zaterdag 6 juli 2019

De kracht van de kudde en de kracht van het hart.

Als we onze paarden en kinderen écht liefdevol zien en gewoon écht paard & kind laten zijn, een dynamische kudde & collectieve kracht, dan zijn ze onze allergrootste leermeesters en functioneren ze op hun allerbest. Dit ervaren en deze wijsheid delen in een kudde paarden is wat ik elk kind op de basisschool tijdens schooltijd ook zo gun met mijn unieke lesmethode PaardenPraatPlaten. Ik heb deze methode dus niet alleen ontwikkelt om volwassenen te helen, maar juist als gezonde voeding en degelijke basis voor elk kind! #levensmissie
Door kinderen paarden te laten observeren, spiegelen en gewaarworden als het gaat om sociale vaardigheden brengt bewustwordingsprocessen op gang die nooit bereikt kunnen worden in een klaslokaal of met welke huiswerkopdracht dan ook. De ontdekkingsreis, de verwondering én de levensechte ervaring met paarden maakt het dagelijks leven thuis of op school voor het kind vaak veel eenvoudiger. Via de paarden leren ze namelijk in de praktijk dat er soms sprake is van primaire en/of secundaire emoties die soms wel, soms niet bij het ‘hier en nu’ passen. Het paard zal hierop direct in het ‘nu’ feedback geven, zoals geen enkel ander mens dat kan. Toch zullen ze altijd liefdevol en dienstbaar in verbinding blijven met het kind en met de rest van kudde. Hierdoor volgt simpelweg na de feedback van het paard alleen nog het keuzemoment van het kind om in het ‘nu’ zijn of haar plek in te nemen of om juist ruimte te geven aan het paard. Niet meer dan dat. Vechten, vluchten of bevriezen is dan niet meer aan de orde. Gewoon alleen nog deze keuze maken is voldoende. Waargenomen door de kudde met zachte ogen zonder oordeel, brengt het een bewustwordingsproces op gang dat effect heeft op zowel het cognitieve, emotionele als het fysieke deel van het kind.
#poweroftheherd #poweroftheheart #paardenpraatplaten
Geen opmerkingen:

Een reactie posten