vormen de pedagogische inzichten van Dr. Rudolf Steiner. De antroposofie biedt op alle niveaus van het leven inspiratie en motivatie. In de loop der jaren groeide het inzicht dat het bij elkaar zijn van kinderen met zeer uiteenlopende kwaliteiten vruchtbaar en heilzaam werkt. Leren omgaan met elkaar geeft kinderen een enorme stimulans op weg naar een harmonieuze ontwikkeling. De school wordt niet van overheidswege gesubsidieerd. Ouders en leerkrachten zetten zich in om het onderwijs mogelijk te maken. De opzet van de Boerderijschool is kleinschalig waardoor aan de individuele ontwikkelingsvragen van de kinderen veel aandacht kan worden gegeven.

De ambiance van de boerderij biedt de mogelijkheid met de kinderen te werken in de natuur. De schooltijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur. Voor kinderen met een psychiatrische aandoening of beperking, kinderen met een psychosociale problematiek en voor kinderen met een verstandelijke handicap biedt de school ondersteunende begeleiding. Het doel daarvan is de zelfredzaamheid van de kinderen en hun integratie in de maatschappij te bevorderen. In de praktijk van de school gaat het om activiteiten die de structurering van het dagelijks leven ondersteunen en de socialisering stimuleren. De meeste ondersteunende activiteiten vinden om die reden plaats in groepsverband. Maar de kleinschaligheid van de school garandeert tegelijkertijd sterk individueel gerichte ondersteuning. De activiteiten zijn van drieërlei aard, namelijk:

• kunstzinnig en gericht op heling en ontspanning: - vormtekenen, schilderen, muzikale oefening, samenzang en spel
• handvaardig en sportief om grenzen en regels te leren ervaren: - beeldend vormen, houtbewerken, handwerken, vlechtvormen, buitensport en spel, houdingsoefeningen;
• omgang en verzorging van dieren: - voeren, mesten, verzorgen.

Door deze drie soorten activiteiten krijgt de psychosociale problematiek in verbale en non-verbale situaties met verantwoordelijkheidsaspecten een nieuwe relevantie.

Naast bovengenoemde activiteiten biedt de Stichting Boerderijschool Zijldijk de mogelijkheid tot ondersteunende begeleiding aan kinderen die hulp nodig hebben bij het structureren van hun huiswerk. Tijdens de individuele ondersteunende begeleiding wordt de kinderen bijvoorbeeld geleerd om hun verschillende huiswerktaken in te plannen en er wordt aandacht besteed aan het 'leren leren'. Het doel is de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. Deze begeleiding wordt verzorgd buiten de schooltijden van de Boerderijschool Zijldijk.

Voor meer informatie over de Boerderijschool:
http://www.deboerderijschool.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten