woensdag 28 maart 2012

Interventie Toolkit Achmea

SCHADE EN SOCIALE ZEKERHEIDSpiegelend coachen met paarden.
Voor teams en individuele vraagstukken.
Er is geen ervaring met paarden nodig om deel te nemen aan deze training.


Wil je meer inzicht in je persoonlijke ontwikkeling? Een beter perspectief krijgen van blokkades in je communicatie? Weten waar je accenten in je interactie en presentatie kan veranderen om je performance te verbeteren? De team-interactie beter op elkaar afstemmen? Dan biedt het spiegelen met paarden je concrete handvatten om daar mee aan de slag te gaan!

DOEL
Reflecteren op je (non-) verbale communicatie, je presentatievermogen en je manier van samenwerken & verbinden. Zicht krijgen op de competenties: authenticiteit, autonomie, doelgerichtheid, stijlflexibiliteit, luisteren, overtuigend en proactief. Houding & gedrag integreren tot een ontwikkelplan.

OPZET
Woorden zeggen veel, maar niet alles. Onderzoeken wijzen uit dat 80% van onze communicatie bestaat uit het lezen van non-verbale communicatie. Non-verbale communicatie bestaat uit lichaamstaal, intonatie maar ook geur en kleur. Tijdens de coaching gaan we in op die onderwerpen die jou inzichten geven op je persoonlijke & team ontwikkeling verder op weg te helpen. Er is vast al veel over gezegd en gesproken, maar juist datgene wat nog niet is gezegd en je hindert in het bereiken van jouw vervolgstappen, zullen tijdens deze coaching aan bod komen.

Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats om de coachvraag duidelijk te formuleren en op basis hiervan het passende aanbod vast te stellen. Dit kan bestaan uit een aantal gesprekken, gecombineerd met één of meerdere coachsessies met paarden. Dat kan zowel individueel als met een groep of team plaatsvinden. De evaluatie is er op gericht om een (vervolg-) ontwikkelplan op te stellen.

RESULTAAT
Het resultaat is dat de deelnemers:
• meer inzicht hebben in hun non-verbale communicatie
• de in/effectiviteit van hun gedrag hebben ervaren
• meer zicht hebben op hun eigen rol en de samenhang in het systeem
• hebben kunnen experimenteren met andere/nieuwe gedragingen
• makkelijker kunnen benoemen wat hen hindert of blokkeert
• van hoofd naar hart, gevoel en verstand komen samen
…van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam!


Deelnemers ervaren wat het effect van hun handelen is op het oordeel loze paard. Het eigen oordeel hindert veelal in het kiezen voor ander gedrag. De training biedt volop mogelijkheid om hiermee te experimenteren en nieuwe ervaringen op te doen, waardoor er ruimte gecreëerd wordt in het aangaan van nieuw gedrag.

VOOR WIE?
Deze training is voor alle medewerkers, managers en teams van Achmea.


PROGRAMMA
Het programma is altijd maatwerk op basis van het intakegesprek voor zowel individuele als teamcoaching.

WAAR&WIE
Zuid-NL (Tilburg eo)
www.cv-coaching.nl
Charlotte van Iersel

Midden-NL (Utrecht eo)
www.natuurlijkleider.nl
Anita Meun

West-NL (Amsterdam eo)
www.onbewuster.nl
Wendela den Tonkelaar

Noord/Oost (Bergen NH)
www.aarden-met-paarden.nl
Sascha Schalkwijk

Voor meer informatie neem contact op met je leidinggevende of HR-adviseur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten