zondag 18 maart 2012

Gestalt Methodiek Opleiding (GMO) of de Gestalt Therapie Opleiding (GTO)

WAT IS GESTALTTHERAPIE?
Gestalttherapie: psychotherapie van het contact.
Volgens de Gestalttheorie is contact voor mensen even noodzakelijk als zuurstof en water. Gestalttherapie wordt dan ook de psychotherapie van het contact genoemd.

De mens in zijn omgeving.
Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving. Zijn omgeving omvat gezin, werk, vrienden en relaties. Dit geheel is te beschouwen als onderdeel van de grotere wereld. Volgens de Gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen als het contact met hun omgeving verstoord is en ze dit niet kunnen herstellen. Deze opvatting wijkt af van de meeste psychotherapie├źn, die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

Zintuigelijke en lijfelijke bewustwording.
In de Gestaltbenadering, staat de therapeut niet alleen stil bij de problemen zelf, maar legt vooral nadruk op de manier waarop je deze problemen ervaart, binnen jouw omgeving. Welke betekenis hebben ze in je leven en hoe ga je ermee om? De aandacht richt zich ook sterk op wat je zintuigen waarnemen, wat je lijfelijk ervaart. Hierdoor krijg je vaak een passender antwoord op levensvragen dan wanneer je je alleen door je gedachten laat leiden. Door gewaar te zijn van lichamelijke en zintuiglijke signalen, leer je opnieuw contact maken met je eigen beleving en leer je om op een creatieve manier met je problemen om te gaan. Gestalttherapie is daarom een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is, maar ook humoristisch en bevrijdend.
DATA Introductiedagen of Informatieavonden voor cursusjaar 2012-2013
Nederlandse Stichting Gestalt, 40 jaar topopleider.

Wil je meer weten over de Gestalt Methodiek Opleiding (GMO) of de Gestalt Therapie Opleiding (GTO), of wil je met ons kennismaken? Kom dan naar een informatieavond (kosteloos) of een introductiedag (50,- euro)

Wanneer kan dat:
- Dinsdag 27/03/2012 om 19.30 uur Informatie-avond
- Maandag 14/05/2012 om 19.30 uur Informatie-avond
- Zaterdag 28/04/2012 van 10.00 tot 17.00 uur Introductiedag
- Zaterdag 26/05/2012 van 10.00 tot 17.00 uur Introductiedag


Supervisiedagen door de NSG in april in mei

Supervisiedagen op 20 april (Otteline Lamet) en 18 mei (Dick Lompa).
- 20 april een supervisiedag met bewustzijn voor familiesystemen, onder leiding van Otteline Lamet.
- 18 mei een Engelstalige workshop / an English spoken workshop: Supervision for caregivers that work with persons in a different language.
Kosten: € 95,- / Costs € 95,-

Ga naar de NSG site:
http://www.nsgestalt.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=4

Geen opmerkingen:

Een reactie posten